X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічна майстерність - похідна професіоналізму вчителя

Завантажити презентацію

Педагогічна майстерність - похідна професіоналізму вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

вчитель

Слайд 3

 Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня, він — досконалий учитель.    Л. Толстой

Слайд 4

Педагог – майстер своєї справи – це… Педагог - майстер своєї справи – це фахівець ви сокої культури, який глибоко знає свій предмет, добре ознайомле ний з відповідними галузями на уки чи мистецтва, практично ро зуміється на питаннях вікової пси хології, досконало володіє мето дикою навчання й виховання. Знання предмета – це… Знання предмета – це знан ня історії розвитку науки, до якої причетний предмет, сучасних їх досягнень, змісту предмета в ме жах державних стандартів освіти та понад ними; знання навчальної програми, сучасних парадигм освіти, зорієнтованих на знаннєво-перетворювальну діяльність учнів і формування в них відповідних компетентностей.

Слайд 5

Для вчителя-майстра важливо не лише «що?» викладати, а й «як?» викладати предмет?

Слайд 6

Майстер – це вчитель, який досконало володіє сучасними технологіями навчання. Підґрунтям майстерності вчителя є знання навчального предмета та технологій його ви кладання.

Слайд 7

Чи можна досягти рівня вчителя-майстра? Мистецтво вчителя особливо виявляється в умінні навчати на уроках. Досвідчений педагог до магається від учнів засвоєння про грамного матеріалу саме на уроці. Для нього домашнє завдання – спосіб поглиблення, закріплення, розширення знань. І. П. Подласий

Слайд 8

уміння активізу вати учнів; розвиток їхніх здібностей, самостійності, допит ливості; вміння ефективно здійснювати виховну роботу учнів засобами змісту навчального предмета; формування високої мо ральності, патріотизму, працелюбства, самостійності учнів. Показники майстерності вчителя: Учитель-майстер не нав'язує знання, а знахо дить шлях до позитивних емоцій у процесі навчання.