X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічна майстерність - похідна професіоналізму вчителя

Завантажити презентацію

Педагогічна майстерність - похідна професіоналізму вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

вчитель

Слайд 3

 Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня, він — досконалий учитель.    Л. Толстой

Слайд 4

Педагог – майстер своєї справи – це… Педагог - майстер своєї справи – це фахівець ви сокої культури, який глибоко знає свій предмет, добре ознайомле ний з відповідними галузями на уки чи мистецтва, практично ро зуміється на питаннях вікової пси хології, досконало володіє мето дикою навчання й виховання. Знання предмета – це… Знання предмета – це знан ня історії розвитку науки, до якої причетний предмет, сучасних їх досягнень, змісту предмета в ме жах державних стандартів освіти та понад ними; знання навчальної програми, сучасних парадигм освіти, зорієнтованих на знаннєво-перетворювальну діяльність учнів і формування в них відповідних компетентностей.

Слайд 5

Для вчителя-майстра важливо не лише «що?» викладати, а й «як?» викладати предмет?

Слайд 6

Майстер – це вчитель, який досконало володіє сучасними технологіями навчання. Підґрунтям майстерності вчителя є знання навчального предмета та технологій його ви кладання.

Слайд 7

Чи можна досягти рівня вчителя-майстра? Мистецтво вчителя особливо виявляється в умінні навчати на уроках. Досвідчений педагог до магається від учнів засвоєння про грамного матеріалу саме на уроці. Для нього домашнє завдання – спосіб поглиблення, закріплення, розширення знань. І. П. Подласий

Слайд 8

уміння активізу вати учнів; розвиток їхніх здібностей, самостійності, допит ливості; вміння ефективно здійснювати виховну роботу учнів засобами змісту навчального предмета; формування високої мо ральності, патріотизму, працелюбства, самостійності учнів. Показники майстерності вчителя: Учитель-майстер не нав'язує знання, а знахо дить шлях до позитивних емоцій у процесі навчання.

Слайд 9

Суть педа гогічної майстерності – це своє рідний сплав особистої культури, знань і кругозору вчителя, його всесторонньої теоретичної підго товки з удосконаленням оволо діння прийомами навчання й ви ховання, педагогічною техноло гією й передовим досвідом.

Слайд 10

Педагогічна майстерність – вияв високого рівня педагогічної ді яльності. Елементи педагогічної майстерності Гуманістична спрямованість діяльності Професійна компетентність, професіоналізм Педагогічні здібності Педагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння)

Слайд 11

Немає нічого кращого за професію вчителя. Людина, яка живе спілкуванням з дітьми, — вчитель. Яким би не був його настрій, які б події в його житті не відбувалися, цілющим для нього залишається спілкування з дітьми. І якщо цього немає, то вчитель не стане Майстром. Саме для таких термін «учитель-артист» справді стає професійним кредо. Складових педагогічної майстерності безліч. Якщо вчитель, який у душі «не вчитель», захоче стати Май стром, то жодні поради не допоможуть. Так, можна все робити правильно, так, можна забавляти учнів, так, можна їм багато прощати, проте це вже інше. Для людини, що за своїм духом, призначенням — вчитель, стати Майстром — життєва потреба.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка