X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання опорних схем і конспектів на уроках української мови

Завантажити презентацію

Використання опорних схем і конспектів на уроках української мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методична розробка Використання опорних схем і конспектів на уроках української мови Учитель вищої категорії Мігуш Т.А. L/O/G/O

Слайд 2

ОПОРНІ СХЕМИ розвивають такі вміння як здатність самостійно мислити, доводити свою точку зору; потрібно навчити порівнювати, узагальнювати, класифікувати, систематизувати, визначати причинно-наслідкові зв’язки Актуальність теми Одне з найважливіших сучасних умінь учня - це вміння кодувати великий обсяг інформації, вибудовувати логічні ланцюжки для міркування; уроки з використанням опорних схем зорієнтовані на розвиток в учнів аналітико-синтетичних умінь ;

Слайд 3

Теоретичне підгрунтя Опорний сигнал за В.Ф.Шаталовим - це «асоціативний символ, який замінює якесь смислове значення; він здатний миттєво відновити в пам'яті відому і раніше зрозумілу інформацію»

Слайд 4

Теоретичне підгрунтя

Слайд 5

Формування навичок сприйняття інформації, співвіднесення її з раніше засвоєною. Підвищення інтересу до досліджуваного матеріалу Активізація розумової діяльності учнів, а, отже, мотивація до предмета. Add your title in here Мета технології опорних схем Розвиток умінь побачити велику тему в цілісному вигляді

Слайд 6

Використання опорних схем швидкому сприйманню та засвоєнню навчального матеріалу через багаторазове його повторення у різних поєднаннях. навчанню учнів діяти за алгоритмом; Використання опорних схем на уроці сприяє: формуванню вмінь викладати свої думки аргументовано, доказово, логічно, послідовно; формуванню вмінь виділяти головне у навчальному матеріалі;

Слайд 7

Вивчення теми уроку з використанням опорних схем Читання правил в підручнику Запамʼятовування опорної схеми вдома Виконання вправ на закріплення з використанням опорних схем Занотовування схеми в зошит, робота в парах Коротке пояснення з опорною схемою Пояснення нового матеріалу методом розповіді Письмове відтворення картки-схеми на наступному уроці Робота над карткою-контролем за опорною схемою

Слайд 8

Види роботи з опорними схемами та конспектами

Слайд 9

Опорний конспект Опорний конспект – це навчальний матеріал кількох параграфів, між якими існує певний зв’язок, поданий у стислому вигляді за допомогою опорних сигналів

Слайд 10

Функції опорного конспекту Допомагають сформувати у дітей повне уявлення про тему, вчать бачити їх цілісно Є зразком стислої передачі матеріалу, завдяки чому дозволяють набагато збільшити його обсяг засвоєння на уроці Сприяють розвиткові логічного мислення, монологічного мовлення, особливо усного Вивільняють час для формування практичних умінь і навичок у процесі виконання різного роду вправ Забезпечують вищу якість знань, їхню системність.

Слайд 11

Вимоги до складання опорного конспекту системність , стислість, простота Опора має бути максимально виразною, лаконічною, скомпонованою за законами логіки; Опора не повинна переобтяжуватись прикладами, малюнками значення кожного кольору має бути постійним; правила подаються абревіатурами та позначками Принципи складання Умовні позначки Загальні рекомендації

Слайд 12

Опорна схема з теми “Фонетика”

Слайд 13

Опорна схема з теми “Фонетика” Уподібнення приголосних звуків 1. За м’якістю : Повість - [пов'іс'т'], пісня - [п'іс'н'а] 2. За дзвінкістю : Боротьба - [бород‘ба], вокзал - [вогзал] 3. За глухістю: Легко - [лехко], вогкий - [вохкий] АЛЕ: казка - [казка], ложка - [ложка]. ТІЛЬКИ г → [х]

Слайд 14

Для мене цінність технології використання опорних схем полягає в наступному:

Слайд 15

Результати використання технології опорних схем

Слайд 16

Результативність засвоєння учнями навчальних програм з української мови (використання методики опорних схем і конспектів)

Слайд 17

Урок засвоєння нового матеріалу Контроль знань - виконання різнорівневих завдань Використання опорних схем та конспектів на уроках різних типів

Слайд 18

ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ КОЛІ РОБОТА В ПАРАХ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Уроки на основі РОБОТИ З ОПОРНИМИ КОНСПЕКТАМИ

Слайд 19

«Ведіть учнів до запам’ятовування через осмислення, розуміння численних фактів, речей, явищ, предметів. Не допускайте запам’ятовування того, що не усвідомлене, неосмислене. Шлях до осмислення фактів, речей, явищ, до глибокого розуміння абстрактної істини (правила, формули, висновки) лежить через практичну роботу, що якраз і є оволодіння знаннями» . В.Сухомлинський

Слайд 20

Дякую за увагу! ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Котовськ L/O/G/O

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова