X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічна технологія критичного мислення

Завантажити презентацію

Педагогічна технологія критичного мислення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педагогічна технологія критичного мислення Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення Д. Дьюї Мислення – це нове створення світу А.Камю

Слайд 2

Критичне мислення (КМ) – це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших Технологію розроблено науковцями Центру розвитку етики та виховання особистості Бостонського університету

Слайд 3

Мета технології: Формувати власну точку зору Впевнено вести дискусію Приймати виважені рішення Самостійно здобувати знання Відкрито спілкуватися Логічно мислити та аргументувати

Слайд 4

Параметри КМ Особистісне ставлення до об’єкта, до аргументованості висновків Логічність викладу Здатність змінити позицію на основі контраргументу

Слайд 5

Формуються розумові дії (мислення високого рівня) Оцінювання Синтез Аналіз Використання знань і вмінь Розуміння Знання

Слайд 6

Основні прийоми технології КМ Мозковий штурм Розширена лекція Постановка учнями питань Читання з позначками Дискусія Читання з передбаченням Сенкан Есе Кубування Гронування Стратегія подвійних нотаток Стратегія “Порушена послідовність” та інші

Слайд 7

Читання з позначками Знайома інформація (я це вже знав) Нова інформація для мене (це для мене нове) Суперечлива інформація (я думав інакше) Недостатня інформація (про це хотілося б дізнатися більше)

Слайд 8

Читання з передбаченням ! Використовується перед першим читанням тексту Учитель вибирає з тексту, що має вивчатися, 8 – 10 ключових слів і пропонує учням самостійно (або в парах) скласти оповідання, у якому використати дані слова

Слайд 9

Метод “Спрямоване читання (слухання) і міркування” Алгоритм дій: Розбити текст на такі частини, щоб простежувалася основна лінія дії Учні мовчки читають (слухають читання вчителя), зупиняючись на вказаних учителем місцях Учні відповідають на запитання на розуміння тексту, прогнозують подальший розвиток подій Обговорення відповідей на запитання усім класом Учні роблять припущення щодо подальшого розвитку подій з персонажами; створення “Карти персонажів”

Слайд 10

Метод “Карта персонажів” Учні об’єднуються в пари Обирають двох персонажів твору У відповідну комірку вписують імена персонажів У кола вписують характеристики даного персонажа У прямокутники вписують докази за текстом розповіді

Слайд 11

Карта персонажів за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо” звик до цивілізації “дитя природи” Робінзон П’ятниця Висновок: 1. 2. 3. Висновок: 1. 2. 3. вміє пристосову ватися працелюбний відданий довірливий

Слайд 12

Метод “Щоденник подвійних записів” Алгоритм дій: Учні ділять сторінку зошита навпіл Під час читання заповнюють таблицю: зліва – що саме (персонаж, момент дії...) вразило, справа – чому вразило (які думки викликало, які запитання виникли...) Учні читають та занотовують Учні діляться своїми коментарями Порівнюються результати роботи (що співпадає, що відрізняється...)

Слайд 13

Метод “Драматичні ролі” ! Використовується під час аналізу твору; допомагає учням подивитися на історію з точки зору різних героїв Існує три ролі і один об’єкт: протагоніст (головний герой) – особа, яка спрямовує історію; мета – об’єкт чи умова, якої прагне чи потребує головний герой; суперник - умова чи особа, яка протистоїть героєві у його прагненні досягти мети; помічник – особа чи якість, яка допомагає героєві досягти мети

Слайд 14

Метод “Інсценізація для інтерпретування твору” ! Використовується на етапі першого прочитання твору Занурення учнів у твір; Вибір критичного моменту для драматизації; Розбір частин обраного моменту; Програвання певної сцени; Допомога вчителя “акторам”; Рефлексія

Слайд 15

Метод “Читання (узагальнення) в парах” ! Ефективний, коли текст складний для розуміння або перевантажений фактичним матеріалом Доповідач: - Читає текст першого абзацу вголос - Узагальнює зміст (своїми словами передає основну ідею) Респондент: - Уважно слухає доповідача; - Задає доповідачу два запитання, які прояснюють зміст прослуханого тексту ! Під час подальшої роботи міняються ролями

Слайд 16

Метод “РОФТ” (письмова діяльність) Алгоритм дій: Розподіл ролей, що пов’язані зі змістом уроку (герой, письменник, персонаж твору, явище природи...) Вибір отримувача для свого повідомлення Вибір форми, яка відповідає їхній ролі, отримувачу і темі Оприлюднення повідомлень (читання, оголошення , обговорення в малій групі, публікації у газеті, лист...)

Слайд 17

Таблиця “РОФТ” за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо” Роль (хто пише) Отримувач (аудиторія) Формат (у якій формі) Тема (про що це) П’ятниця Аборигени-соплемінники Послання (звернення) Канібалізм – це злочин проти людства

Слайд 18

Метод ЗХД: “знаю – хочу дізнатися - дізнався” + Що я знаю з даної теми ? Про що хочу дізнатися - Про що дізнався

Слайд 19

Твір – п’ятихвилинка Твір без дотримання граматичних та стилістичних правил, у якому швидко фіксуються думки щодо розглянутого на уроці матеріалу

Слайд 20

Метод “Павутинка дискусії” ! Взаємодія відбувається у парах і в групах із чотирьох учнів Алгоритм дій: Учитель готує бінарне запитання (передбачає дві відповіді: “так” або “ні”) Учні продумують аргументацію та пишуть по три причини на підтримку обох сторін у дискусії Створюють таблицю “павутинка дискусії”: “так“ – аргументи; “ні” – аргументи; висновок Кожна пара об’єднується з іншою парою та розглядають відповіді, доповнюють свої таблиці Учні обговорюють отримані результати та роблять висновки, які записують у комірку “Висновок” таблиці Якщо групи зайняли різні позиції із суперечливого питання, пропонується провести дискусію

Слайд 21

Таблиця “Павутинка дискусії” за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо” Чи правильно вчинив Робінзон, “приручивши” дикуна? Так, Робінзон вчинив правильно, “приручивши” П’ятницю Ні, краще б він не “приручав” дикуна Аргументи Аргументи Р. прилучив П. до знань про інше життя Р. знайшов у особі П. відданого друга та помічника 3. Р. “врятував ”самого себе від божевілля на безлюдному острові Отримавши нові знання, П. не зможе повернутися до колишнього життя, отже, загине П. не зможе жити у цивілізованому світі, бо не готовий, отже, загине Р. не зможе підтримати П., т.я. вони представляють зовсім різні світи Висновок Перш ніж втручатися у життя іншої людини, треба добре подумати, чи піде це їй на користь. Робінзон вчинив як егоїст

Слайд 22

Метод “Семантична карта” Учні читають твір мовчки Учитель обирає будь-який термін із твору Учні діляться своїми знаннями щодо обраного терміну Протягом трьох хвилин учитель збирає інформацію, організовує та записує ідеї у вигляді “семантичної карти”

Слайд 23

Семантична карта до слова “Робінзон” (за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”) Робінзон витривалим працьовитим Переносне значення “робінзон” Яким Р. показано у творі? прагматичним Людина, яка любить подорожувати “дикуном”, жити поза цивілізацією “дитя цивілізації” винахідливим

Слайд 24

Структура уроку критичного мислення Фаза актуалізації Фаза побудови знань (усвідомлення змісту) Фаза консолідації

Слайд 25

Фаза актуалізації Актуалізація уже наявних знань з теми Пробудження пізнавальної діяльності Самостійне визначення учнями напрямків у вивченні нової теми: постановка питання, висування пропозиції, обговорення мети уроку ! Методи: ЗХД, “семантична карта”, “читання з передбаченням” (“припущення на основі запропонованих слів”)

Слайд 26

Фаза побудови знань Осмислення нової інформації, критичне читання та письмо: Робота з текстом (художнім, критичним, науковим, публіцистичним); Робота з підручником Ідейно-художній аналіз твору Лекція або бесіда Перегляд відео Літературні дослідження Творчі роботи ! Методи: “читання з маркуванням тексту”, “читання (узагальнення) в парах”, “спрямоване читання”, “подвійний щоденник”, “драматичні ролі”, “взаємне навчання”, “інсценізація для інтерпретування твору”

Слайд 27

Фаза консолідації Обговорення Систематизація Переоцінка Нове тлумачення отриманих знань Проговорювання проблеми ! Методи: “Павутинка дискусії”, “РОФТ”, “ЗХД”, “Твір - п’ятихвилинка”

Слайд 28

Література 1.  Розвиток критичного мислення в університеті Монтклер [Текст] // Управління школою. – 2005. – № 25. – С. 18-31. 2.  Бащенко, М.   Методика критичного мислення як засіб створення ситуації активно участі учнів у навчанні [Текст] : матеріали до уроків за творчістю Е.Хемінгуея / М. Бащенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 6. – С. 38-40. 3.  Бєлкіна, О. В.   Критичне мислення учнів початкових класів [Текст] / О. В. Бєлкіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 5. – С. 37-44. 4.  Бєлкіна-Ковальчук, О. В.   Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання [Текст] : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.09 - теорія навчання / О. В. Бєлкіна-Ковальчук ; Волинський держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2006. – 21 с. 5.  Буряк, В.   Формування у студентів критичного стилю мислення [Текст] / В. Буряк // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 21-30. – Проблеми педагогіки.

Слайд 29

Література 6.  Буцька, І. В.   План-конспект уроку за технологією розвитку критичного мислення [Текст] / І. В. Буцька // Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 18. – С. 15-17. 7.  Волковська, Т. І.   Технологія розвитку критичного мислення [Текст] / Т. І. Волковська // Управління школою. – 2008. – № 19-21. – С. 23-26. – Міжнародний фестиваль. Педагогіка XXI століття. 8.   Воронова, Н. Ф.   Технология развития критического мышления на уроках в начальной школе [Текст] / Н. Ф. Воронова // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 13. – С. 6-10. Геллер, Т.   Дискусія як засіб формування критичного мислення [Текст] / Т. Геллер // Історія України. Шкільний світ. – 2006. – № 5. – С. 14-18. 9. Грушко, О.   Плекаймо критичність мислення [Текст] / О. Грушко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. – C. 4-6. – Школа мислення. 10. Грушко, О.   Плекаймо критичність мислення : [розвиток критичного мислення в дошкільнят] [Текст] / О. Грушко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – C. 9-11. – Школа мислення.

Слайд 30

Література 11. Гущик, М. П.   Про деякі аспекти застосування стратегій критичного мислення [Текст] / М. П. Гущик // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 17. – С. 16-18. 12. Дементієвська, Н.   Формування навичок критичного оцінювання ресурсів Інтернету у користувачів різного віку [Текст] / Н. Дементієвська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В.Кравець, В.Мадзігон, Г.Терещук та ін. – Тернопіль, 2008. – № 7. – С. 103-107. – Вивчаємо досвід. 13. Загашев, И. О.   Учим детей мыслить критически [Текст] / И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – 2004. – №1-2. – С.20-24. 14.  Зайцева, Т.   Развитие критического мышления [Текст] / Т. Зайцева // Учитель. – 2007. – № 2. – С. 55-57. 15. Іванова, О.   Навчаємо критично мислити [Текст] / О. Іванова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – № 2. – С. 8-16.

Слайд 31

Література 16. Івашина, Н. В.   Формування в учнів навичок критичного мислення [Текст] : [урок хімії] / Н. В. Івашина // Хімія. – 2007. – № 23. – С. 2-8. 17. Києнко- Романюк Л.   Зарубіжна і національна практика розвитку критичного мислення в учнів і студентів [Текст] / Романюк Л. Києнко- // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 109-113. 18.  Києнко-Романюк, Л.   Розвиток критичного мислення в учнів і студентів: теорія і практика [Текст] / Л. Києнко-Романюк // Рідна школа. – 2006. – № 7. – С. 13-15. 19.  Климова, В.   За методикою критичного мислення [Текст] : матеріали до вивчення роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита" / В. Климова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 6. – С. 35-38. 20.  Ковальова, В. І.   Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення : компетентнісно орієнтована освіта [Текст] / В. І. Ковальова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 16-18. – С. 49-53. – Досвід роботи.

Слайд 32

Література 21. Ласкожевская, Е. В.   Технология развития критического мышления младших школьников [Текст] / Е. В. Ласкожевская // Начальная школа. – 2007. – № 6. – С. 68-70. 22.  Макаренко, В. М.   Технологія формування та розвитку критичного мислення [Текст] / В. М. Макаренко // Математика в школах України. – 2007. – № 26. – С. 2-10. – Методика та пошук. 23. Матвієць, С.   Розвиток критичного мислення в контексті компетентнісно орієнтованого навчання [Текст] / С. Матвієць // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 10. – С. 10-13. 24.  Мірошко, О. І.   Цикл уроків читання в 3 класі з використанням методичної системи розвитку критичного мислення [Текст] / О. І. Мірошко // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 34. – С. 11-15. – Моя методика. 25. Міщенко, Т.   Розвиток критичного мислення у процесі вивчення художніх творів [Текст] / Т. Міщенко // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2008. – № 45-48. – С. 58-60. – Спецвипуск: перлини Всеукр. конкурсу "Учитель року-2008".

Слайд 33

Література 26.  Наріжний, Ю.   "Філософія для дітей". Сучасна інноваційна концепція формування демократичного світогляду [Текст] / Ю. Наріжний // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 4. – С. 5-9. 27.  Пугачева, Т. Н.   Урок с использованием технологии критического мышления [Текст] : [урок географії] / Т. Н. Пугачева // География в школе. – 2007. – № 7. – С. 52-55. 28. Ремех, Т.   Презентуємо посібник для творчих педагогів [Текст] : [науково-методичний посібник "Технології розвитку критичного мислення учнів"] / Т. Ремех ; Тетяна Ремех // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 9. – С. 25-27. 29.  Семеркова, Л. Г.   Формування здорового способу життя [Текст] : складова соціалізації учнів на уроках основ здоров'я через використання методики розвитку критичного мислення / Л. Г. Семеркова // Виховна робота в школі. – 2009. – № 3. – С. 2-15. 30. Синюк, В. А.   Полеміка як засіб формування критичного мислення [Текст] / В. А. Синюк // Зарубіжна література в школі. – 2008. – № 17. – С. 16-17.

Слайд 34

Література 31.  Токар, Н. М.   Роль критичного мислення в розвитку пізнавального інтересу учнів [Текст] / Н. М. Токар // Біологія. – 2007. – № 28. – С. 8-10. – Педагогічна майстерня. 32.  Третяк, О.   Розвиток критичного мислення молодших школярів [Текст] / О. Третяк // Школа першого ступеня: теорія і практика. – 2003. – Вип. 6. – С. 79-87. 33.  Шакирова, Д. М.   Технология формирования критического мышления старшеклассников и студентов [Текст] / Д. М. Шакирова // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 72-77. 34.  Шеремет, М.   Виховання критичного мислення учнів [Текст] : На думку Д.Дж.Шварца, стиль мислення, що спрямовує інтелект, є набагато важливішим, ніж власне інтелект. / М. Шеремет // Завуч. Шкільний світ. – 2006. – № 31. – С. 17-19. 35.   Шеремет, М.   До проблеми формування критичного мислення особистості [Текст] / М. Шеремет // Історія в школі. – 2006. – № 7-8. – С. 15-17. 36.   Шеремет, М.   Крититчне мислення в контексті задач підвищення професійної майстерності вчителя [Текст] / М. Шеремет // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 29-31.

Слайд 35

Інтернет - ресурси 1. www:library.tnpu.edu.ua: класифікатори: АПП; ББК; за ключовими словами  2. Віртуальна бібліографічна довідка: www:chl.kiev.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка