X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педрада

Завантажити презентацію

Педрада

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педрада – це спосіб колегіального розв’язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу, школа професійної культури

Слайд 2

Педагогічна рада конференція «Адаптація першокурсників до умов навчання у ВПУ № 25» Мета педради: осмислення педагогами впливу їх на адаптацію першокурсників до умов навчання в ВПУ № 25. Програма підготовки до педради: анкетування першокурсників на схильність до стресу; створення робочих творчих груп; організація виставки тематичної літератури; оформлення аудиторії, в якій буде проводиться педагогічна рада.

Слайд 3

Педагогічна рада конференція Кожній групі видали завдання: обрати лідера групи; дати відповідь на поставлені запитання, підкріплюючи прикладами з уроків колег (можливі й відеосюжети); розробити план виступу; підготувати пункти до проекту рішення педради; здати матеріали до « ___» _______відповідальному за педраду. Бібліотекарю училища підібрати літературу з даного питання й оформити в методичному кабінеті виставку. Відвідати уроки педагогів, організувати і проконтролювати взаємовідвідування.

Слайд 4

Педагогічна рада конференція Група № 1 «Особистість учня»: Чим визначається особистість учня? Чи може впливати особистість учня на пристосування до умов навчання? Чи може вплинути педагог на особистість учня і яким чином? Чи може вплинути група на особистість учня? Група № 2 «Методи навчання і виховання» Що таке метод? Чи існує зв'язок між методами і засобами? Чи завжди ми обираємо достатню кількість методів для досягнення мети.

Слайд 5

Педагогічна рада конференція Група № 3 «Місце виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі» Суть виробничого навчання у навчальному закладі. Адаптація учнів до здобуття професійних навичок. Як зацікавити учнів професією? Група № 4 «Особистість педагога» Чим визначається особистість педагога? Чи може впливати особистість педагога на процес адаптації учня в навчальному закладі? Які на ваш погляд найефективніші методи повинен застосовувати педагог, щоб розкрити себе як особистість?

Слайд 6

Педагогічна рада конференція Група № 5 «Правильна організація життєдіяльності учнів» Суть організації життєдіяльності учнів. Як організація життєдіяльності учнів впливає на навчання? Хто повинен навчити учнів правильно організовувати свій навчальний і позаурочний час? Група № 6 «Результат навчання і виховання» Що таке результат? Чи існує зв'язок між методами навчання та виховання і результатом? Як визначити результат діяльності педагога? Створюється робочий план проведення педагогічної ради і роздається кожній групі.

Слайд 7

Педагогічна рада конференція Тема: Проблеми формування мотивації навчальної та виробничої діяльності учнів в сучасних умовах Мета: розглянути способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання, почуття обов’язку, відповідальності, психологічні проблеми мотивації навчально-виробничої діяльності

Слайд 8

Програма підготовки до педради: анкетування учнів на визначення мотивації навчальної діяльності зі всіх предметів; анкетування педагогів на визначення методів і прийомів в процесі навчальної діяльності; - створення робочих творчих груп; - організація виставки тематичної літератури; - оформлення аудиторії, в якій буде проводиться педагогічна рада. Педагогічна рада конференція

Слайд 9

Педагогічна рада психолого-педагогічний турнір Тема: «Спільна робота класного керівника і майстра-вихователя з групою учнів» Учасники турніру об'єднуються в 3 команди. Кожна команда вибирає капітана. Ведучий оголошує порядок та правила гри. Відповіді оцінює методичне журі. Критерії оцінювання: правильність точність оригінальність швидкість активність учасників Час на підготовку і представлення регламентований. Кожна команда себе представляє. Візитка. Представлення журі.

Слайд 10

Педагогічна рада психолого-педагогічний турнір І раунд Психологічний портрет сучасного класного керівника, майстра-вихователя. Завдання: створити портрет сучасного класного керівника, майстра-вихователя, вказавши: Гностичні уміння. Конструктивні уміння. Організаторські уміння. Комунікативні уміння. Відношення до своєї професії. Зовнішній вигляд. Час на підготовку 5 хв. (музика). Час на захист 3 хв. Оцінювання (10 балів).

Слайд 11

Педагогічна рада психолого-педагогічний турнір II раунд Рольова гра «Стилі керівництва» III раунд Психолого-педагогічні ситуації

Слайд 12

Тема: “ Звіт про роботу педагогічного колективу за 2005-2006 н. р. Планування роботи на наступний навчальний рік ” Форма проведення: ділова гра за інтерактивною технологією “ Мозковий штурм ” Мета: Вироблення пропозицій до плану роботи на 2006-2007 навчальний рік Педагогічна рада “мозковий штурм ”

Слайд 13

Педагогічна рада “мозковий штурм” І. Попередня робота: видається наказ училищу про створення ініціативної творчої групи. До складу призначаються: представники адміністрації, голови метод комісій, психолог, соціальний педагог, методист. ІІ. Проведення засідання: 1.Обирається ведучий та секретар гри. 2.Нагадуються правила гри (вивішуються на дошку) Учасники гри: Мають право: висувати ідеї (не більше однієї за один виступ), вносити доповнення, уточнення, критикувати ідеї Забороняється: перебивати виступаючого, порушувати регламент, критикувати автора ідеї, повторювати вже висунуті ідеї. Бажано: формулювати пропозиції стисло, аргументовано, конкретно. Пропозиції повинні стосуватись всіх розділів річного плану – але більше пропозицій очікую з саме для розділу – «Методична робота»

Слайд 14

Педагогічна рада “мозковий штурм ” Вимоги до запропонованих розділів плану: уникати перевантаження плану, враховувати традиції колективу, традиційні заходи проводити по-новому, добиватись охоплення роботою максимальної кількості педагогів, заходи повинні сприяти розв’язанню проблем колективу, враховувати план НМЦ, нормативні акти, досягнення науково-технічного прогресу, стимулювати участь у заходах, базуватись на аналізі реального стану справ (діагностування, аналізу навчальних досягнень тощо), можливостей колективу і закладу, враховувати виконання попереднього плану і т. п.

Слайд 15

Педагогічна рада “мозковий штурм” Перший етап гри – накопичення ідей Другий етап гри – класифікація ідей. Третій етап гри – обговорення ідей. Підсумок гри: Чи немає зауважень щодо порядку проведення гри, чи відчули присутні практичну користь заходу, що треба врахувати на наступних засіданнях, який порядок внесення пропозицій у реальний план роботи тощо.

Слайд 16

Педрада майстер-клас Мета: ознайомлення з теоретичним матеріалом щодо методу проектів як освітньої технології, розробка прикладів вирішення важливих педагогічних та виховних завдань за допомогою проектно-дослідницької технології з впровадження в навчальний процес проектної технології

Слайд 17

Педрада майстер-клас з впровадження в навчальний процес проектної технології

Слайд 18

Педрада майстер клас з впровадження в навчальний процес проектної технології

Слайд 19

Педрада майстер клас з впровадження в навчальний процес проектної технології

Слайд 20

Педрада майстер клас з впровадження в навчальний процес проектної технології

Слайд 21

Педагогічна рада – тренінг Тема: «Впровадження освітніх технологій і систем спрямованих на розвиток особистості учня, його соціалізації». Мета: вивчення шляхів адаптації учнів до умов соціального середовища за допомогою освітніх технологій.

Слайд 22

Педагогічна рада – тренінг Все готово до початку педради

Слайд 23

Педагогічна рада – тренінг Так, дали нам задачку!

Слайд 24

Педагогічна рада – тренінг Так, дали нам задачку!

Слайд 25

Педагогічна рада – тренінг Які ми всі різні в єдиному колективі!

Слайд 26

Педагогічна рада – “банк ідей” Моделювання системи факторів, що впливають на якість навчально-виробничого процесу ПТНЗ Мета: використовуючи власний педагогічний та адміністративний досвід систематизувати фактори, які впливають на якість підготовки робітничих кадрів ПТНЗ

Слайд 27

Способи виконання завдання 1. Визначення сфери впливу управлінської структури. 2. Визначення параметрів забезпечення якості освітнього процесу, факторів, які впливають на організацію навчально-виховного процесу. 3. Розробку критерії, за якими можна оцінити рівень впливу факторів, визначивши рівень вагомості кожного з них 4. Проведення самоаналізу на основі періодичного збирання інформації про пріоритети учнів, педагогів, батьків, керівників. 5. Визначення рівня забезпечення умов для надання якісної освіти, майбутніх пріоритетів діяльності.

Слайд 28

Алгоритм сучасного управління на рівні навчального закладу 1. Відбір та адаптація базових факторних моделей до місцевих умов. 2. Визначення коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв. 3. Підготовка педагогічних працівників до проведення освітнього моніторингу. 4. Проведення моніторингу за моделлю “ вхід ” – “ вихід ” 5. Поточна регуляція процесу та періодична регуляція діяльності педагогічних працівників і закладів освіти за результатом.

Слайд 29

Вимоги до педради колективного мислення мислить нестандартно й самостійно; знаходить вихід, здавалося б, із найбезвихідніших ситуацій; Докопуватись до самої суті проблеми, до справжніх причин і наслідків навчально-виховного процесу; Приймати рішення, часом неочікуване, часом ризиковане, але здебільшого таке, що веде до позитивного педагогічного результату.

Слайд 30

Завдання Параметр Рівень організації освітньої діяльності закладу Фактори Створення системи управління Організація навчально-виховного процесу Організація роботи з педагогічними кадрами

Слайд 31

Ф А К Т О Р И

Слайд 32

Базова факторна модель діяльності професійно-технічного навчального закладу

Слайд 33

Базова факторна модель діяльності професійно-технічного навчального закладу

Слайд 34

Базова факторна модель діяльності професійно-технічного навчального закладу

Слайд 35

Проект рішення педради Створити оптимальні умови для впровадження педагогічного моніторингу в освітній процес.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне