X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічна діяльність і літературна спадщина В.О.Сухомлинського

Завантажити презентацію

Педагогічна діяльність і літературна спадщина В.О.Сухомлинського

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педагогічна діяльність і літературна спадщина В.О.Сухомлинського

Слайд 2

План лекції 1. Життя та педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського. 2. В.О. Сухомлинський про основні завдання початкової школи. 3. Ідея “гуманної педагогіки” у школі “радощів” В.О. Сухомлинського. 4. Трудове виховання. 5. “Рідне слово” у працях В.О. Сухомлинського.

Слайд 3

Література Богуславский М.В. Радость познания в педагогических трудах и опыте В.А.Сухомлинского// “Советская педагогика”, 1985. - №1. – С. 95-101. Цюпа І. В.Сухомлинський. – К., 1973. Левківський М.В. Історія педагогіки. – Житомир, 2002 Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933: Навч.посібник /за ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1996. – С. 121-223. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

Слайд 4

Життя та педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського 28 вересня 1918 року народився в селі Василівка Онуфрієвського району Кіровоградської області у незаможній родині. 1926-1933 роки – навчання у Василівській семирічці. 1934 р. – розпочав навчатися у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте через хворобу мусив залишити навчання. З 1935 р. працює вчителем української мови та літератури у школі Онуфрієвського району.

Слайд 5

1936-38 р. – навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, де здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури. 1938-45 р. – працює завідуючим навчальною частиною Онуфрієвської середньої школи. 1941-42 р. – участь у Великій Вітчизняній війні. З червня 1942-44 р. – працює директором і вчителем російської мови в смт. Ува Удмуртської АРСР. 1944-48 р. – очолює Онуфрієвський районний відділ народної освіти та викладає в школі за сумісництвом. 1948 р. – у зв'язку з особистими клопотаннями призначений директором Павлиської середньої школи. 1949 р. – виступає зі статтями на сторінках журналів. 1955 р. – захищає кандидатську дисертацію.

Слайд 6

1956 р. – виходить друком монографія “Виховання колективізму у школярів”. 1958 р. – присвоєно звання “Заслужений вчитель шкіл УРСР” 1960 р. – твір “Павлиська середня школа”. 1968 р. – обраний делегатом Всесоюзного з'їзду вчителів і присвоєно звання Героя Соціалістичної праці. 1974 р. – трилогія “Серце віддаю дітям”, “Народжений громадянином”, “Листи до сина” удостоєна Державної премії УРСР. 2 вересня 1970 р. – його не стало (через отримане поранення під Смоленськом у роки Великої Вітчизняної війни).

Слайд 7

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинський був нагороджений двома орденами Леніна, багатьма медалями СРСР. З 1958 року Сухомлинський - член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР, з 1958г., заслужений вчитель УРСР. У 1968 році йому було привласнене звання Героя Соціалістичної праці. У тому ж році він був вибраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР. В.О. Сухомлинський - автор 41 монографії і брошури, більше 600 статей, 1200 розповідей і казок. Загальний тираж його книг складає близько 4 млн. екземплярів на різних мовах народів нашої країни і світу. Усі праці Сухомлинського дають переконливе уявлення не тільки про різнобічність педагогічних підходів Сухомлинського, але і про цілісність всього його педагогічного мислення, тієї цілісності, що подібна моноліту, з якого неможливо вилучити жодної частини, не порушивши єдності цього сплаву.

Слайд 8

Основні завдання початкової школи за О.В. Сухомлинським Головним завданням початкової школи поступово привчити дитину перемагати труднощі не лише фізичної, але й інтелектуальної праці. Природа є широким засобом загального розвитку дитини. Новаторство О.В. Сухомлинського – виховний вплив казки на особистість. Головне виховне завдання – щоб дитину оточував не лише світ природи, а й світ праці; завдання вихователя – ввести дитину в складний світ людських відносин. Головним завданням уроків початкової школи серед природи є розвиток у дітей здатності до кольорового та просторового відчуттів.

Слайд 9

Головні знахідки Павлиської школи Уроки живої думки. Творчість. Дитяча кімната казки. Домашні уроки. Інтелектуальний фон (формувати інтерес до навчання). Оцінка (повинна завжди приносити радість). Захоплення. Проблемне навчання.

Слайд 10

Ідея "гуманної педагогіки" у школі "радощів" В.О. Сухомлинського Новаторським є положення педагога про гармонізацію суспільства та індивідуальні потреби у структурі особистості. Сухомлинський змінив конформізм, за яким дитина у школі може виявити свої найнеповторніші грані діяльності та поведінки. У системі Сухомлинського дитина наділена значною автономією. Стверджував, що саме у сфері формування моралі і поведінки діти у школі мають рівні можливості для свого гуманного, морального зростання, і саме тут створюється рівне становище для розвитку усіх.

Слайд 11

Виховання гуманності починається з виховання любові до всього живого, до матері, бабусі, рідних… Зміст гуманності, як інтегративної риси підростаючої особистості, визначають загальні категорії етики та такі категорії як: щастя, радість, совість, співчуття, духовність. У школі – поважати гідність дитини, оскільки без любові і поваги до вихованців будь-які розмови про гуманність і людяність стають простим звуком. В умовах гуманізації виховання Сухомлинський по-новому осмислює суть взаємин колективу і кожного вихованця, розвиває ідеї Макаренка.

Слайд 12

Трудове виховання Важливою умовою, що забезпечує здорову основу розвитку особистості в колективі і самого колективу, є фізична праця, що є обов'язковою для всіх. Розумну, освічену, культурну людину будь-яка праця робить більш творчою, більш радісною. Праця дозволяє у повному обсязі і яскраво розкрити природні задатки і нахили дитини. Сутність гармонійного виховання у нерозривному зв'язку трудового виховання з іншими сторонами виховання – естетичного, інтелектуального, фізичного, морального.

Слайд 13

Трудова чверть в учнів і вчителів Павлиської середньої школи

Слайд 14

“Рідне слово” у працях В.О. Сухомлинського «Сотни слов, одинаково звучащих в обоих языках, имеют различный смысл. В сотнях случаев одно и то же слово в украинском языке имеет один эмоциональный оттенок, в русском — другой. Слово, звучащее в одном языке с патетической окраской, в другом — иногда приобретает иронический смысл. Игра оттенков, тончайших черточек эмоционально-эстетической окраски слов в обоих языках является для нас, учителей украинских школ, источником духовного богатства, которое мы призваны передать молодому поколению». «…богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее красоты».

Слайд 15

«Чем глубже человек познает тонкости родного языка, тем тоньше его восприимчивость в игре оттенков родного слова, тем больше подготовлен его ум к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту слова». «Речевая культура человека — это зеркало его духовной культуры. Важнейшим средством воздействия на ребенка, облагораживания его чувств, души, мыслей, переживаний являются красота и величие, сила и выразительность родного слова. Роль этого средства в начальной школе, где каждая встреча с новым явлением окружающего мира пробуждает в сердцах детей чувство изумления, невозможно переоценить».

Слайд 16

І всі зачаровано слухали…

Слайд 17

Тест 1. В.О.Сухомлинський народився у …: а) 1917 р.; б) 1918 р.; в) 1919 р. 2. В селі Василівка … області: а) Кіровоградської; б) Дніпропетровської; в) Запорізької. 3. У 1934 р. розпочав навчатися у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте залишив навчання через…: а) переїзд до іншого міста; б) нерозділене кохання; в) хворобу. 4. З 1935 р. працює…: а) директором школи; б) вчителем математики; в) вчителем української мови і літератури.

Слайд 18

5. Навчаючись у 1936-38 р. на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту здобуває кваліфікацію …: а) вчителя української мови та літератури; б) вчителя початкового навчання; в) вчителя математики. 6. У … р. призначений директором Павлиської середньої школи. а) 1945 р.; б) 1948 р.; в) 1951 р. 7. У 1960 р. виходить друком твір: а) “Листи до сина”; б) “Серце віддаю дітям”; в) “Павлиська середня школа”. 8. Головним завданням вихователя О.В.Сухомлинський вважає: а) ввести дитину в складний світ людських відносин; б) виховувати дитину у патріотичному дусі; в) бути порадником для дитини.

Слайд 19

9. Новаторство О.В.Сухомлинського полягає у …: а) визначенні виховного впливу казки на особистість; б) визначенні основних методів навчання; в) створенні класно-урочної системи. 10. Перерахуйте головні знахідки Павлиської школи. 11. Головним завданням уроків початкової школи серед природи є …: а) фізичне виховання; б) розвиток у дітей здатності до кольорового та просторового відчуттів; в) оздоровчий вплив. 12. До трилогії, що вийшла у 1970 р. увійшли: а) “Серце віддаю дітям”; б) “Павлиська середня школа”; в) “Листи до сина”; г) “Народжений громадянином”.

Слайд 20

Что такое любовь (Притча) Мне было лет пятнадцать, когда в тихий вечер ранней осени, сидя с ней под развесистой яблоней и глядя на отлетающих журавлей, я спросил: - Бабушка, а что такое любовь? Самое сложное она умела объяснять сказкой. Ее черные глаза стали задумчивыми и тревожными. Она посмотрела на меня с каким-то словно бы затаенным удивлением. - Что такое любовь? Когда бог создал мир, он научил все живые существа продолжать род свой - рождать подобных себе. Поселил бог мужчину женщину в поле, научил их строить шалаш, дал мужчине в руки лопату, а женщине - горсть зерна. - Живите, продолжайте род свой, - сказал бог, - а я пойду по хозяйству. Приду через год, посмотрю, как тут у вас...

Слайд 21

Приходит бог к людям через год с архангелом Гавриилом. Приходит рано-рано, до восхода солнца. Видит, сидят мужчина и женщина возле шалаша, перед ними дозревает хлеб на ниве, под шалашом - колыбель, а в колыбели ребенок спит. А мужчина и женщина смотрят то на розовое небо, то в глаза друг другу. В тот миг, когда глаза их встречались, бог видел в них какую-то неведомую силу, непонятную для него красоту. Эта красота была прекраснее неба и солнца, земли и звезд - прекраснее всего, что слепил и смастерил бог, прекраснее самого бога. Эта красота до того удивила бога, что его божья душа задрожала от страха и зависти: как это так, я сотворил твердь земную, слепил из глины человека и вдохнул в него жизнь, а не мог, видишь, создать этой красоты; откуда она взялась и что она такое - эта красота?

Слайд 22

- Это любовь, - сказал архангел Гавриил. - Что это такое - любовь? - спросил бог. Архангел пожал плечами. Бог подошел к мужчине, коснулся его плеча своею старческой рукой и стал просить. "Научи меня любить, Человек". Мужчина даже не заметил прикосновения божьей руки. Ему показалось, что на плечо села муха. Он смотрел в глаза женщины - своей жены, матери своего ребенка. Бог был немощным, но злым и мстительным стариком. Он разгневался, разозлился и закричал: - Ага, значит, ты не хочешь научить меня любить, Человек? Попомнишь же ты меня! С этой минуты старей. Каждый год жизни пусть уносит по капле твою молодость и силу. Превращайся в развалину. Пусть усыхает твой мозг и дурманится разум! Пусть пустым становится твое сердце! А я приду через пятьдесят лет и посмотрю, что останется в твоих глазах, Человек.

Слайд 23

Пришел бог с архангелом Гавриилом через пятьдесят лет. Глядит, вместо шалаша стоит хата беленькая, на пустыре сад вырос, на ниве пшеница колосится, сыновья поле пашут, дочки лен теребят, а внуки на лугу играют. У хаты сидят дедушка и бабушка, смотрят то на утреннюю зарю, то друг другу в глаза. И увидел бог в глазах мужчины и женщины красоту еще более могучую, вечную и неодолимую. Увидел бог не только Любовь, но и Верность. Разозлился бог, кричит, руки дрожат, изо рта пена летит, глаза на лоб лезут: - Мало тебе старости, Человек? Так помирай же, помирай в муках и печали по жизни и своей любви, иди в землю, превращайся в прах и тлен. А я приду и посмотрю, во что превратится твоя Любовь.

Слайд 24

Пришел бог с архангелом Гавриилом через три года. Видит: сидит мужчина над маленькой могилкой, глаза у него печальные, но в них - еще могучее, непонятнее и страшнее для бога человеческая красота, уже не только Любовь, не только Верность, но и Память Сердца увидал бог. Задрожали у бога руки от страха и бессилия, подошел он к мужчине, упал на колени и молит: - Дай мне, Человек, эту Красоту! Что хочешь проси за нее, но только дай мне ее, дай эту Красоту!

Слайд 25

Завдання 1. Прочитайте твір “Серце віддаю дітям” і знайдіть відповіді на запитання: “Вихованням” Сухомлинський називає…; Яка якість педагога є найціннішою? “Казковий палац” за В.Сухомлинським це - …; Якою була тема першого уроку в школі радощів? Що, на думку педагога, є витоком здоров'я? Найважливіша духовна потреба дітей це - …; Від чого залежить формування моралі особистості? Дитина виросте егоїстом, якщо не пізнає…; Ким хотів бачити дітей В.Сухомлинський?

Слайд 26

Першоджерела 1. В.А. Сухомлинский. Избранные произведения в 5-ти томах, т. 1. - К.: Рад. школа, 1979, С. 7-66. 2. В.А. Сухомлинский. Духовный мир школьника, т.1, там же С. 255-298. 3. В.А. Сухомлинский. «Сердце отдаю детям», там же т.3, С. 105-296 4. В.А. Сухомлинский. Методика воспитания коллектива. – М., 1981. 5. В.О.Сухомлинський. Як виховати справжню людину // Вибр. твори. – К., 1976.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література