X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“ Система виявлення апробацій та впровадження в педагогічну діяльність ППД, нових освітніх і виробничих технологій ”

Завантажити презентацію

“ Система виявлення апробацій та впровадження в педагогічну діяльність ППД, нових освітніх і виробничих технологій ”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методист Харківського професійного ліцею машинобудування Райнко Н.І.

Слайд 2

Система неперервної освіти

Слайд 3

“ Модернізація навчально-матеріальної бази ліцею з метою підвищення якості навчально-виховного процесу для підготовки кваліфікованих робітників ”

Слайд 4

Завдання: • активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки; • вивчення, впровадження й використання досягнень педагогів-новаторів-експериментаторів у практиці роботи педагогічного колективу ліцею. • надання допомоги педагогічним працівникам у впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес, в оволодінні сучасними методичними прийомами навчання, виховання й розвитку учнів; • залучення викладачів та майстрів в/н до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації науково-методичної теми: “ Модернізація навчально-матеріальної бази ліцею з метою підвищення якості навчально-виховного процесу для підготовки кваліфікованих робітників ” • створення колективу однодумців, які зберігатимуть традиції ліцею й активно впроваджуватимуть інноваційні освітні технології в практику роботи; • стимулювання ініціативи і творчості членів педагогічного колективу та активізація їхньої діяльності в науково-дослідницькій, пошуковій роботі; • розвиток світогляду, професійних і морально-особистісних рис членів педагогічного колективу шляхом самоосвіти і самовдосконалення.

Слайд 5

Очікувані результати 1.Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів. 2. Використання набутого досвіду на практиці. 3. Поширення за межами ліцею кращого досвіду, створеного у середині колективу. 4. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів. 5.Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів.

Слайд 6

Кооперативне навчання: робота в парах, в малих групах. Впровадження новітніх педагогічних технологій у навчально-виховний процес (з досвіду роботи Харківського професійного ліцею машинобудівння) Зразок

Слайд 7

Використання інформаційних технологій у період вивчення матеріалу й контролю знань (електронні підручники за курсом «Матеріалознавство»; «Допуски м технічні виміри») Зразок

Слайд 8

Технології ситуаційного моделювання Впровадження новітніх педагогічних технологій у навчально-виховний процес (з досвіду роботи Харківського професійного ліцею машинобудівння) Зразок

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Аналіз перспективного педагогічного досвіду (критерії) Актуальність. Досвід сприяє вирішенню завдань, поставлених суспільством перед сучасною українською національною школою. Важливість його для науки та педагогічної практики, перспективність. Теоретична основа. Розкриті провідні ідеї, процес творчої діяльності вчителя, керівника, педколективу, переваги застосування конкретних методик, інноваційних технологій, творчих знахідок. Новизна. Внесення нового у практику роботи педагога, керівника навчального закладу, прийомів, засобів або систем, що не застосовувались у сучасному ПТНЗ. Відповідність сучасним досягненням педагогіки, психології, методики, сприяння розкриттю нових закономірностей педагогічного процесу. Доказовість, висока результативність і ефективність. Досвід має вести до підвищення якості навчальних досягнень учнів, рівня вихованості, досягнення більш високих результатів у розвитку особистості.

Слайд 12

Аналіз перспективного педагогічного досвіду (критерії) Стабільність. Неодноразове отримання високих результатів, достатня їх перевірка, підтвердження в різних умовах. Практичне значення. Можливість творчого використання досвіду у масовій практиці. Не рекомендувати для поширення те, що народилося у виняткових або спеціально створених умовах. Оптимальність. Високі результати мають досягатися при мінімальних затратах часу та зусиль. Цілісність. Досвід розглядається як частина навчально-виховного процесу. Він має вписуватися в налагоджену систему роботи. Рівень оформлення.

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Пошуково – дослідницька діяльність творчої групи

Слайд 16

Шляхи вивчення досвіду: бесіди з викладачем; ознайомлення з планами роботи; відвідування уроків – система роботи педагога; бесіди з учнями, колегами; проведення контрольних робіт та усне опитування з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів.

Слайд 17

Алгоритм перетворення педагогічної ідеї в педагогічну технологію

Слайд 18

Відвідати систему уроків і позакласних заходів. Провести співбесіду з викладачем. Педагогам творчої групи на підставі досвіду і матеріалів педагогічних і методичних журналів підготувати рекомендації для педагогічних працівників . Запланувати виступ викладача на засіданні ШПД. Розглянути на засіданнях ШПД питання про застосування досвіду з урахуванням специфіки предмета. Організувати виставку матеріалів про роботу педагога у методичному кабінеті. Запланувати виступ на педагогічній раді. Провести обласний семінар-практикум, засідання ШМВ на базі досвіду педагога.

Слайд 19

Провести творчий звіт педагога. Обговорити на педраді питання вивчення та узагальнення досвіду викладача та майстра в/н. Оформити досвід. Створити творчі групи з питань розробки, освоєння та впровадження досвіду.  

Слайд 20

Шановний колего! Планується проведення педагогічної ради, і ми Вас просимо відповісти на нижче наведені питання. Педагогічний стаж ______ років? Самоосвіта – це Ваша індивідуальна потреба чи вимога адміністрації? Опишіть результат упровадження Ваших творчих напрацювань у процесі педагогічної праці за останні 3 роки? Як вплинуло впровадження передових наробок із предмету, який Ви викладаєте, на учнів? Назвіть педагогів нашого регіону, які є носіями передового педагогічного досвіду. Вкажіть, як упроваджуєте у своїй практиці їхній передовий педагогічний досвід? Чим саме, з власного досвіду, Ви вважаєте, треба обмінюватися з колегами? Які форми методичної роботи необхідні для підвищення Вашого фахового рівня? З яких педагогічних питань Ви б хотіли прослухати лекції, відвідати семінари, педради в ліцеї?

Слайд 21

Технологічна карта аналізу уроку № з/п Вимоги до створення ефективного уроку Система уроків 1 Організація початку уроку (обладнання, наочні посібники, технічні засоби) 2 Доцільність вибору типу і структури уроку стосовно теми та дидактичної мети 3 Чіткість і послідовність етапів уроку 4 Забезпечення позитивної мотивації навчання 5 Науковість, виховне й розвивальне значення навчального матеріалу 6 Спрямованість матеріалу на зв’язок з життям, практикою 7 Ефективність перевірки домашнього завдання 8 Перевірка ґрунтовності та оцінювання знань, умінь, навичок 9 Актуальність знань і способів діяльності учнів 10 Використання прийомів активізації пізнавальної діяльності 11 Організація репродуктивної та творчої діяльності учнів 12 Застосування проблемного та елементів програмованого навчання 13 Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці 14 Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів 15 Індивідуалізація навчання та диференціація завдань під час уроку 16 Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності. 17 Закріплення навчального матеріалу 18 Доцільність та ефективність використання наочності та ТЗН 19 Виявлення міжпредметних зв'язків у навчальному матеріалі 20 Активність, самостійність, інтерес до знань учнів різного рівня підготовленості 21 Ефективність контролю за роботою учнів, оцінка знань і вмінь. 22 Розробка алгоритму для виконання домашнього завдання 23 Підведення підсумків уроку 24 Ступінь емоційного впливу уроків на учнів

Слайд 22

0 балів - цей вид діяльності відсутній; 1 бал - ця якість розвинута недостатньо; 2 бали - цей вид діяльності зустрічається епізодично; 3 бали - вид діяльності постійно зустрічається в роботі. Оцінка якості й ефективності уроку

Слайд 23

Оцінка якості й ефективності уроку Визначення ефективності уроку К=Σ÷75х100% Σ - сума балів, виставлених експертом 75- максимально можлива кількість балів К = 85-100% і немає жодної оцінки 0 – урок відмінний; ефективність уроку висока; К = 65-84% - урок проведений на достатньому рівні; ефективність уроку середня; К = 45-64% - урок проведено на задовільному рівні; ефективність уроку низька.

Слайд 24

Структура опису Титульний аркуш Фото Персоналія Зміст Вступ Основна частина(опис досвіду) Список використаної літератури Додатки(при необхідності.)

Слайд 25

Послідовність складання папки   Титульна сторінка Фотографія Персоналія Рецензія Витяг1 із протоколу Витяг 2 із протоколу Зміст досвіду Опис досвіду Висновок Література Додатки

Слайд 26

Зразок Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області Відділ загальноосвітньої підготовки « Використання інтерактивних методів навчання географії у навчально-виховному процесі» Матеріал автора передового педагогічного досвіду Кохно Є.І. викладача Харківського професійного ліцею машинобудування Харків, 2011

Слайд 27

Зразок Персоналія Прізвище, ім'я, по батькові Ковальов Олександр Олександрович____ 2. Дата народження ____________28 листопада 1962р._____________ (число, місяць, рік) 3. Повна назва ВНЗ, який закінчив, рік закінчення Харківське гвардійське вище танкове командне ордена Червоної Зірки училище ім. Верховної Ради Української РСР, 1984р.; 4. Стаж педагогічної роботи 30 років, за спеціальністю-25років 5. Місце роботи, посада, яку займає викладач з предметів “Захист Вітчизни” і “Охорона праці” Харківського професійного ліцею машинобудування, 6.Сутьність досвіду Активізує роботу з патріотичного виховання підростаючого покоління, вчить молодь бути патріотами Вітчизни та свідомими особистостями. Наявність друкованих робіт: «Методичні рекомендації щодо проведення занять з військової підготовки», які знайшли широке застосування на кафедрі підготовки офіцерів запасу в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут газети Науково – методичного центру професійно – технічної освіти у Харківській області «Вісник профосвіти” № 7-8-9-10, травень, 2004.; № 12-13-14-15 червень - серпень 2008.; № 9-10 травень 2010

Слайд 28

Зразок ЗМІСТ     Персоналія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. … . . . . .2 Рецензія . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Витяг із протоколу №1 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . 4 Витяг із протоколу №2 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 5 Витяг із протоколу №3 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 6 Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7 Опис педагогічного досвіду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Висновок . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 23

Слайд 29

Зразок Витяг із протоколу №3 засідання методичної комісії природничо-математичного циклу від ______________________    Слухали: (П.І.Б.) голову методичної комісії Харківського професійного ліцею машинобудування про вивчення передового педагогічного досвіду (П.І.Б.), викладача географії Харківського професійного ліцею машинобудування, на тему «Використання інтерактивних методів навчання географії у навчально-виховному процесі». Ухвалили: Вивчити та узагальнити у 2009/10-2010/11 навчальних роках передовий педагогічний досвід Кохно Єлизавети Іллівни, викладача географії Харківського професійного ліцею машинобудування на тему «Використання інтерактивних методів навчання географії у навчально-виховному процесі». Запропонувати призначити методичного керівника (П.І.Б.), методиста із загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО ХО   Голова методичної комісії ____________________ (П.І.Б.) (підпис) Секретар _____________________ (П.І.Б.) (підпис)  

Слайд 30

  Зразок Витяг із протоколу №5 засідання методичної комісії природничо-математичного циклу від ______________________    Слухали: (П.І.Б.) голову методичної комісії Харківського професійного ліцею машинобудування про затвердження передового педагогічного досвіду (П.І.Б.), викладача географії Харківського професійного ліцею машинобудування, на тему «Використання інтерактивних методів навчання географії у навчально-виховному процесі». Ухвалили: Порушити клопотання перед методичною радою НМЦ ПТО ХО про затвердження передового педагогічного досвіду Кохно Єлизавети Іллівни, викладача географії Харківського професійного ліцею машинобудування на тему «Використання інтерактивних методів навчання географії у навчально-виховному процесі».     Голова методичної комісії ____________________ (П.І.Б.) (підпис) Секретар _____________________ (П.І.Б.) (підпис)      

Слайд 31

Зразок Витяг із протоколу засідання педагогічної ради Харківського професійного ліцею машинобудування  Від __________ №_____   Слухали: заступника директора з НВР Ковальову Т.І. про вивчення і узагальнення досвіду роботи викладача математики Карасьової О.І. з теми «Розвиток пізнавального інтересу учнів ліцею до вивчення математики». Лідія Григорівна має глибокі теоретичні знання з предмета, володіє методикою викладання. Розвиток пізнавального інтересу учнів здійснюється різними методами стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності(пізнавальні, дидактичні, ситуаційні ігри тощо). Чітке місце такі методи навчання: словесні (розповідь, бесіда); наочні(таблиці, дидактичні картки, ТЗН); практичні (практичні роботи, досліди. Використовує проблемно-пошуковий метод, за допомогою якого здійснюється активізація розумової діяльності учнів на всіх етапах уроку. Значну увагу викладач приділяє формуванню логічного мислення, використовуючи методи аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення. Враховуючи індивідуальні особливості мислення учнів, націлює їхню діяльність на самостійний пошук розв’язання проблеми. Крім того, викладач впроваджує: диференційований підхід до навчання, використовує завдання різного ступеня складності; нестандартні форми проведення уроків. На уроках особлива увага приділяється творчому застосуванню знань на практиці: випуск листівок, захист проектів тощо. Аналіз контрольних робіт свідчить про те, що учні добре програмовий матеріал, у них сформовані предметні вміння і навички. Досвід роботи з теми «Розвиток пізнавального інтересу учнів ліцею до вивчення математики» пропонуємо вивчити і узагальнити. Ухвалили: Вивчити і узагальнити досвід роботи викладача математики Карасьової О.І. за темою «Розвиток пізнавального інтересу учнів ліцею до вивчення математики». Створити творчу групу викладачів для всебічного вивчення та узагальнення досвіду роботи викладача.   Голова педради ____________________ (П.І.Б.) (підпис) Секретар педради _____________________ (П.І.Б.) (підпис)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне