X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
CЛОВНИЧОК П-Т із хвилинами каліграфії

Завантажити презентацію

CЛОВНИЧОК П-Т із хвилинами каліграфії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала учитель - методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

п…ртрет Зображення особи на картині або на фотографії. Виставка портретів. Опис особи в літературному творі. Ліричний портрет. Портретний живопис. о

Слайд 3

П о о р е т т р р т п о р т р е т П о з н а ч т е р і д , ч и с л о , п р о в і д м і н я й т е .

Слайд 4

праворуч Рух напрямку вправо.

Слайд 5

П р в о о р у ч п р а в о р у ч У в е д і т ь п р и с л і в н и к и в р е ч е н н я . М о в у к а з ц і : ї д е ш в о д и н к і н е ц ь — з е л е н і є ..., ї д е ш у д р у г и й к і н е ц ь — з е л е н і є ... .

Слайд 6

р…волюція Швидка зміна встановленого політичного, соціального чи економічного порядку суспільства здебільше насильницьким способом. е

Слайд 7

Р е е в в о о л ю ц ц і і я р е в о л ю ц і я У т в о р і т ь п р и к м е т н и к . Р о з б е р і т ь з а б у д о в о ю .

Слайд 8

с…гнал Матеріальний об'єкт, що містить у собі або несе інформацію, кодовану у певний спосіб. Термін найбільше широко використовується у галузях науки й техніки, пов'язаних з обробкою й передачею інформації. и

Слайд 9

С и и г а л с и г н а л П р о в і д м і н я й т е . Д о б е р і т ь д о п о д а н о г о с л о в а п р и к м е т н и к и .

Слайд 10

сімд…сят Натуральне число між 69 і 71. е

Слайд 11

С і і м с я я т м д с і м д е с я т П р о в і д м і н я й т е ч и с л і в н и к , д і б р а в ш и д о н ь о г о і м е н н и к . З о д н и м з і с л о в о с п о л у ч е н ь с к л а д і т ь і з а п и ш і т ь р о з п о в і д н е р е ч е н н я .

Слайд 12

т…л…грама Повідомлення, послане телеграфом, одному з перших видів зв'язку, що використовує електричну передачу інформації. е е

Слайд 13

Т е л е е г г р а м т е л е г р а м а П р о в і д м і н я й т е . С к л а д і т ь в і т а л ь н у т е л е г р а м у .

Слайд 14

т…мп…ратура Міра нагрітості тіла або середовища. Температур-ний режим. е е

Слайд 15

Т е е м е р т у у р т е м п е р а т у р а С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь з і с л о в о м п и т а л ь н е р е ч е н н я , в с т а в и в ш и з в е р т а н н я .

Слайд 16

тра…вай Вид міського наземного рейкового електротранспорту. Вагон чи поїзд з кількох вагонів цього виду транспорту, в одному з яких (здебільшого) чи в кількох є двигуни, що живляться від підвісної контактної мережі. Трамвайний парк. Трамвайна зупинка. м

Слайд 17

Т р а м м в в а а й т р а м в а й З а п и ш і т ь р е ч е н н я п р о п р а в и л а п е р е х о д у в у л и ц і п і с л я в и х о д у з т р а м в а я .

Слайд 18

тр…лейбу… Безрейковий наземний, переважно вуличний, електричний транспорт з живленням двигунів через підвісну контактну мережу. Багатомісна машина (вагон) цього транспорту. Тролейбусне депо. о с

Слайд 19

Т р о л л е й б у с т р о л е й б у с З а п и ш і т ь р е ч е н н я п р о п р а в и л а п е р е х о д у в у л и ц і п і с л я в и х о д у з т р о л е й б у с а .

Слайд 20

Вчимо слова Оформлення презентації - ресурси інтернету. Г. Сапун. М. Пачашинська. Робота над словами. Тернопіль, 1997р. Олена Мізюріна. Журнал «Початкова школа» №10/2011

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова