X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мета навчання математики

Завантажити презентацію

Мета навчання математики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оксана Володимирівна Онопрієнко, завідувач лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Слайд 2

Мета навчання математики: формування в учнів предметної математичної і ключових компетентностей, необхідних для їхньої самореалізації у швидкозмінному світі.

Слайд 3

КОМПЕТЕНЦІЯ коло повноважень, надане законом, статутом або іншим актом конкретному органу чи посадовій особі; коло питань, у яких людина добре обізнана

Слайд 4

Компетентність – це володіння учнем компетенцією, що поєднується з його особистісним ставленням до предмета діяльності.

Слайд 5

Предметна математична компетентність – здатність учня актуалізувати, інтегрувати і застосувати у конкретній життєвій ситуації навчальний досвід.

Слайд 6

Ознаки математичної компетентності цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії; уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією; уміння орієнтуватися на площині та у просторі; здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

Слайд 7

У результаті засвоєння змісту математики учні зможуть: сприймати та визначати мету навчальної діяльності; зосереджуватися на предметі діяльності; організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату; відбирати й застосовувати потрібні знання і способи діяльності для розв’язування навчальної задачі; використовувати здобутий досвід в конкретній навчальній або життєвій ситуації; висловлювати ціннісні ставлення щодо результату й процесу власної діяльності; усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Процес навчання зорієнтовано на формування в учня: досвіду пізнавальної діяльності; досвіду виконання способів діяльності; досвіду творчої діяльності; досвіду емоційно-ціннісного ставлення.

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

ДЛЯ КОНТАКТІВ: Лабораторія початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України м. Київ, вул. Артема, 52-Д, к. 305, 309. тел.: (044) 481 37 75; 481 37 45; ел. адреса: poth_osvit@mail.ru адреса сайту: abc-lab.ucoz.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне