X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття, функції та система трудового права. Принципи та джерела трудового права

Завантажити презентацію

Поняття, функції та система трудового права. Принципи та джерела трудового права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема №1: Поняття, функції та система трудового права. Принципи та джерела трудового права План Поняття та задачі трудового права. Система трудового права. Загальні та галузеві принципи трудового права. Поняття та види джерел трудового права.

Слайд 2

1. Поняття та задачі трудового права. Трудове право – це галузь права, що регулює трудові відносини працівників і роботодавця, а також інші тісно пов'язані з ними похідні від них відносини; воно визначає права та обов'язки у сфері праці суб'єктів трудового права та відповідальність за їх порушення. Основними завданнями трудового законодавства є створення необхідних правових умов для досягнення оптимального узгодження інтересів сторін трудових стосунків, інтересів держави, а також правове регулювання трудових стосунків і інших пов'язаних з ними стосунків. Завдання трудового права — один з різновидів соціальних завдань суспільства. Ці завдання направлені на досягнення цілей правового регулювання праці і їх здійснення.

Слайд 3

2. Система трудового права. Трудове право як сукупність правових норм має свою систему, яка найповніше відображена в КЗпП1. Структурно система галузі трудового права складається з двох частин: Загальної та Особливої. Система трудового права це об'єднання правових норм в єдине упорядковане ціле з їх одночасним розподілом на відносно самостійні й водночас взаємопов'язані частини, на інститути та під інститути. Трудове законодавство регулює трудові відносини всіх осіб, які уклали з роботодавцем трудовий договір незалежно від організаційно-правових форм і форм власності.

Слайд 4

Трудове право України складається з двох частин: особливої та загальної. Загальна частина – норми, що є загальними для всіх трудових відносин, визначають принципи правового регулювання, джерела трудового права України, класифікують суб'єктів трудового права, визначають їх правове становище, класифікують правові відносини, що виникають із застосуванням праці тощо. Особлива частина – норми, що регулюють окремі елементи трудових відносин, порядок їх виникнення, зміни та припинення, тривалість праці та відпочинку, оплату праці, трудову дисципліну, матеріальну відповідальність, нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, трудові спори тощо.

Слайд 5

Слайд 6

Загальні та галузеві принципи трудового права. Основними принципами трудового права є виражені в правових актах основні засади і положення правового регулювання трудових відносин, які визначають загальну спрямованість та найбільш істотні риси його змісту. Правові принципи лежать в основі всіх норм трудового права, зокрема правового регулювання праці. Вони дають змогу створювати певну систему і мають бути узгоджені із загальним принципами права, з принципами міжнародно- правового регулювання праці, а також між собою.

Слайд 7

Слайд 8

Основні принципи трудового права за їх спрямованістю можна поділити на три групи. До першої групи входять принципи, що визначають правове регулювання застосування праці з огляду на міжнародно-правове регулювання праці – забезпечення основних прав, свобод людини і громадянина.

Слайд 9

До другої групи входять принципи, які визначають рівень умов праці й охорони трудових прав працівників.

Слайд 10

4. Поняття та види джерел трудового права. Джерело трудового права – це офіційний акт нормотворчості держави або прийнятий з її дозволу; ним встановлюється, змінюються або скасовуються правові норми, що регулюють відносини, які є предметом трудового права.

Слайд 11

Джерела трудового права відрізняються за суб'єктами, які їх приймають: Верховна Рада України, органи міжнародно-правового регулювання праці, Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства, відомства, місцеві органи влади та місцевого самоврядування, соціальні партнери та інші суб'єкти. З ступенем їх важливості та ієрархією джерела трудового права поділяються на закони та підзаконні акти трудового законодавства. Юридична ієрархія (юридична сила) визначає значення нормативного акта (його верховенство чи підлеглість) порівняно з іншими джерелами трудового права.

Слайд 12

Слайд 13

Джерела трудового права класифікуються також за системою галузі права: - до всіх інститутів Особливої частини трудового права належать Конституція України, КЗпП та інші нормативно-правові акти; - до певних інститутів Особливої частини трудового права Закон України “Про зайнятість населення”; - до кількох інститутів Особливої частини трудового права Закон України “Про державну службу”. За сферою дії джерела трудового права поділяються на: - загальнодержавні; - галузеві; - міжгалузеві; - місцеві; - локальні.

Слайд 14

За ступенем узагальнення джерела трудового права можуть бути: - кодифіковані; - комплексні; - поточні. За формою джерела трудового права поділяються на: - закони; - підзаконні акти. Підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, КЗпП, законів України і повинні відповідати їм. Підзаконні нормативно-правові акти, які приймаються центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що регулюють суспільні відносини в сфері застосування праці, також мають певну ієрархію.

Слайд 15

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство