X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Безсполучникові складні речення.

Завантажити презентацію

Безсполучникові складні речення.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Безсполучникове складне речення (БСР)

Слайд 2

Ви знатимете: Основні ознаки безсполучникового складного речення Ви вмітимете: Знаходити безсполучникові складні речення, визначати смислові відношення між їхніми частинами; правильно вживати розділові знаки (кому, крапку з комою, тире, двокрапку); знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила; будувати безсполучникові складні речення, використовувати їхні виражальні можливості у мовленні.

Слайд 3

Бессполучниковим складним реченням називається речення, частини якого об”єднуються за змістом та інтонацією без допомоги сполучників і сполучних слів. Із золота зіткане сяєво ллється, ліс в нім купається, листя сміється. (М.Рильський) - Скласти схему речення.

Слайд 4

Безсполучникове складне речення Складається з двох або більше рівноправних між собою частин Частини безсполучникового складного речення виражають смислові відношення Між частинами безсполучникового складного речення ставимо розділові знаки Основний засіб зв'язку - інтонація

Слайд 5

Смислові відношення між частинами БСР З однорідними частинами, які є рівноправними, не підпорядкованими одна одній: Засинає день у хаті, місяць ходить за ліском. (Б. Гірський) З неоднорідними частинами, одна з яких пояснює іншу: І не був поет самотнім: До його малої хати Раз у раз ходила молодь. (Леся Українка)

Слайд 6

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення Тип відношень Приклад Схема речення Одночасність дій, процесів або станів Світило сонце, парувала земля(П.Панч). [ ] ,[ ]. одночасність Послідовність дій, процесів або станів Лягло сонце за горою, зірки засіяли(Т.Шевченко). [] ,[ ]. послідовність Причинові Пора до двору: сходять місяць і зоря(Нар.творч.). [ ] :[причина]. Пояснювальні Щастя не кінь: прямої дороги не визнає(Нар.творч.). [ ] :[пояснення]. Умовні Згаєш хвилину - втратиш годину(Нар.творч.). [умова] - []. Часові Прийшов березень-минули й турботи(Нар.творч.). [час]-[ ]. Наслідкові Весною сій - восени збереш (Нар.творч.). [ ] - [наслідок]. Зіставлення або протиставлення Усе минеться - одна праця залишиться(Нар.творч.). [ ] -[ ]. зіставлення

Слайд 7

У безсполучникових складних реченнях частини можуть вимовлятися з інтонацією переліку, пояснення, зіставлення Переліку [] / [ ] Минула осінь,відхурделилазима, настала бентежна порароку(М.Стельмах). Пояснення [] / [ ] Усяк розумний по-своєму: один спершу, а другий потім.(Народна творчість). Зіставлення [] / [ ] Пора пройде – інша прийде.(Народна творчість).

Слайд 8

Між частинами безсполучникового складного речення можуть вживатися такі розділові знаки:

Слайд 9

Говори правильно Закривати очі Закривати підручник Закривати вікно Закривати двері Закритий простір Закривати світло Заплющувати очі Згортати підручник Зачиняти вікно Зачиняти двері Замикати двері (на ключ) Замкнений простір Затуляти світло Складіть і запишіть безсполучникові складні речення з висловами правого стовпчика

Слайд 10

Ставимо кому Коли частини безсполучникового складного речення виражають одночасність або часову послідовність подій чи явищ і вимовляються з інтонацією переліку Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна (С.Фоменко). [ ], [ ]. ,

Слайд 11

; 1) Якщо частини безсполучникового складного речення дуже поширені і в середині їх уже є свої розділові знаки Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні 2)Якщо частини безсполучникового складного речення далекі за змістом Все раділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий (Панас Мирний). [ ]; [ ] Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою (Т.Шевченко). [ ]; [ ]

Слайд 12

Дослідження-спостереження КВІТИ Слів на описи не трачу, словом не передаси Їх земної, безсловесної, дивовижної краси. Люди дивляться, п'яніють, в них кохаються віки, Нареченим їх дарують, заплітають у вінки. Ними кожен свою радість, власне щастя назива, Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова. В. Симоненко Виразно прочитати уривок із вірша В. Симоненка «Квіти». Дослідити, яку функцію виконують коми (що вони відділяють, окрім частин безсполучникового складного речення).

Слайд 13

Творче конструювання Скласти безсполучникові складні речення за поданими схемами-моделями. Виділити в них граматичні основи. [ ],[ ]. одночасність 2. [ ], [ ]. послідовність 3. [ ];[ ];[ ]. одночасність

Слайд 14

: 1) Якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій (частини можна поєднати сполучниками бо, тому що) Не кидай іскру в солому: і сама згорить, і село спалить (Народна творчість). [ ]: [ причина ] Ставимо двокрапку

Слайд 15

: 2) Коли наступна частина доповнює зміст першої (частини можна поєднати сполучниками що) Поглянь: вуалі білосніжні смагляві вишні надягли (Д.Іванов). [ ]: [ доповнення ]

Слайд 16

: 3) Коли наступна частина пояснює зміст першої (між частинами можна вставити а саме) Закон життя один: вірно служити своїй державі (М.Стельмах). [ ]: [ пояснення ]

Слайд 17

Лінгвістична гра “Постав розділовий знак” І сниться хлопцеві Полісся Встає в чаруючій красі І от до сонця підвелися На зрубі зрощені ліси В болючому серці усе приберіг І села веселі і ріки бурхливі В досвітньому полі зарошений плуг Осінні тумани, веснянії зливи Оббризканий квітом і променем луч І знову усе по-новому Вчувається й сниться мені Земля під ударами грому Гойдає сади весняні. М.Стельмах

Слайд 18

Пунктуаційний практикум Зірвіть квітку інакше не зірвана вона ганебно зів'яне сама. Не бреши брехня ніколи не виходить на добре. У любові є такі вади ворогувати і знову примирення. Не забувай добре ім'я цінніше за найбільше багатство. Пам'ятай смак визначається не по шкарлупі, а по ядру. Знай лише добрий добро в серці має.

Слайд 19

Ставимо тире 1 Зміст частин зіставляється або протиставляється (їх можна з’єднати сполучниками а, але) Зайця ноги носять – вовка зуби годують. Літо дбає – зима поїдає. Народна творчість

Слайд 20

Ставимо тире 2 Частини виражають швидку зміну подій (їх можна з’єднати сполучником і) Погасив світло знов – ось тобі й ніч. Є. Гуцало Оглянувся – в порту вже кипить бій. О.Гончар

Слайд 21

Ставимо тире 3 Перша частина виражає час або умову того, про що говориться в другій (їх можна з’єднати сполучниками коли, якщо, хоч) Є здоров'я – є все (Нар. тв.). [ умова ] - [ ]. Посієш впору – матимеш зерна гору (Нар. тв.) [ час ] - [ ].

Слайд 22

Ставимо тире 4 Друга частина виражає наслідок, результат, висновок з того, про що йдеться в першій (їх можна з’єднати сполучниками так що) Вода зійшла – колеса стали. Л.Глібов [ ] - [наслідок ].

Слайд 23

Ставимо тире 5 Друга частина містить порівняння з тим, про що йдеться в першій (їх можна з’єднати сполучниками наче, як) Гляне – холодною водою обіллє. (Нар. тв.) [ ] - [порівняння].

Слайд 24

Мовне лото Глибше орати птах без крил Розум без книги на старість шануєш На годину спізнилися злоба на мислі Змолоду працюєш більше хліба мати Брови нависли за рік не доженеш

Слайд 25

План Охарактеризувати речення в цілому – за метою висловлювання і за інтонацією. Вказати граматичні основи простих речень. Визначити характер смислових відношень між простими реченнями. Пояснити розділові знаки. Синтаксичний розбір БСР

Слайд 26

Сонце гріє, вітер віє на степу козачім. (Т.Шевченко) Усний розбір Речення розповідне. У ньому дві граматичні основи: сонце гріє та вітер віє. Отже, речення складне. Прості речення не залежать одне від одного, виражають одночасність подій, з'єднані тільки інтонацією. Інтонація перелічувальна. Між простими реченнями поставлена кома. Схема будови речення І варіант II варіант [ ] , [ ]. , . Приклади розбору БСР

Слайд 27

Сонце гріє, вітер віє на степу козачім. (Розповідне, неокличне, складне безсполучникове, складається з двох простих речень, одночасність подій, ставиться кома) 1.Сонце гріє… - просте, двоскладне, непоширене, повне, неускладнене. 2…вітер віє на степу козачім – просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене. Письмовий розбір

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова