X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
CЛОВНИЧОК Ф-Я із хвилинами каліграфії

Завантажити презентацію

CЛОВНИЧОК Ф-Я із хвилинами каліграфії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала учитель - методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

…анера Тонкі листи деревини для облицювання столя рних виробів. Деревний матеріал з кількох склеєних тонких пластинок дерева з перехресним розміщенням волокон. Фанерна фабрика. ф

Слайд 3

Ф а а н е р ф а н е р а У в е д і т ь с л о в о у р е ч е н н я . У т в о р і т ь в і д с л о в а ф а н е р а п р и к м е т н и к .

Слайд 4

…арту… Частина одягу, що захищає плаття, костюм від бруду, знищення під час виконування різних робіт. Шкіряна, полотняна запона в колясці, візку для затишку їздця. ф х

Слайд 5

Ф а а р р т у х ф а р т у х П о с т а в т е с л о в о у м н о ж и н і . С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь р е ч е н н я . П і д к р е с л і т ь ч л е н и р е ч е н н я . У т в о р і т ь н о в е с л о в о з а д о п о м о г о ю с у ф і к с а . { Ф а р т у ш о к . Р о з б е р і т ь з а б у д о в о ю .

Слайд 6

В і д г а д а й т е з а г а д к у . У с н о в с т а н о в і т ь з в ' я з о к м і ж с л о в а м и в р е ч е н н і . У ч е р в о н і м ф а р т у ш к у П т а х с т р и б а є п о с н і ж к у І р о з п и т у є с и н и ч к у П р о н а й б л и ж ч у г о д і в н и ч к у . С н і г у р

Слайд 7

фу…бол Спортивна гра двох команд, під час якої гравці намагаються загнати м'яч у ворота суперника. Футбольний м'яч. Футболіст. Гравець футбольної команди. т

Слайд 8

Ф у у т б о л ф у т б о л Д о б е р і т ь с п і л ь н о к о р е н е в і с л о в а . У в е д і т ь с л о в о у р е ч е н н я . У с н о п р о в і д м і н я й т е . У т в о р і т ь в і д о д н о г о с л о в а п р и к м е т н и к и у с і х р о д і в . Д о б е р і т ь д о н и х з а з м і с т о м і м е н н и к и . У т в о р е н і с л о в о с п о л у ч е н н я з а п и ш і т ь .

Слайд 9

ц…мент В'яжуча речовина, яка з рідкого або тістоподібного стану переходить у твердий каменеподібний стан при звичайній температурі. Один з основних будівельних матеріалів, в'яжучий засіб при виготовленні бетону. е

Слайд 10

Ц е е м е н т ц е м е н т В и з н а ч т е ч а с т и н у м о в и , р і д , ч и с л о . У т в о р і т ь в і д д а н о г о с л о в а д і є с л о в о . С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь р е ч е н н я .

Слайд 11

ч…рнетка Зошит для попередніх записів. е

Слайд 12

Ч е р н т к к а ч е р н е т к а П р о в і д м і н я й т е . С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь р е ч е н н я . П і д к р е с л і т ь й о г о о с н о в у .

Слайд 13

ш…ренга Група людей, які стоять на одній лінії з поверненими в один бік обличчями. Довгий ряд якихось предметів. Шеренга автомобілів. е

Слайд 14

Ш е е р є н н г ш е р е н г а У с н о п р о в і д м і н я й т е . С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь с п о н у к а л ь н е р е ч е н н я .

Слайд 15

шіс…на…цять Натуральне число між 15 і 17. т д

Слайд 16

Ш і с т д ц ц я я т ь ш і с т н а д ц я т ь В і д д а н о г о ч и с л і в н и к а у т в о р і т ь ч и с л і в н и к , я к и й в і д п о в і д а є н а п и т а н н я к о т р и й ? С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь з н и м р е ч е н н я . З а п и ш і т ь в и п а д к и т а б л и ч н о г о м н о ж е н н я і з в і д п о в і д д ю ш і с т н а д ц я т ь с л о в а м и .

Слайд 17

шіс…д…сят Натуральне число між 59 і 61. т е

Слайд 18

Ш і і с т д е с с я т ш і с т д е с я т З а п и ш і т ь ч и с л о 61 с л о в а м и . У т в о р і т ь в і д н ь о г о ч и с л і в н и к , щ о в і д п о в і д а є н а п и т а н н я я к и й ?

Слайд 19

шіс..д…сяти Натуральне число між 59 і 61. т е

Слайд 20

шіс…сот Натуральне число між 599 і 601. т

Слайд 21

Ш і с т с о т і с ш і с т с о т С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь с л о в а м и м а т е м а т и ч н и й п р и к л а д і з ц и м ч и с л і в н и к о м .

Слайд 22

ю……ат Людина, яка любить і оберігає природу. нн

Слайд 23

ю н н н а т ю н н а т З а п и ш і т ь у ф о р м і з в е р т а н н я . С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь с п о н у к а л ь н е р е ч е н н я . У с н о в с т а н о в і т ь з в ' я з о к м і ж с л о в а м и .

Слайд 24

Вчимо слова Оформлення презентації - ресурси інтернету. Г. Сапун. М. Пачашинська. Робота над словами. Тернопіль, 1997р. Олена Мізюріна. Журнал «Початкова школа» №10/2011

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова