X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Технологія інтерактивного навчання

Завантажити презентацію

Технологія інтерактивного навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Технологія інтерактивного навчання “Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію” Конфуцій, китайський філософ

Слайд 2

Навчальний семінар (тренінг) Поради педагогу-тренерові: Будьте добре підготовленими Пов’язуйте ключові моменти заняття з досвідом аудиторії Звертайте увагу на форму подання матеріалу Залучайте учасників із самого початку заняття Нейтралізуйте особисті недоліки Подавайте матеріал просто Дотримуйтесь середнього темпу Дотримуйтесь часових рамок Плануйте останні кроки

Слайд 3

Основні групи педагогічних технологій Параметри технології Репродуктивні Продуктивні Мета Повідомлення учням готової системи знань Створення комплексу оптимальних умов для розвитку особистості учня Характер відносин учителя і учнів Суб’єкт – об’єктні відносини (учитель - учень) Міжсуб’єктні рівноправні відносини Провідна функція учнів Сприйняття і запам’ятовування, дії за зразком Самостійне надбання знань, розвиток учня у взаємодії з учителем

Слайд 4

Основні групи педагогічних технологій Провідна функція вчителя Вплив на учнів, інформація у вигляді сформульованих положень, доказів, відібраних фактів Взаємодія з учнями, створення умов для розвитку суб’єктності, самостійності учнів Головні пріоритети Виконання обовязкової навчальної програми Діяльність, діалог, можливість самовираження і самореалізації учня і вчителя, розвиток, рефлексія Домінуючі методи Пояснювально-ілюстративні Проблемно-пошукові, інтерактивні Обєкт головної уваги педагога Організація власної діяльності Організація діяльності учнів, педагогічної взаємодії

Слайд 5

“... використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих, хто навчає, і тих, хто навчається, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, конструктивній взаємодії, створенню доброзичливої атмосфери” Олена Пометун, автор технології в Україні

Слайд 6

Структура інтерактивного уроку Складається із п’яти елементів: 1.Мотивація – не більше 5% робочого часу 2.Оголошення теми, представлення очікуваних результатів – не більше 5% робочого часу 3.Надання необхідної інформації – 10-15% робочого часу 4.Інтерактивні вправи – 45-60% робочого часу 5.Підсумки, оцінювання, рефлексія – до 20% робочого часу

Слайд 7

Порядок виконання інтерактивної вправи Інструктування (мета, правила, послідовність дій, час) – 2-3 хв. Об’єднання в групи, розподіл ролей, розташування меблів, підготовка обладнання – 1-2 хв. Виконання інтерактивного завдання – 5-10 хв. Презентація отриманих результатів – 3-15 хв. Рефлексія учнів – 5-15 хв.

Слайд 8

Провідні ознаки та інструменти інтерактивної педагогічної взаємодії Полілог Діалог Мисленнєва діяльність Смислотворчість Міжсуб’єктні відносини Свобода вибору Створення ситуації успіху Позитивність і оптимістичність оцінювання Рефлексія

Слайд 9

Полілог Вступний етап: формулювання загальної проблеми Перше коло полілогу: побудова поля актуальних проблем Друге коло полілогу: оцінка проблемного поля Третє коло полілогу: побудова поля розв’язків Четверте коло полілогу: оцінка поля рішень П’яте коло полілогу: фіксація і узагальнення рішень

Слайд 10

Побудова поля актуальних проблем Анкетування учасників полілогу Пошук першочергових проблем: - учасники пропонують свої ідеї: що треба зробити, щоб вирішити загальну проблему; попередній виступаючий конспектує дослівно сказане наступним, передає керівнику керівник структурує отримані протоколи, не втручаючись у хід обговорення

Слайд 11

Оцінка проблемного поля Керівник обгрунтовує структуру проблемного поля Підсумковий список проблем у порядку їх значущості фіксується на дошці Кожен учасник може уточнити розуміння проблеми за допомогою запитань Якщо з’явилися нові ідеї, доповнення чи заперечення, він фіксує це і передає керівнику

Слайд 12

Побудова поля розв’язків Пошук ідей щодо розв’язання першочергових проблем: - учасники пропонують свої ідеї - попередній виступаючий конспектує дослівно сказане наступним, передає керівнику - керівник структурує отримані протоколи, не втручаючись у хід обговорення

Слайд 13

Оцінка поля рішень Керівник доповнює, розвиває, обгрунтовує найбільш вдалі, на його думку, розв’язки на основі роботи, яку він здійснив під час попереднього кола полілогу

Слайд 14

Фіксація і узагальнення рішень Вироблення програми – мінімум Вироблення програми – максимум перший учасник пропонує своє формулювання кожний наступний вносить свої доповнення, не повторюючи вже сказане попередній конспектує виступ наступного - протокол переходить по колу до останнього учасника, який передає його керівнику

Слайд 15

Мисленнєва діяльність Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів Проблемне навчання Формування мислення високого рівня Поєднання різних форм роботи (індивідуальну, парну, групову) Забезпечення постійного процесу обміну думками

Слайд 16

Смислотворчість Усвідомлене створення нових значень, змісту предметів, явищ Сприйняття дійсності через призму своєї індивідуальності Вираження індивідуального ставлення до явищ і процесів Розуміння і вміння пояснити іншим значення явища, процесу тощо

Слайд 17

Створення ситуації успіху Створення учителем комплексу зовнішніх умов для прояву спектру позитивних емоцій і відчуттів: Використання засобів позитивності і оптимістичності оцінювання діяльності учнів Підкреслення цінності, значущості індивідуальних досягнень учня Недопустимість порівняння досягнень одного учня з досягненнями іншого Право учня на самооцінку, оцінку діяльності вчителя, педагогічної взаємодії на уроці

Слайд 18

Рефлексія Самоаналіз, самооцінка учнем своєї діяльності, взаємодії: фіксування змін стану розвитку визначення причин таких змін оцінка ефективності педагогічної взаємодії оцінка створених педагогічних умов для свого розвитку

Слайд 19

Психолого-педагогічні умови реалізації інтерактивного навчання Створення для учнів нової “зони психологічного комфорту” (Дж. Льюїс) Полегшення для кожного учня процесу “просування у невідомому просторі” (схема “Айсберг”) Створення у класі сприятливої психологічної атмосфери співпраці, взаємодії (моделі навчальної комунікації) Ознайомлення учнів із особливостями користування технологією (цілі, завдання, мотивація) Встановлення чітких правил поведінки та норм роботи на уроці Конструювання простору для інтерактивної діяльності учнів (дидактичні матеріали, експонати, репродукції, наочні посібники, розташування меблів, результати творчості учнів тощо) Діагностика емоційного стану учнів (прийоми “Термометр”, “Фігурки”)

Слайд 20

“Айсберг” Діловий аспект Соціально-психологічний аспект Тема, зміст, завдання, час, доручення, контроль Страх, невпевненість, симпатії-антипатії, довіра, терплячість-нетерплячість, статус, безпека

Слайд 21

Моделі навчальної комунікації “Учням треба частіше надавати можливість взаємодіяти один з одним і з більш досвідченими людьми, включаючи педагогів” Дж. Шерман Одностороння Багатостороння

Слайд 22

“Термометр” Алгоритм застосування прийому: 1. Намалювати на дошці чи на папері великий уявний термометр: - верхні і нижні значення шкали не повинні перевищувати +12 і -12 показники вище нуля – позитивні, нижче нуля – негативні 2. Учень розповідає про свої відчуття після застосування новітньої технології 3. Учитель вибудовує свою діяльність у залежності від “термопоказників”: всі у позитиві – подальшу роботу можна розпочинати; якщо у негативі – необхідно налаштувати учнів на виконання завдання

Слайд 23

Розташування меблів для інтерактивного навчання “Коло”: учні розміщуються без столів на стільцях по колу, учитель сідає разом з учнями “Дискусійний клуб”: учні розміщуються малими групами (4-5 осіб) навколо декількох столів. Між столами – простір для пересування “Буква П”: столи, за якими сидять учні, зсунуті і створюють букву П. Учительський стіл розташовано в “ногах ” букви П “Прямокутник”: усі учні сідають за одним великим столом по чотири боки. Учитель сідає разом з учнями

Слайд 24

Відповідність між методами навчання та розташуванням меблів Метод “Клас” “Буква П” “Прямо кутник” “Коло” “Дискусійний клуб” Лекція + + + Індивідуальна робота + + + + Контрольна робота + + + Групова робота + + Лабораторна, експеримент + + + Метод з необхідністю пересування учнів + + Дискусія, дебати + + + + Демонстрація фільму тощо + Робота в парах + + + + +

Слайд 25

Метод “Керована лекція” Поділ учителем матеріалу на логічно завершені частини (приблизно 600-750 слів) Вступ: оголошення теми, плану, алгоритму роботи Основна частина: виклад першої частини учні слухають без записів через 5 хв. викладу вчитель пропонує учням записати основні положення розповіді – від 3 до 5 хв. продовження викладу та періодичних записів Заключна частина: Робота учнів у малих групах чи в парах з метою повторення матеріалу лекції та корегування записів Перевірка засвоєння матеріалу (тести, фронтальна бесіда, порівняння з текстом підручника тощо)

Слайд 26

Метод “Лекція з паузами” Поділ матеріалу на логічно завершені частини та розробка завдань для учнів Вступ: оголошення теми, плану, алгоритму роботи Основна частина: виклад першої частини (10-12 хв.) учні конспектують матеріал лекції під час викладу після кожної частини викладу вчитель пропонує учням виконати завдання – від 3 до 5 хв. перевірка виконання завдань – до 5 хв. Заключна частина: робота учнів у малих групах чи в парах з метою повторення матеріалу лекції перевірка засвоєння матеріалу

Слайд 27

Метод “Лекція за участю учнів” Підготовка до лекції розпочинається на попередньому уроці (20-25 хв.): - учитель оголошує тему і пропонує учням взяти участь у розробці плану лекції на аркуші паперу кожен учень фіксує одне питання, яке, на його думку, потрібно розглянути у лекції (учитель може внести і свої пропозиції) учні озвучують свої записи і прикріплюють аркуші на дошці, групуючи їх за спільним змістом учитель проводить структурування груп карток з допомогою учнів (виконує роль фасилітатора чи організовує роботу учнів у малих групах) - формулюються варіанти питань та узгоджується спільний план лекції На наступному уроці учитель читає лекцію згідно виробленого плану (учні можуть взяти участь у підготовці викладу частини матеріалу)

Слайд 28

Як зробити лекцію цікавою та ефективною Визначте, з якою метою ви збираєтесь використати даний метод (інформаційною, виховною, розвивальною) Виявіть особливості класу (кількість учнів, досвід участі в лекціях, конспектування, опрацювання інформації тощо) Визначте особливості свого викладу Добре продумайте зміст лекції Вирішіть щодо форми проведення лекції Визначтеся із методами та технологіями активізації уваги учнів під час лекції Подумайте, за якими ознаками лекція буде вважатися ефективною

Слайд 29

Варіанти кооперативного навчання Робота в парах Карусель Ротаційні трійки Робота в малих групах Акваріум

Слайд 30

Робота в парах Поставте запитання та поясніть його Дайте 1 – 2 хвилини для продумування можливих варіантів відповідей або рішень індивідуально Об’єднайте учнів у пари, визначте, хто з них буде висловлюватись першим Дайте час на спільне обговорення Кожна пара представляє результати роботи Ефективна на початкових етапах навчання учнів у малих групах

Слайд 31

Ротаційні трійки Розробіть різноманітні питання Об’єднайте учнів у “трійки”, розташуйте їх по колу Дайте “трійці” відкрите питання та час на обговорення: кожен відповідає по черзі Учні розраховуються від 0 до 2: №0 залишається на місці; №1 переходить до наступної “трійки” за годинниковою стрілкою; №2 – через дві “трійки” Учні у “трійках” обговорюють нове питання Ефективна на початкових етапах навчання роботи у малих групах

Слайд 32

Карусель Розставте стільці у два кола – внутрішнє (нерухоме) та зовнішнє (рухоме) Поставте питання За сигналом ведучого учні пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером Пройти все коло, виконуючи поставлене завдання Ефективна для одночасного залучення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань

Слайд 33

Робота в малих групах Об’єднайте учнів у групи (3-5 осіб) Розподіліть ролі: спікер, секретар, посередник, доповідач Дайте кожній групі завдання й інструкцію щодо виконання роботи Стежте за часом Забезпечте нагороди Пропонуйте групам свою допомогу Зберіть результати роботи груп та прокоментуйте їх Прокоментуйте роботу груп Ефективна тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи

Слайд 34

Акваріум Об’єднайте учнів у групи (4-6 осіб) Ознайомте учнів із завданням Одна з груп сідає у центр класу та виконує такі дії: читає завдання вголос; обговорює його в групі; за 3-5 хв. приймають спільне рішення Ознайомте решту класу із завданням і нагадайте правила дискусії у малих групах Група в центрі вголос обговорює можливі варіанти розв’язання проблеми Учні у зовнішньому колі слухають, не втручаючись у хід обговорення Ефективна тільки за умови, що учні вже мають добрі навички групової роботи

Слайд 35

Варіанти ситуативного моделювання навчання Імітаційні ігри Спрощене групове слухання Громадські слухання Рольова гра

Слайд 36

Імітаційні ігри Виберіть явище, ситуацію для імітації Сплануйте все необхідне для імітації, продумайте участь у ній усього класу Надайте учням достатньо інформації для виконання передбачених дій та одночасного навчання Перед імітацією зробіть невеликий вступ Заздалегідь продумайте запитання для підбиття підсумків

Слайд 37

Спрощене судове слухання Оберіть ситуацію для вивчення Підготуйте додаткову інформацію Продумайте можливі варіанти вирішення проблеми Підготуйте план проведення судового слухання, регламент запишіть на дошці Познайомте клас з процедурою слухання Поділіть клас на три однакові групи: “судді”, “обвинувачі”, “обвинувачувані” “судді”: готують питання “обвинувачі”: готують вступну промову та аргументи “обвинувачувані”: готують вступну заяву і захист

Слайд 38

Рольова гра Сформулюйте проблему Заздалегідь визначте кількісний склад учасників та надайте їм необхідну інформацію Складіть сценарій Проведіть підготовку та тренування учнів Створіть відповідну психологічну ситуацію (зону комфорту) для учасників Проведіть підсумковий поглиблений аналіз набутого досвіду, думок та почуттів після закінчення вправи Подумайте про вихід дітей із ролей шляхом проведення детального обговорення ситуації

Слайд 39

Варіанти дискусійного навчання Метод “Прес” Займи позицію Зміни позицію Неперервна шкала думок

Слайд 40

Метод “Прес” Роздайте матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу “Прес”: Я вважаю, що…; Тому що…; Наприклад…; Отже ,… Таким чином… Поясніть механізм етапів Перевірте, чи розуміють учні механізм застосування методу Запропонуйте учням спробувати самим Використовується при обговоренні дискусійних питань та при виборі чітко визначеної позиції

Слайд 41

Займи позицію Запропонуйте учням дискусійне питання та попросіть визначити власну позицію Розмістіть плакати у протилежних кутках класу: “ЗА”, “ПРОТИ”, “НЕ ЗНАЮ” Обговоріть правила проведення вправи Учні обирають куток кімнати відповідно до обраної позиції Запропонуйте кільком учасникам обгрунтувати свою позицію Виясніть, чи не змінив хто-небудь своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плаката; попросіть обгрунтувати свій вибір Попросіть учнів назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони Метод корисний на початку роботи з дискусійними питаннями. Використовується на початку уроку для ознайомлення з розмаїттям поглядів на проблему або для усвідомлення можливості протилежних позицій

Слайд 42

Зміни позицію Поставте класові дискусійне питання Об’єднайте учнів у пари, а потім у четвірки Розподіліть позицію з проблеми : “ТАК” – “НІ” та запропонуйте кожній парі обгрунтувати одну з позицій Чітко виділіть часові рамки обговорення Кожна пара в “четвірці” представляє свою точку зору Попросіть пари аргументовано викласти свою точку зору одне одному Дати парам завдання помінятися позиціями і знову повторити все спочатку Підбийте підсумки з усім класом

Слайд 43

Неперервна шкала думок Виберіть дискусійну проблему, яка передбачає можливість діаметрально протилежних точок зору Детально розгляньте полярні точки зору Розмістіть у протилежних кінцях класу плакати з альтернативними думками Дайте учням можливість обдумати свою позицію та підготувати аргументи Запропонуйте учням оприлюднити свою точку зору та посісти у класі місце в залежності від своїх поглядів Попросіть учнів пояснити причину вибору (не аргументуючи) Оцініть протилежні точки зору Попросіть учнів навести аргументи, які суперечать їхнім поглядам, проте примушують задуматися та, можливо, переоцінити (змінити) свою позицію Обговоріть наслідки різних точок зору

Слайд 44

Варіанти колективно-групового навчання Обговорення проблем у загальному колі “Мікрофон” “Мозковий штурм” “Броунівський рух” “Ажурна пилка” Аналіз ситуації Вирішення проблем “Дерево рішень” Незакінчені речення

Слайд 45

Обговорення проблеми в загальному колі Розташуйте парти по колу Поставте запитання Весь клас обговорює ідеї чи події у межах теми Учні висловлюються за бажанням Обговорення триває доти, доки є бажаючі висловитися За потреби наприкінці бере слово вчитель Застосовується у комплексі з іншими для актуалізації опорних знань учнів

Слайд 46

“Мікрофон” Поставте запитання класові Запропонуйте якийсь предмет, що виконуватиме роль уявного мікрофона Учень швидко і лаконічно висловлює свою думку і передає “мікрофон” наступному Подані відповіді не оцінюються і не коментуються вчителем

Слайд 47

“Мозковий штурм” Поставте запитання класу Запропонуйте всім висловити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов’язані з цією проблемою Запишіть усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші без коментарів і зауважень Обговоріть усі запропоновані ідеї Використовується для вироблення кількох рішень конкретної проблеми

Слайд 48

“Броунівський рух” Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку, для кожного учня Протягом кількох хвилин учні читають інформацію Запропонуйте учням вільно рухатися по класу та ділитися отриманою інформацією Учень може одночасно спілкуватися тільки з однією особою, щоб поділитися та отримати інформацію Запропонуйте відтворити отриману інформацію Проаналізуйте та узагальніть отримані учнями знання Використовується під час вивчення блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого

Слайд 49

“Ажурна пилка” Підготуйте індивідуальний інформаційний пакет для кожного учня Кожен учень входить до двох груп – “домашньої” (3-5 осіб), а потім до “експертної” (за кольорами) Дайте “домашнім групам” порцію інформації для засвоєння, кожній групі - свою Запропонуйте учням розійтися по “експертних” групах після роботи в “домашніх”, щоб обмінятися інформацією та провести експертну оцінку за визначений час Учні повертаються до “домашніх” груп Ефективна і може замінити лекцію у тому випадку, коли початкова інформація повинна бути донесена перед проведенням основного уроку або доповнює його

Слайд 50

Аналіз ситуації Запропонуйте учням прочитати підготовлену життєву або спірну ситуацію Проаналізуйте її з учнями за планом: - Якими є факти? - У чому проблема ситуації? - Якими можуть бути аргументи? - У чому полягає рішення? Ефективна при вивченні гуманітарних дисциплін

Слайд 51

Вирішення проблеми Запропонуйте учням проблемне завдання Визначте суть проблеми разом з учнями Об’єднайте учнів у групи для обговорення проблеми За допомогою “мозкового штурму” учні визначають якнайбільше шляхів вирішення проблеми Разом з учнями проаналізуйте, поясніть та об’єднайте ідеї у групи Обговоріть можливі позитивні та негативні наслідки кожної ідеї Виберіть найкращий варіант і дійдіть згоди щодо його використання Виберіть ще два резервні варіанти на випадок, якщо перше рішення виявиться неефективним

Слайд 52

“Дерево рішень” Виберіть програму Запропонуйте учням необхідну інформацію для домашнього читання Розмістіть на дошці макет “дерева рішень” (схематично) Сформулюйте проблему, визначте її суть і запишіть на дошці Дайте необхідну додаткову інформацію для вирішення проблеми Шляхи вирішення проблеми визначте “мозковим штурмом” Обговоріть кожний із варіантів Відхиліть частину ідей, залиште 3-4 найкращих Поділіть учнів на малі групи і запропонуйте кожній заповнити схему Кожна група пропонує своє рішення Проведіть обговорення з класом і шляхом голосування оберіть один варіант

Слайд 53

Незакінчені речення Визначте тему обговорення Сформулюйте незакінчене речення Запропонуйте учням по черзі закінчити його, висловлюючи свою думку з теми Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованої формули

Слайд 54

Структура оцінювальної діяльності вчителя на інтерактивному уроці “Така діяльність є системою, яка складається із взаємопов’язаних компонентів” Н. Пометун Визначення мети (завдань) оцінювання Вибір терміну оцінювання відповідно до навчальної програми Визначення очікуваних результатів Формулювання критеріїв і стандартів Вибір прийомів перевірки (контролю) знань і вмінь

Слайд 55

Оцінювання роботи у малій групі Імена учнів Критерії оцінювання Презентує результати роботи групи Доповнює, коментує доповідача Ефективно виконує свою роль у групі Має записи в зошиті Загальна оцінка

Слайд 56

Оцінювання участі учнів у дискусії Імена учнів Критерії оцінювання Ретельно працює над питанням Порівнює ідеї зі своїми власними Узагальнює ідеї при потребі Робить висновки Уважний слухач Загальна оцінка

Слайд 57

Оцінювання презентації результатів групового дослідження або індивідуального реферату Критерії Показники і рівні Високий 10-12 балів Середній 7-9 балів Достатній 4-6 балів Низький 1-3 бали Глибина знань із досліджуваної теми Відповідність презентації обраній темі та ступінь її розробки Чітка структура та організація презентації Культура презентації

Слайд 58

Умови ефективної самооцінки учнів (рефлексії) Розробка учителем чітких критеріїв оцінювання для кожного конкретного випадку Створення необхідного психологічного настрою учнів на аналіз власних результатів Створення учнями програми діяльності на наступний етап навчання з урахуванням отриманих результатів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика