X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічна рада в Миколаївській ЗОШ №29

Завантажити презентацію

Педагогічна рада в Миколаївській ЗОШ №29

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педагогічна рада в Миколаївській ЗОШ №29 Формування загальнопізнавальних умінь та навичок як основи розвитку інтелектуальної культури особистості 26.12.2012

Слайд 2

Мета: -проаналізувати роботу педагогічного колективу школи з розвитку інтелектуальних здібностей учнів, їхньої пізнавальної самостійності; -підвищити рівень професійно – педагогічної підготовки вчителів щодо впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, активізувати їх пізнавально – дослідницьку діяльність, творчий потенціал; -порівняти основні результати з основними напрямками роботи; -визначити способи розв'язання проблем педагогічної практики.  

Слайд 3

Форма заходу: педагогічна рада – урок

Слайд 4

Структура уроку

Слайд 5

Правила співпраці 1. Говорити по черзі. 2.Слухати і чути. 3.Бути толерантними. 4. Висловлюватися стисло. 5.Бути позитивними.

Слайд 6

ВАШІ ОЧІКУВАННЯ (дерево рішень)

Слайд 7

Позитивне налаштування

Слайд 8

Подумай про хороше, й буде добре!

Слайд 9

Актуалізація опорних знань. Мозковий штурм записати на аркуші три слова, з якими у вас асоціюється поняття «Інтелектуальна культура особистості»

Слайд 10

Інтелектуальна сфера – це область психіки, що характеризується: Видами мислення Стилем мислення Якостями розуму Пізнавальними процесами Розумовими операціями Пізнавальними вміннями Вміннями вчитися Позапредметними знаннями й вміннями Предметними знаннями Вміннями і навичками Цілісною системою загальноосвітніх і спеціальних знань

Слайд 11

Методи розвитку інтелектуальної сфери Ставлення “ безглуздих ” запитань Використання скарбниці народної педагогіки Пошук нестандартних рішень Колекціонування різних парадоксів Використання технології інтерактивного навчання Проведення сократівських розмов Евристичні прийоми активізації творчого мислення 7.1 Асоціативні прийоми активізації творчого мислення 7.2 Прийоми аналогій 7.3 Контрольні питання, як прийоми активізації творчого мислення 8. “ Мозкова атака ”

Слайд 12

Діаграма 1. Кількісний склад респондентів

Слайд 13

Діаграма 2. Мотиви навчання (кількість відповідей у %)  

Слайд 14

Діаграма 3.“Я навчаюсь ”

Слайд 15

Діаграма 4.“ Мене приваблює ”

Слайд 16

Діаграма 5.“ Засоби отримання інформації на уроці ”

Слайд 17

Таблиця 1.Володіння навчально-пізнавальними уміннями (кількість відповідей в %) Уміння Так Іноді Ні 1 Робити висновки 74 22 4 2 Порівнювати 67 32 1 3 Виділяти головне 67 31 2 4 Виявляти протилежності 61 36 3 5 Знаходити докази 55 39 6 6 Узагальнювати 53 42 5 7 Помічати помилки, суперечності, спростовувати хибні думки 49 48 3 8 Давати визначення 48 48 4 9 Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 44 46 10 10 Класифікувати 42 52 6

Слайд 18

Діаграма 6.“ Яку роль ви відводите собі в навчально - виховному процесі ”

Слайд 19

Діаграма 7. “ Уявлення учнів та вчителів про ефективне навчання та виховання ”

Слайд 20

Діаграма 8. “ Якість забезпечення школою формування навчально-пізнавальних навичок ” (кількість відповідей у %)

Слайд 21

Доповідь ЗДВР Учитись важко, а учить ще важче Та не повинен зупинятись ти, Як учням віддаєш усе найкраще, То й сам сягнеш нової висоти. Іван Драч

Слайд 22

Слайд 23

Вплив уроку на інтелектуальний розвиток учня

Слайд 24

Топоркова А.І., класний керівник 1-го класу Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів на основі впровадження Держстандарту.

Слайд 25

Фізкультхвилинка

Слайд 26

Грицюк Л.А., вчитель історії та права Дидактична гра як засіб формування у школярів загальнопізнавальних умінь і навичок 

Слайд 27

Дибченко В.І.,вчитель біології та хімії Формування інтелектуальних умінь на уроках біології та в позакласній роботі

Слайд 28

Криницька О.К, вчитель світової літератури,шкільний бібліотекар Самостійна робота — один із напрямків, який впливає на розвиток пізнавальної і творчої активності учня

Слайд 29

Класний керівник 11 класу,керівник гуртка « Околиця», Гайченко Н.А. Створення умов для самовираження учня — завдання педагогічного колективу

Слайд 30

Слайд 31

Перелік конкурсів, інтелектуальних змагань для учнів на 2012-2013н.р.

Слайд 32

Слайд 33

Перелік конкурсів, інтелектуальних змагань для учнів на 2012-2013н.р.

Слайд 34

Пам'ятка для вчителя, класного керівника з питань роботи над формуванням культури особистості 1 .Втілюйте в життя ідеї співробітництва вчителя і учня: спільна праця; ділові стосунки з учнями; заохочення до навчання; розвиток школярів - мета моєї праці. 2.Пам'ятайте, що інтерес до навчання панує там, де є радість успіху. 3.Навчайте без понукання: не допускайте відставання учнів; не скаржитесь батькам; не ставте поганих оцінок.

Слайд 35

4.Завжди ставте мету перед учнями: вкажіть на винятковість завдання; підкресліть його складність; переконуйте учнів в їхніх силах для досягнення мети. 5.Працюйте постійно над створенням інтелектуального середовища, підвищення загального прагнення до знань. 6.Не забувайте про співробітництво з батьками, це - запорука успіху. 7.3найдіть підхід до кожного учня, пам'ятайте, що кожна дитина - особистість. 8. Використовуйте щоденно принцип співробітництва вчителів, він дасть вагомий результат у вашій роботі.  

Слайд 36

Класний керівник 9класу, вчитель української мови та літератури Лютер О.В. Проектна технологія у виховній діяльності — основа розвитку інтелектуальних здібностей учнів

Слайд 37

Проект У перекладі з латинської «проект» - буквально «кинутий уперед», а у словниках - це «план, замисел, текст чи креслення чогось, що передує його створенню». У чому відмінність проекту від планування будь-якого заходу? Деяка непередбачуваність результату (ніхто не знає, що в нього вийде) ставить людину в роль дослідника, творця, активізує її здібності, а якщо це колективний проект, то стимулює розвиток колективних взаємовідносин. А стосовно школи проект - це взаємна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність, яка має загальну мету й узгоджені засоби діяльності та спрямована на досягнення загального результату.

Слайд 38

Завдання для учасників У вас на столі клей, ножиці, два аркуші паперу. За допомогою цих речей виготовте «щось». Воно має бути стійким і сягати максимальної висоти.

Слайд 39

До виховних інноваційних технологій відносяться мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість осо-бистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими.

Слайд 40

Що дає використання проектів у виховній роботі школи? Щоб зробити якісь речі необхідно їх вивчити, а щоб вивчити - необхідно їх зробити (Аристотель)

Слайд 41

Проектна діяльність у виховній роботі є : шляхом розвитку творчого потенціалу особистості та її самореалізації; середовищем, яке розвиває, формує соціальні вміння, навички та сприяє процесу набуття життєвого досвіду; засобом перевірки відповідності особистого досвіду потребам особистісної активної ролі у суспільстві; творчим звітом про рівень лідерської компетентності.

Слайд 42

Вправа "Мікрофон" Підбиття підсумків очікувань

Слайд 43

Проект рішення педагогічної ради 1. Учителям-предметникам, класним керівникам, керівникам гуртків з метою розвитку творчої активності учнів: 1.1.Залучати учнів до роботи в МАН, Інтернет-олімпіадах, інших інтелектуальних конкурсах та створювати належні умови для участі в них обдарованих дітей. 1.2. Впроваджувати у свою педагогічну діяльність нові психолого-педагогічні ідеї, результати науково-експериментальних досліджень та ППД учителів школи, міста, області, країни. 1.3.Використовувати на уроках, виховних заходах, заняттях гуртків різноманітні форми і методи роботи для розвитку інтелектуальної культури учнів, формувати у дітей прагнення до самостійного пошуку, створювати умови для самореалізації та самоактуалізації учнів. 1.4.Широко залучати учнів до роботи в гуртках, секціях, клубах, факультативах,курсах за вибором. 1.5. З метою ознайомлення з досвідом вашої роботи з даної теми до наступного засідання педагогічної ради оформити і здати у методичний кабінет проект “Я роблю це так” ( розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час).

Слайд 44

2. Адміністрації школи: 2.1. Поновити банк даних обдарованих дітей та банк даних сучасних діагностичних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді за віковими категоріями. (Рідкоборода Л.В. до вересня 2013 року) 2.2.Сприяти участі обдарованої учнівської молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях та конкурсах. 2.3. Вивчити, узагальнити та популяризувати кращий досвід роботи учителів школи з обдарованими дітьми ( Дибченко В.І., Грицюк Л.А., Братошевської С.В.) 2.3а. Вивчити, узагальнити та популяризувати кращий досвід роботи з проектної технології класного керівника 9 класу Лютер О.В. 2.4. Поліпшити рівень просвітницької роботи, спрямованої на розвиток гуманістичного мислення, підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, сприяння саморозвитку особистості. 2.5.Проводити загальношкільні тематичні батьківські збори з питання обдарованості учнів; інформувати батьків про нахили й здібності їхніх дітей. Надавати педагогічну допомогу батькам в організації позашкільної діяльності дітей.

Слайд 45

3. Шкільному психологу та соціальному педагогу постійно : 3.1. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто виховується у неблагополучних, кризових, дистанційних сім'ях, схильним до протиправної поведінки, суїциду, проявів жорстокості та насилля, дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи переживають втрати, стреси, дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи однолітків, залучати їх до активної участі у громадському житті школи, виховних заходах, у роботі гуртків та секцій. 3.2. Вивчати та враховувати в роботі індивідуальні соціально-психологічні особливості дітей, які навчаються у школі, надавати соціально-психологічний супровід обдарованим дітям та сприяти їх соціальній адаптації. 3.3. Здійснювати соціально-психологічний супровід профільного навчання, професійної орієнтації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Слайд 46

Аналіз ефективності роботи педагогічної ради 1. Як , на Вашу думку, висвітлені та обговорені на засідання педради питання порядку денного? 2.Що дало Вам засідання педради? 3. Якщо Ви не виступили, то про що хотіли б сказати зараз? 4. Як Ви оцінюєте прийняті педагогічною радою рішення? 5. Що можете запропонувати голові педагогічної ради для підвищення ефективності засідань?

Слайд 47

Новий 2013 Рік – рік Чорної Водяної Змії. І якщо ви цікавитеся східним календарем, вам буде корисно дізнатися, що Рік Змії – це час зважених рішень, мудрості та спокою. Вважається, що шлюби, взяті у рік Змії будуть дуже міцними, а дитинка, яка народилася в цей рік, буде щасливою, талановитою та по-хорошому амбіційною!

Слайд 48

Рік Змії до нас не поспішаючи йде, Він всім знакам Зодіаку новини несе! Чекає Овнів, Тельців, Козерогів сюрприз: Їхнє життя стане солодким немов ірис! Щастя з удачею зміцніють за рік, Грошима змія забезпечить повік ! Ну, а що чекає гордого Лева? - Життя буде як пахлава медова, Їх царська персона буде сіяти, Якщо на Змійку не буде гарчати! А Рибам і Ракам світить щастя хвиля Їх з головою накриє вона! У морі удачі будуть купатися, Весь рік сміятися і посміхатися.

Слайд 49

Ну а Близнюкам подвійно все привалить - Змійка нікого у цей рік не обділить. Подарує успіх, багатство, любов, Від щастя хмільного кипіти буде кров! Символ року взяв достатку прапор - Чекає Водоліїв надмірностей багато. Головне тут ніколи не позіхати, І на протязі року дари мерщій збирати! Діви обласкані будуть увагою, Любов'ю, турботою і повагою. Стрільці нехай плещуть у долоні - Для них весь рік буде в фаворі. Терези, нумо зважте, що вам обіцяє? Вгадали! Змія до вас зі щастям поспішає! Урівноважиться все в житті вашому, І будинок ваш стане повною чашою. А Скорпіонів чекає чудовий дар: Їхнє життя стане, немов, медовий нектар! З Новим роком!  

Слайд 50

Вправа “ Подаруй посмішку ”

Слайд 51

Дддсьм ь Дякуємо за плідну роботу !!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка