X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
моя презентація

Завантажити презентацію

моя презентація

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Момент сили відносно ТОЧКИ і осі.ПАРА СИЛ

Слайд 2

Цей вектор перпендикулярний до площини дії пари і напрямлений у той бік, з якого бачимо обертання тіла під дією пари проти годинникової стрілки. Проте момент пари сил як вектор не має фіксованої точки прикладення, оскільки він є вільним вектором.

Слайд 3

Моментом сили F відносно точки О називається вектор, що дорівнює векторному добутку радіуса – вектора r, проведеного з центра О в точку А прткладення сили на вектор сили F.

Слайд 4

Як направлений вектор моменту сили відносно точки у просторі?  Момент сили F відносно центра О чисельно до рівнос добутку сили на плече і направлений перпендикулярно площині, що проходить через точку O і лінію дії сили, в той бік, звідки «обер- тання» тіла під дією сили відносно точки О (або найкоротший пово- рот вектора й до суміщення з вектором F) було б видио проти руху стрілки годинника.  В яких випадках момент сили відносно точки дорівнює нулю?  Момент сили точки дорівнює нулю, якщо лінія дії сили проходить через цю точку (h=0).

Слайд 5

Моментом сили відносно осі називається проекція на вісь моменту сили відносно будь-якої точки, яка знаходиться на осі. Mz(F) =Mo(F) cosy

Слайд 6

Парою сил, прикладеною до твердого тіла, називається си- стема двох рівних за величиною паралельних між собою сил F’ =-F, які направлені в протилежні сторони за неспівпадаючими лініями дії

Слайд 7

Чим характеризується дія пари сил на тверде тіло?  1. Пара сил не має рівнодійної, тобто її дія на тіло не може бути механічно еквівалентною дії якоїсь однієї сили, відповідно, пару сил не можливо зрівноважити однією силою. Її можна 2. Геометрична сума моментів сил, які складають пару, відносно будь-якої точки О не залежить від вибору цієї точки і дорівнює моменту пари сил: зрівноважити тільки іншою парою. 3. Дві пари сил еквівалентні, якщо їх моменти геометрично рівні. Наслідком цієї властивості є те, що пару сил, яка діє на абсолютно тверде тіло, можна переміщати у площині її дії, або у паралельну площину, при цьому можна змінювати модулі сил або плече пари, але зберігати величину моменту і напрям обертання.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство