X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Медіа-освіта

Завантажити презентацію

Медіа-освіта

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Медіа-освіта: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Слайд 2

Автор проекту: учитель української мови і літератури СШ № 2 м. Новомосковська учитель-методист Коптевська Л.М.

Слайд 3

План Роль медіа в сучасній освіті Психолого-педагогічні особливості використання електронних медіа в країнах Західної Європи. Дослідно-експериментальне вивчення ефективності використання електронних медіа в навчально-виховному процесі шкіл Канади. Порівняльний аналіз готовності школярів Росії і України до використання електронних медіа в навчально-виховному процесі. Вивчення готовності педагогів України, країн СНГ і Заходу до використання електронних медіа в професійній діяльності.

Слайд 4

Медіа це – Друковані посібники Фотографія Радіо Кінематограф Телебачення Відео Мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Internet.

Слайд 5

Головне завдання Медіа України Навчити дітей знати і уміти працювати з будь-яким джерелом інформації. Розвивати здібності інтерпретувати повідомлення засобів масової інформації, розуміти різні медіатексти. Розвивати навички самостійної творчої роботи, пов’язаної з пошуком, обробкою і презентацією інформаційного матеріалу. Здатність орієнтуватись в особистому інформаційному полі і в існуючому медіа в цілому.

Слайд 6

Відмінності у використанні медіа в школах зарубіжжя. Психолого-педагогічні особливості Час, затрачений школярем на перегляд Медіа, по тривалості перевищує його зайнятість у школі. Інформація, яку одержують школярі із різних медіа-джерел, на відмінність від учбового матеріалу в школі володіє рядом привабливих для дітей властивостями: Вона емоційно забарвлена, актуальна, доступна для розуміння, не вимагає заучування, не підлягає оцінюванню. Є перевірочні тести. Учень сам перевіряє завдання. Є тісний зв’язок школа – вчитель – учень. Свідомість більшості учнів орієнтована на самостійне здобуття знань.

Слайд 7

Україна Формалізм у використанні Медіа-джерел. Забезпеченість Interneтом лише 45% у містах і 20% у селах. 40-50% учителів самі не досконало володіють Медіа-простором. Свідомість учнів не достатньо орієнтована на самостійне здобуття знань. Немає системи навчальних Медіа.

Слайд 8

Нове в роботі з Медіа Науковий пошук з питань: а) філософсько-педагогічні дослідження проблем інформатизації сучасної освіти; б) психолого-педагогічні дослідження щодо сприймання інформації; в) охорона здоров’я учнів в умовах інформатизації; г) про проблеми дистанційної освіти; д) вплив Медіа на конкретні навчальні дисципліни; Розроблені методичні програми проведення уроків з використанням Медіа з різних навчальних дисциплін. Отже, все це вимагає негайного перегляду традиційних систем виховання і навчання. Що можна зробити? Спробуємо звернутись до зарубіжного досвіду: Росія, Канада, США, Японія.

Слайд 9

Росія Ціла плеяда науковців працює над питаннями: а) філософсько-педагогічні дослідження проблем інформатизації сучасної освіти; б) психолого-педагогічні дослідження щодо сприймання інформації; в) охорона здоров’я учнів в умовах інформатизації; г) про проблеми дистанційної освіти; д) вплив Медіа на конкретні навчальні дисципліни. Розроблені методичні програми проведення уроків з використанням Медіа з ріхних навчальних дисциплін. Сучасні Медіа виступають як комплексні засоби засвоєння учнем оточуючого світу. Стихійне використання Медіа, відсутність грамотного Медіавикористання.

Слайд 10

Канада Виявлені сутність, функції і освітні можливості електронних медіа; Враховані педагогічні аспекти застосування електронних медіа (всі учні школи мають місце з ноутбуком або комп’ютером в школі і дома). Визначені структурні компоненти готовності педагогів до застосування електронних Медіа у своїй роботі. Експериментально доведена ефективність виявлених засобів застосування електронних Медіа. Забезпеченість шкіл матеріально-технічними засобами навчання. По-новому складений навчальний план в 10-12 кл. Самостійне здобуття знань контролюється і заохочується. Вчителі самостійно розробляють особисті навчальні програми. Охорона здоров’я учнів в нових інформаційних умовах під контролем. Високий мотиваційний компонент в роботі учителя. Підготовка і перепідготовка педагогів до використання Медіа в професійній діяльності.

Слайд 11

США Електронні Медіа розглядаються як засіб традиційні завдання обробляти в спеціальній формі. Електронні Медіа – помічники у навчанні (тестові перевірки. Учні мають систему тестових перевірок). Це засіб комунікацій. Це засіб моделювання дійсності. Кінцевий результат – підвищення навчальних результатів. Щоденні творчі завдання учням.

Слайд 12

Японія Кожному учителю розкрита сутність функції, дидактичні і виховні можливості електронних Медіа. Виявлено педагогічні аспекти застосування електронних медіа в освіті. Виділені структурні компоненти готовності педагогів до застосування електронних Медіа у своїй роботі. Розроблені засоби використання електронних Медіа в школі. Експериментально перевірена ефективність виявлених засобів застосування електронних медіа в школі: Медіа розглядається як комплексний засіб опанування людиною оточуючого світу; вивчені специфічні характеристики електронних Медіа. Повна матеріально-технічна оснащеність шкіл. Збалансований відбір медіаповідомлень. Розроблені перспективи розвитку медіапедагогіки в країні.

Слайд 13

Висновок Отже, без системи, плановості, психоголічної підготовки учителя, матеріальної оснащеності досягти позитивних результатів у використанні Медіа дуже проблематично.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне