X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Чехія

Завантажити презентацію

Чехія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготувала: магістрантка I курсу групи ПОм-1 факультету психології та соціальної роботи Ходосенко Ірина Система початкової освіти в Чехії

Слайд 2

Чехія – країна з багатою історією та колоритними традиціями, яка вабить туристів зі всього світу. Крім мальовничих гір та мінеральних джерел країна стала відома завдяки системі освіті. Освіта в Чехії має давні педагогічні традиції, і часто ці традиції пов’язують з ім’ям видатного чеського педагога-реформатора Яна Коменського.

Слайд 3

Структура Чеської системи освіти В даний час система освіти Чеської Республіки включає наступні рівні: Дошкільна освіта (дитячі садки); Обов’язкова шкільна освіта (початкова та середня школа); Старша школа або середня професійна освіта (коледжі); Вища освіта (інститути та університети).

Слайд 4

Чинне законодавство про освіту Чеської Республіки значними повноваженнями наділяє регіональні та місцеві органи управління освітою.

Слайд 5

Відповідно до законодавства обласні управління освітою розробляють та оприлюднюють Перспективний план розвитку освітньої системи області, де формулюються основні принципи і цілі регіональної освіти; відповідають за розвиток мережі закладів та установ, організацій системи освіти; організують вступну кампанію до загальноосвітніх шкіл; забезпечують навчання учнів з особливими освітніми потребами, освіту іноземців з Європейського Союзу.

Слайд 6

Міські, районні управління освітою виконують стандартні завдання засновника; забезпечують фінансування закладів освіти, а також виконання норм та положень чинного законодавства щодо забезпечення обов'язковостішкільної освітидля дітейз постійним місцем проживання в підконтрольному населеному пункті; встановлюють територіальні рамки для укрупненої школи; забезпечують право дитини на навчання в дошкільному навчальному закладі в останній рік перед початком обов'язкової шкільної освіти, та навчання представникам національних меншин.

Слайд 7

Представники європейських країн, славетні педагоги, мислителі, подвижники освітньої справи, які у ході історичного розвитку сформували спільну платформу цінностей, актуальну для всіх країн і народів європейського континенту і всього світу: Лев Виготський, Йоган Фрідріх Гербарт, Фрідріх Адольф Вільгельм Дістервег, Петро Каптерєв, Ян Амос Коменський, Джон Локк, Антон Макаренко, Марія Монтессорі, Йоганн Генріх Песталоцці, Софія Русова, Жан-Жак Руссо, Василь Сухомлинський, Костянтин Ушинський, Рудольф Штайнер та ін.

Слайд 8

Провідними із сформульованих цінностей стали: людиноцентризм, толерантність, миролюбство, екологічна безпека, дотримання прав людини, солідарність.

Слайд 9

Сьогодні одночасно співіснують різні філософські напрями, які виступають у ролі методології педагогіки: Екзистенціалізм (від лат. existencia - існування) – «зовнішній світ є таким, яким його сприймає внутрішнє "я" кожного». Прагматизм ( від гр. "прагма" - справа, діло) – «школа не повинна бути відірваною від життя, навчання - від виховання; навчання і виховання повинні здійснюватися не в теоретико-абстрактних формах, а шляхом виконання конкретних практичних справ; у навчально-виховному процесі необхідно спиратися на активність учнів, всебічно її розвивати й стимулювати». Неопозитивізм – «виховання повинно бути очищене від світоглядних ідей, бо соціальне життя в умовах науково-технічного прогресу потребує "раціонального мислення", а не ідеології». Біхевіоризм (від англ. behavior - поведінка) -  «людська поведінка є керованим процесом».

Слайд 10

Концепція гуманістичного виховання - ставить у центр виховання  особистість дитини як найвищу цінність життя. В гуманістичній школі вихованець є суб'єктом життя, вільною, духовною особистістю, що має потребу в саморозвитку. Таке виховання спрямоване на розвиток його внутрішнього світу, міжособистісного спілкування, діалогу, на допомогу в особистісному зростанні Концепції виховання, що широко застосовуються у практиці шкіл Чехії:

Слайд 11

Концепція громадянського виховання. Мета громадянської освіти у загальноєвропейському вимірі полягає у формуванні особистості, якій властиві громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її суспільною відповідальністю, готовність до компетентної участі у житті соціуму.

Слайд 12

Концепція фізичного виховання. На системний підхід у фізичному вихованні молоді орієнтує комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації", в якій фізичне виховання в навчально-виховній сфері розглядається як складова частина загальної системи освіти, покликана забезпечити розвиток фізичного і морального здоров'я, розумову та психологічну підготовку людини до активного життя й професійної діяльності.

Слайд 13

Принципи освіти: Принцип науковості. Принцип систематичності і послідовності навчання. Принцип доступності начання. Принцип свідомості і активності учнів у навчанні. Принцип наочності у навчанні. Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. Принцип індивідуального підходу до учнів. Принцип емоційності навчання.

Слайд 14

Принципи навчання в школі Навчальний рік починається 1-го вересня, а закінчується 1-го липня. Восени і навесні школярі мають тиждень канікул. Зимові канікули тривають з 22-го грудня по 2-ге січня.

Слайд 15

Один раз на семестр у школах є директорський день. Директор навчального закладу бере собі два дні вихідних - четвер та п'ятницю. У ці дні школярі також не мають занять. Відтак діти додатково упродовж семестру мають міні-канікули

Слайд 16

Школа має власний сайт. Там можна подивитися розклад занять, канікул чи оголошення про події. У дітей електронні щоденники. Батьки комунікують з вчителями через інтернет та соціальні мережі. Так інформують про дитячу успішність, проведення зборів (вони відбуваються тричі на рік) чи інші організаторські питання. Якщо учень з якихось причин не зможе прийти до школи, батьки повинні написати у директора записку. Там детально пояснити причину і термін відсутності на заняттях

Слайд 17

Чеські школи - закриті. Відтак на територію без дозволу не можуть зайти сторонні люди та батьки. Діти мають спеціальні чіпи для входу.

Слайд 18

Навчальні дисципліни такі ж, як в Україні (математика, читання, малювання, трудове навчання, фізкультура, основи здоров’я та ін.). Але дітям навчатися легше. Домашніх завдань задають мало: 2-3 рази на тиждень. Їхнє виконання забирає небагато часу - менше ніж півгодини. На додаткові заняття діти не ходять. Натомість є різні гуртки - басейн, танці, футбол, кераміка, карате.

Слайд 19

Для оцінювання в чеських школах використовують 5-бальну систему, але навпаки: 5 – погано; 4 – задовільно; 3 – добре; 2 – дуже добре; 1 – чудово. Оцінювання учнів

Слайд 20

Особливістю навчання школярів є те, що вони часто їздять на екскурсії або проводять уроки просто неба. Вчителі із задоволенням їздять з учнями по визначних місцях Чехії – у такий спосіб дітвора вивчає історію своєї країни. Навчальний рік триває 10 місяців – з 1 вересня по 30 червня.

Слайд 21

Школярі не носять форму. У приміщенні ходять у змінному взутті. Поборів у державних школах немає. Батьки лише платять за додаткові зошити, екскурсії та гуртки. Щомісяця харчування у їдальні обходиться 500 чеських крон, це 500 грн.

Слайд 22

Харчування у чаських шкільніх їдальнях більш різноманітне, ніж в українських. Це різні супи, каші, овочі та фрукти. Щоразу дітей годують м'ясом. Це може бути свинина, телятина, кролятина, курятина чи риба. Обов'язково в меню вказують кількість калорій у кожній страві та наявність алергенів, якщо такі є.

Слайд 23

Після закінчення середньої школи школярі мають вибір піти навчатися до середнього професійного училища, середньої спеціальної школи або до гімназії. В гімназії учні мають навантаження як в університеті. Для отримання хорошої оцінки їм потрібно дійсно докласти багато зусиль, адже навіть педагоги вимагають від учнів знати матеріал на високому рівні.

Слайд 24

У вишах студент може здобути освіту за трьома ступенями:     - Бакалаврат (Bc.) (3-4 роки) - перша ступінь вищої освіти. Закінчення бакалаврату прирівнюється до отримання повної вищої освіти.     - Магістратура (Mgr., Ing., MgA., MgA. залежно від напрямку) - продовження бакалаврату, триває 1-3 роки, викладання фокусується на здобутті теоретичних знань і їх застосуванні;     - Докторантура (PhD.), що зазвичай триває 3 роки, розрахована на випускників магістратури. Вона присвячена науковим дослідженням.

Слайд 25

Спеціальність вчителя можна отримати за 4 роки. Особливістю навчання в чеському університеті є самостійна організація навчального процесу: кожен студент сам визначає необхідні йому курси та роз приділяє академічне навантаження.

Слайд 26

Процес навчання складають лекції, семінари, проекти, вправи, консультації, практика за фахом, екскурсії, і самостійна робота студента.

Слайд 27

Для того, щоб закінчити програму підготовки за вибраною спеціальністю,треба скласти іспити і тести з певного набору предметів і набрати необхіднусуму балів. Термін, протягом якого студент зможе виконати ці вимоги іотримати диплом, залежить від того, з яким навантаженням він формує свійрозклад під час навчання. При підвищеному навантаженні термін навчаннястудента у ВНЗ скорочується, при зниженому — збільшується.

Слайд 28

Таким чином, проаналізувавши систему освіти в Чехії, ми побачили, що навчання проходить на досконалому, якісному рівні. Дещо освіта відрізняється від нашої, і це дає змогу запозичити деякі елементи у чехів і запропонувати їх для удосконалення навчального процесу, можливо, і в наших навчальних закладах.

Слайд 29

Список використаних джерел: 1. Біницька К.М. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти у країнах східної Європи : дис… докт. пед. наук з загальної педагогіки та історії педагогіки: 13.00.01 / Тернопільський нац. пед. університет ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2018. 2. Карпенко О. Державне управління сучасною системою освітніх послуг у Чеській Республіці / О. В. Карпенко, А. В. Січкар, В. Ю. Ткаченко // Педагогіка і психологія : вісн. НАПН України. – К. : Пед. преса, 2012. – № 1. – С. 89–94. 9. 3. Кнодель Л. Становлення та розвиток освіти в Чехії / Л. Кнодель // Директор шк. Україна. – 2007. – № 11. – С. 63–69. 4. Особливості навчання у Чехії / Освітній портал/ доступно в «http://www.osvita.org.ua» 5. Фіра Л. С., Острівка О. І., Сидоренко О. Л., Лихацький П. Г.. Чехія: погляд насистему освіти. — Т. : ТДМУ, 2006. — 100с.

Слайд 30

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка