X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Активні форми навчання

Завантажити презентацію

Активні форми навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Активні форми навчання Семінарське заняття на тему:

Слайд 2

Методи активного навчання— сукупність педагогічних дій та прийомів, які направлені на організацію учбового процесу, які мотивують студентів до самостійного, ініциативного та творчого засвоєння учбового матеріалу в процесі пізнавальної діяльності.

Слайд 3

Засвоєння матеріалу студентами

Слайд 4

Види ігрових методів

Слайд 5

Мозковий штурм «Мозковий штурм» — один з більш популярних методів стимулювання творчої активності.Він дозволяє знайти рішення проблем завдяки застосуванню спеціальних правил обговорення. Був розроблений Алексом Осборном в 1953 році. Метод заснований на припущенні, що одним із основних перешкод для появи нових ідей є «страх оцінки»: люди часто не виказують в голос цікаві та неординарні ідеї бо не хочуть зустріти скептичне або вороже до них ставлення керівників та колег. Класична техніка мозкового штурму, пропонована Осборном, засновується на двух головних принципах — «не критикувати ідеї» та «з кількості наро-джується якість».

Слайд 6

Правила мозкового штурму Кожна думка важлива. Не бійся висловитися! Ми всі - партнери! Обговорюємо сказане, а не людину! Обдумав, сформулював, висловив! Говори чітко, ясно, красиво! Вислухав, висловився, вислухав! Тільки обгрунтовані докази! Вмій погодитися і не погодитися! Важлива кожна роль.

Слайд 7

Метод проектів Метод проектів - педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування та здобуття нових, на ентузіазм у роботі,зацікавленість , св с реальним життям, научну допитливість, вміння працювати. Засновником методу проектів вважається Дж. Дьюі (1859-1952), американський філософ, психолог та педагог. Метод проектів- це така модель навчання, де студенти обмірковують, вирішують проблеми, приймають рішення, вивчають, документують свою діяльність та розробляють мультимедійну презентацію.

Слайд 8

Класифікація проектів Практико-орієнтований проект Дослідницький проект. Інформаційний проект Творчий проект Рольовий проект.

Слайд 9

Етапи роботи над проектом

Слайд 10

Мозаїка Ця технологія застосовується для складання ситуації,яка допомогає працювати студентам разом для засвоення великого обсягу інформації за малий період часу.Сутність методу складається з того, що група розподіляється на експертні підгрупи,яким роздається завдання для експертизи. Студенти аналізують матеріал, складають блок-схеми, записують отриману інформацію.

Слайд 11

Приклад Мозаїки «МОЗАЇКА» -побудова формул з фрагментів.   Кожній команді видається конверт . У ньому фрагменти формул по темам : «Середні величини», «Мода та медіана в статистиці»,«Показники варіації признаку» .Матриці сформовані на кожну тему. Вони складаються з символів,які входять до тієї чи іншої формули. Потім вони розрізані по лініям на фрагменти формул. Всі матриці складені у конверт . Кожний член команди повинен побудувати формули з фрагментів та заповнити бланк №1. БЛАНК №1   _______________________ Прізвище студента Тема Формула Змістформули 

Слайд 12

Карусель Цей метод дозволяє включити у работу всю групу.Він застосовується при: Група об’єднується у декілька команд, кожна команда обирає свого капітана, який відповідає за збір інформації. Команди отримують завдання,обговорюють його, запмсують основні моменти (до 3 хвилин).Далі записи передаються за годинниковою стрілкою від однієї команди до другої. Кожна команда знайомиться з фактами при необхідності доповнює їх своїми. Коли «карусель»робе повний оберт , капітан узвгальнює матеріал та проводить аналіз проблеми.

Слайд 13

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне