X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Хвилинки каліграфії на уроках української мови

Завантажити презентацію

Хвилинки каліграфії на уроках української мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

(народознавчий матеріал) Презентацію підготувала вчитель - методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна за матеріалами Процевської В. І., вчителя-методиста КЗШ №113

Слайд 2

А а А а А а А а А а А л А м а л а я а в в а а с а ч а г а х А ж с т р а х п о г а н о . У т і м х о р о ш о м у л і с і . Т .Ш е в ч е н к о

Слайд 3

Слайд 4

А п р и й д е т и ж д е н ь в е р б о в и й , б е р и в і з у д о р о г у д у б о в и й . А м е н е н а в ч а м а т у с я Р і д н и м с л о в о м г о в о р и т и . М . Т и м ч а к

Слайд 5

Слайд 6

Б б Б б Б б Б б Б е б л б л и б л а б з б о б б б в б Б у д у я н а в ч а т и с ь м о в и з о л о т о ї У т р а в и в е с н я н к и , у г о р и к р у т о ї . А . М а л и ш к о

Слайд 7

Слайд 8

Б е р е ж и , д е с т о ї ш , д е ж и в е ш . Б е з р і д н о ї м о в и л ю д и н а - д и к у н . Б у д у я н а в ч а т и с ь м о в и б л и с к а в и ц і В к л е к о т і г а р я ч і м к о в а н о ї к р и ц і . А . М а л и ш к о

Слайд 9

Слайд 10

В в В в В в В в В о В л В е в е в о в ч в м в л в р в я В і т е р в і є , п о в і в а є , П о п о л ю г у л я є . Н а м о г и л і к о б з а р с и д и т ь Т а н а к о б з і г р а є . В е ч і р н і й з о р е п а д - н а н і ч н и й м о р о з .

Слайд 11

Слайд 12

Г г Г г Г г Г л Г о г о о г г е г р г р г л г л Г р і х н о г а м и т о п т а т и с в я ч е н у в е р б у . Г о с т р е с л о в е ч к о к о л е с е р д е ч к о .

Слайд 13

Слайд 14

Г е т ь м а н с ь к и й п и с а р н о с и в і з с о б о ю п е ч а т к у , к а л е н д а р і п е р о .

Слайд 15

Слайд 16

Г л е ч и к - г л и н я н е н а ч и н н я д л я з б е р і г а н н я м о л о к а . Г о р щ и к - к е р а м і ч н е н а ч и н н я д л я в а р і н н я ї ж і .

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Ґ ґ Ґ ґ Ґ ґ Ґ ґ Ґ е а ґ ґ о е ґ ґ и Ґ а ґ а Ґ р Ґ а н о к – с х о д и н к и д о х а т н і х д в е р е й . Ґ р у н т – в е р х н і й ш а р з е м н о ї к о р и .

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Ґ е д з ь – к о м а х а , щ о ж а л и т ь к о р і в і к о н е й .

Слайд 23

Слайд 24

Д д Д д Д д Д д Д о Д м д м о д е д д р Д у к а т и - ж і н о ч і п р и к р а с и з м о н е т . Д о б р е т о м у , х т о м а є б а т ь к а , б о в б а т ь к а н а й т е п л і ш а х а т к а .

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Д о в г а к о с а – д і в о ч а к р а с а .

Слайд 28

Слайд 29

Д і в ч а т к а п л е л и в і н к и з б а р в і н к у , ч е б р е ц ю , л ю б и с т к у , м ’ я т и .

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Д ж е р е л ь н а в о д а в в а ж а є т ь с я с в я т о ю , ц і л ю щ о ю .

Слайд 34

Слайд 35

Е е Е е Е е Е е Е к е л е м е с в е с е м е Е м б л е м а – у м о в н е п о з н а ч е н н я я к о г о - н е б у д ь п о н я т т я .

Слайд 36

Е м о ц і я – д у ш е в н е п е р е ж и в а н н я , п о ч у т т я , х в и л ю в а н н я . Е х , н у , щ о т а м г о в о р и т и ! Т р е б а а з б у к у н а м в ч и т и .

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Є є Є є Є є Є є Є р Є в а є н є і є и є Є л е г е н д а , щ о к а л и н а в и р о с л а з в е л и к о ї д і в о ч о ї л ю б о в і .

Слайд 40

Слайд 41

Є н а Д н і п р о п е т р о в щ и н і с е л о П е т р и к і в к а . Є в м е н е н а й к р а щ а у с в і т і м а т у с я . З а н е ї П р е ч и с т а д о т е б е м о л ю с я .

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Є д н і с т ь т р ь о х с в і т і в с и м в о л і з у є в и т и н а н к а і з з о б р а ж е н н я м « д е р е в а ж и т т я ».

Слайд 45

Слайд 46

Є в ш а н – з і л л я у к р а ї н с ь к и й н а р о д н а з и в а є ч е б р е ц е м .

Слайд 47

Слайд 48

«Хвилинки каліграфії на уроках української мови», Процевська Віра Іванівна, вчитель-методист КЗШ №113 http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/pochatkove-navchannya-ta-vixovannya/235-xvilinki-kalgraf.html Шаблон: Берюхова Олена Оформлення: ресурси Інтернету.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова