X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виховання громадянина на уроках природничо-математичного профілю

Завантажити презентацію

Виховання громадянина на уроках природничо-математичного профілю

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виховання громадянина на уроках природничо-математичного профілю

Слайд 2

Громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, залучати її до суспільного життя, в якому права людини є визначальними.

Слайд 3

Мета громадянського виховання – сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Слайд 4

Завдання громадянського виховання: визнання й забезпечення в реальному житті прав людини як гуманістичної цінності та єдиної норми всіх людей без будь-яких дискримінацій, на чому будується відкрите, демократичне, громадянське суспільство; усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав людини та її громадянською відповідальністю;

Слайд 5

Завдання громадянського виховання: формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині; утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість.

Слайд 6

Завдання громадянського виховання: формування соціальної активності і професійної компетентності особистості на основі таких соціальних умінь: готовність до участі в процесах державотворення, здатність до спільного життя і співпраці в громадянському суспільстві, готовність узяти на себе відповідальність, здатність розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей; формування працелюбності особистості, відповідності за свої дії;

Слайд 7

Завдання громадянського виховання: формування політичної та правової культури засобами громадянської освіти, яка дає знання про політичні системи і владу на всіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи; виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови;

Слайд 8

Завдання громадянського виховання: розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та відстоювати особисту позицію в тих чи інших питаннях, уміння знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння переосмислювати дії та аргументи, передбачати можливі наслідки дії та вчинків;

Слайд 9

Завдання громадянського виховання: уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, захищати і підтримувати закони та права людини, бути обізнаним зі способом соціального захисту; виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильництва: активне запобігання виявленню деструктивного націоналізму, месіанських настроїв.

Слайд 10

Вимоги до виховання громадянських якостей в процесі навчально-виховних заходів Перша вимога: вони повинні спиратися на знання, здобуті на уроках, поглиблювати та поширювати їх, адже тільки на ґрунті знань формуються стійкі переконання і відповідні стереотипи поведінки та дій.

Слайд 11

Вимоги до виховання громадянських якостей в процесі навчально-виховних заходів Друга вимога: заходи громадянського змісту повинні логічно продовжувати урочну роботу, мати певну систему, враховувати принцип послідовності.

Слайд 12

Вимоги до виховання громадянських якостей в процесі навчально-виховних заходів Третя вимога: виховні заходи мають бути доступними, цікавими, щоб у процесі їх проведення струмувала учнівська творчість, самостійна ініціатива самовираження, щоб кожен співпереживав, відчував від участі задоволення й насолоду.

Слайд 13

В процесі вивчення математики велика увага приділяється економічному вихованню учнів. На уроках та в позаурочний час, розв'язуючи задачі з економічним змістом, вчитель формує уміння оперувати економічними категоріями: норма часу, норма виробітку, продуктивність праці, собівартість продукції, рентабельність, прибуток, якість продукції… …а також виховує бережливість, учить оцінювати економічну ефективність технологічних процесів, аналізувати результати впровадження нових технологій

Слайд 14

В процесі вивчення математики Під час розв'язування задач треба не лише формувати первинні знання економіки, а й проводити бесіди виховного характеру, та переконувати дітей, що економічні знання дадуть змогу краще адаптуватися в умовах ринкових відносин, впровадження фермерства, нових форм господарювання.

Слайд 15

В процесі вивчення математики Учитель математики, розв'язуючи завдання громадянського виховання, може разом з учнями пройти шлях пошуків людства, долучити школярів до великих відкриттів видатних учених; сформувати відчуття того, що отримана ними інформація не є абсолютною та остаточною, що завжди залишається можливість для самостійного пошуку вдосконалення моделі світу. Це сприятиме формуванню в учнів громадянських чеснот, причетності до суспільного життя рідної країни та світу, зокрема на прикладах життя і діяльності видатних математиків.

Слайд 16

В процесі вивчення хімії Громадянознавчі питання, які розглядаються на уроках хімії, дають змогу учням: дізнатися, реалізувати та відстоювати власні права, зокрема, як виробника та споживача продукції хімічної промисловості; використовувати інформацію з різних джерел, залучати ЗМІ та співпрацювати з органами влади для компетентного розв’язання проблем довкілля;

Слайд 17

В процесі вивчення хімії орієнтуватися в умовах вільного ринку щодо перспективних джерел енергії в Україні; використовувати набуті знання для забезпечення права на безпечні для здоров’я продукти харчування;

Слайд 18

В процесі вивчення фізики навчання фізики сприяє формуванню в учня цілісної картини світу, тому числі і світу людини допомагає усвідомленню свого місця у суспільстві оцінюванню впливу науково-технічної революції на життя суспільства

Слайд 19

В процесі вивчення фізики вихованню бережливого ставлення до природи і людини, бажання пізнавати довкілля; розкриттю ролі людського фактора на виробництві (тобто зростає роль відповідальності людини за доручену справу)

Слайд 20

В процесі вивчення біології формування у процесі навчання цінностей громадського суспільства та позитивного ставлення до них (екологічне виховання на уроках біології, а особливо – екологія рідного краю)

Слайд 21

В процесі вивчення інформатики Впровадження проектної діяльністі на уроках інформатики, сприяє розвитку й саморозвитку учнів як суб’єктів культури, творців і проектувальників свого життя. Вона створює розвивальний життєвий простір для реалізації духовних потреб та інтересів дитини. Метод проекту спрямований на оволодіння учнями вміннями самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розв’язувати життєві проблеми

Слайд 22

Можливості різних предметів у формуванні ГК учнів

Слайд 23

Проблема ГО: Національні, європейські та загальнолюдські цінності. Тема, в якій може розкриватися проблема: Похідна та її застосування (11 клас). Означення похідної. Історична довідка про внесок М.П.Кравчука у розвиток математичного аналізу; відомості про трагічну долю академіка М.П.Кравчука Яким є внесок волинського вченого-математика М.П.Кравчука у розвиток української та світової математичної науки? Чи доцільною була позиція М.П.Кравчука? Про які життєві орієнтири цієї людини вона свідчить? Як ви думаєте, чи потрібні вони сучасному українцю?

Слайд 24

Проблема ГО: Сутність демократії, демократичні цінності. Права, свободи людини та громадянина. Тема, в якій може розкриватися проблема: Атомна і ядерна фізика. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія Чи вважаєте ви, що подальший розвиток в Україні атомної енергетики порушуватиме ваші права на безпеку навколишнього середовища? Ядерна енергетика – це спасіння людства, чи крок до екологічної катастрофи?

Слайд 25

Проблема ГО: Сутність ринкових відносин. Економічні чинники розвитку демократичного суспільства Тема, в якій може розкриватися проблема: Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики (11 клас). Елементи математичної статистики Як може допомогти статистика й теорія ймовірності в процесі складання сімейного і державного бюджетів, а також у власній підприємницькій діяльності?

Слайд 26

Проблема ГО: Національні, європейські та загальнолюдські цінності Тема, в якій може розкриватися проблема: Елементи-неметали та їх сполука. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах Про які суспільні цінності ви б хотіли нагадати сучасним виробникам продуктів харчування? Як можна домогтись того, щоб для наших виробників здоров'я людини було більшою цінністю, ніж прибуток від продажу продуктів харчування з підвищеним вмістом нітратів? Проблема вмісту нітратів у продуктах харчування — проблема кожної людини чи суспільства загалом?

Слайд 27

Проблема ГО: Ефективна комунікація. Вибір конструктивних форм взаємодії. Стратегія поведінки у конфліктах Тема, в якій може розкриватися проблема: Вектори і координати (11 клас). Векторний і координатний методи розв’язування геометричних задач. Відомості з життя Декарта, Ейлера, Архімеда Чітка спрямованість людини недолік чи перевага? Що краще вміти розв'язувати задачу одним способом чи кількома? А в житті? Чи існують оптимальні напрями (стратегії) поведінки у конфліктах? Які риси особистості допомагають залагоджувати проблеми в процесі спілкування, а які заважають?

Слайд 28

Проблема ГО: Роль ЗМІ у суспільному житті Тема, в якій може розкриватися проблема: Органічні сполуки. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин та тютюнопаління на організм людини Чи впливає реклама ЗМІ на ставлення громадян до вживання алкоголю, наркотиків і тютюнопаління?

Слайд 29

Проблема ГО: Ефективна комунікація. Вибір конструктивних форм взаємодії. Стратегія поведінки у конфліктах Тема, в якій може розкриватися проблема: Органічні сполуки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки Чи можна вважати військові конфлікти ХХ ст війнами за ресурси?

Слайд 30

Алгоритм діяльності вчителя . 1. Проаналізуйте навчальну програму з предмета і знайдіть там теми, питання, поняття, які мають громадянознавчий характер, розкривають певні аспекти проблем ГО.

Слайд 31

Алгоритм діяльності вчителя . 2. Сформулюйте ключові проблемні питання громадянознавчого змісту, навколо яких можна організувати обговорення на уроці.

Слайд 32

Алгоритм діяльності вчителя 3. Сформулюйте завдання уроку (результати, які ви очікуєте одержати наприкінці) громадянської освіти та вирішіть, якими методами краще скористатись у цьому випадку.

Слайд 33

Алгоритм діяльності вчителя 4. Підготуйте фрагмент уроку та апробуйте його на практиці.

Слайд 34

Алгоритм діяльності вчителя 5. Отримайте задоволення від своєї роботи!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка