X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Спеціальна освіта

Завантажити презентацію

Спеціальна освіта

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Особливості організації освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання Наталія Прокопчук, методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти РОІППО

Слайд 2

Інклюзивне навчання національною радою реформ визнано одним із пріоритетів розвитку держави.

Слайд 3

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з ООП для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з ООП на всіх рівнях. Особам з ООП освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з ООП шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну. 6. Навчання та виховання осіб з ООП здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку. 7. Зарахування осіб з ООП до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Слайд 4

Стаття 20. Інклюзивне навчання Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з ООП. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з ООП відповідно до ІПР та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені ІПР та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями ІРЦ. Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження особи з ООП у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

Слайд 5

Нормативно-правове забезпечення Положення про ІРЦ (постанова КМУ від 12.07.2018, зі змінами). Порядок організації інклюзивного навчання у закладах освіти (зі змінами). Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у закладі загальної та дошкільної освіти (наказ МОНУ від 08.06.2018 №609). Порядок організації діяльності інклюзивних груп у ЗДО (постанова КМУ від 10.04.2019 №530. Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання у 2019-2020 н. р. від 26.06.2019 №1/9-409

Слайд 6

Необхідними умовами якісного інклюзивного навчання є: визначення особливих освітніх потреб (ООП) дитини; створення інклюзивного освітнього простору; надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; підвищення кваліфікації педагогічних працівників; забезпечення учнів спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку; здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини впродовж усього періоду навчання із обов'язковим залученням батьків до освітнього процесу.

Слайд 7

Визначення особливих освітніх потреб дитини та умов для організації інклюзивного навчання здійснюється практичними психологами та вчителями-дефектологами ІРЦ за наслідками проведеної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (пп.11 – 37 Положення про ІРЦ).

Слайд 8

Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (КО) носить рекомендаційний характер і не є підставою для скерування органом управління освітою дитини з ООП до певного закладу освіти. Відповідно, і КО не може проводитися примусово. Педагогічні працівники можуть лише рекомендувати пройти КО, проте рішення приймають виключно батьки. І лише на основі заяви батьків дитина може пройти КО.

Слайд 9

Проте якщо батьки звернулися із заявою до закладу освіти, що вони хочуть там отримувати освітні послуги, то заклад освіти зобов’язаний утворити інклюзивний клас або групу. Висновок ЛКК не є підставою для відкриття інклюзивного класу/групи. Лише на основі висновку ІРЦ (висновок ПМПК, виданий до 14.12.2018).

Слайд 10

Отже, визначення особливих освітніх потреб дитини здійснюється фахівцями ІРЦ, а організація інклюзивного навчання у закладі здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу (Команда). Упродовж 2-х тижнів з початку навчання Команда складає індивідуальну програму розвитку дитини (ІПР), яка погоджується батьками та затверджується директором закладу освіти. Команда збирається на засідання. На перше засіданні команди доцільно запросити фахівця ІРЦ, оскільки він може надати рекомендації для розробки ІПР та особливостей організації інклюзивного навчання у закладі.

Слайд 11

Організація психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП П. 38. Психолого-педагогічний супровід — комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.   П.39. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямована на: соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій; формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах освіти; розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

Слайд 12

За результатами комплексної оцінки фахівці ІРЦ визначають напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять. Надають рекомендації щодо складання, виконання, коригування ІПР в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо) Психолого-педагогічна допомога надається дітям з ООП, які навчаються у дошкільних та закладах загальної середньої освіти (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних закладах освіти та не отримують відповідної допомоги.

Слайд 13

Одним із чинників успіху інклюзивного навчання є узгоджена робота команди психолого-педагогічного супроводу дитини у постановці цілей, шляхів їх реалізації та моніторингу результатів досягнень дитини.

Слайд 14

Труднощі впровадження інклюзивної освіти Недостатнє розуміння сутності командного супроводу: - чинників, які зумовлюють успіх; - вирішальної ролі батьків як рівноправних партнерів; формалізм і непродуманість зустрічей на противагу колегіальній роботі з чіткими цілями, яких слід досягнути; невміння виділити пріоритетність цілей і завдань (адаптивне функціонування та розкриття ресурсів дитини); відсутність фахового координатора роботи (кожен фахівець робить те, що вважає за потрібне, а тому відсутній якісний моніторинг динаміки розвитку дитини); недооцінка ролі асистента вчителя (не є престижною).

Слайд 15

Діяльність дитини оцінюється з позицій прогресивного розвитку (!), а не у порівнянні з іншими дітьми, обсягу набутих знань. Якщо такого немає, то це може бути підставою для перегляду індивідуальної програми розвитку (і батьки, і психолог, і педагог це можуть ініціювати).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка