X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Завантажити презентацію

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина . Вчитель правознавства Дударь Н.В

Слайд 2

Ти людина, отже маєш права

Слайд 3

Документами, що підтверджують громадянство є: паспорт громадянина України, свідоцтво про належність до громадянства, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну.

Слайд 4

Підстави набуття громадянства України: за народженням за територіальним походженням внаслідок прийняття до громадянства внаслідок поновлення у громадянстві внаслідок усиновлення внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини внаслідок встановлення батьківства за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України

Слайд 5

Підстави припинення громадянства України внаслідок виходу з громадянства внаслідок втрати громадянства за підставами, передбаченими міжнародними договорами .

Слайд 6

Документи . Загальна декларація прав людини 1948р. Конвенція про статус апатридів 1954р. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965р. Міжнародний пакт про громадські та політичні права 1966р. Міжнародний пакт про економічні, соціальні, культурні права 1966р. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979р. Конвенція про права дитини 1989р. КонституціяУкраїни 1996

Слайд 7

Конституційні права і свободи Права – надані громадянину законом можливості задоволення людиною своїх життєвих потреб та інтересів це встановленні Українською державою, закріплені в її Конституції певні можливості, які дозволяють кожному громадянину обирати вид своєї поведінки, користуватися економічними, соціально-політичними свободами та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах.

Слайд 8

Конституційні права і свободи За обсягом Загальні Особливі (жінок, дітей) За сферами життєдіяльності індивіда Громадянські права і свободи людини - Ст. 23,27-35, 51. Політичні права і свободи громадян України - Ст. 34, 36, 38 - 40. Економічні права - Ст. 13, 14, 41, 42 Соціальні права – Ст. 43-50, ч. 1, ст. 53 Культурні права - Ст. 53, 54

Слайд 9

Особисті (громадянські) права - можливості збереження, розвитку і захисту індивідуальності людини Більшість носить абсолютний характер (є не лише невідчужуваними, але й не підлягають обмеженню) на життя Ст.27 на вільний розвиток своєї особистості Ст. 23 на повагу до гідності кожної людини Ст. 28 на свободу і особисту недоторканість Ст. 29 на недоторканість житла Ст. 30 на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції С. 31 на невтручання в особисте та сімейне життя С. 32 на свободу пересування, вільного вибору місця проживання С. 33. на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань та на інформацію Ст.34 на свободу світогляду і віросповідання Ст. 35 .

Слайд 10

Політичні права – можливості брати участь у суспільному житті: на свободу об’єднань у політичні партії та громадські організації Ст. 36 право брати участь в управлінні державними справами С. 38 брати участь у Всеукраїнському і місцевому референдумах Ст. 38 право обирати і бути обраним Ст. 38 право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації Ст.39 право направляти індивідуальні і колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів Ст.40 На свободу слова Ст. 34 .

Слайд 11

Економічні – це можливість брати участь у виробництві матеріальних та інших благ. право на приватну власність Ст.41 право на підприємницьку діяльність Ст.42 право на користування об’єктами права суспільної власності Ст.13, 14, 41 право на результати своєї інтелектуальної власності Ст. 41 .

Слайд 12

Соціальні – можливість людини користуватися соціальними благами у сфері матеріального виробництва, трудової діяльності, освіти, здоров’я, відпочинку. право на працю Ст.43 право на страйк Ст.44 право на відпочинок Ст.45 право на соціальний захист Ст. 46 право на житло Ст.47 право на достатній життєвий рівень ст. 48. право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування Ст.49 право на шлюб, сім’ю Ст 50 –52. право на освіту Ст.53 право на безпечне для життя і здоров’я довкілля ст. 50 .

Слайд 13

Культурні – можливість доступу до культурних здобутків свобода літературної, художньої, наукової, технічної творчості та захист інтелектуальної власності Ст.54 право на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності Ст.54 право на захист авторських прав Ст. 54 право на участь у культурному житті та користування культурною спадщиною України Ст. 54 .

Слайд 14

Обов'язки громадян: захист Вітчизни Ст. 65 шанування державної символіки Ст. 65. не заподіяння шкоди природі, культурні спадщини, відшкодування завданих збитків Ст.66. охорона культурної спадщини ст. 66 сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом Ст.67. неухильно додержуватися Конституції та законів Ст. 68 не посягати на права й свободи, честі і гідності інших людей Ст. 68. набуття повної загальної середньої освіти ст. 53 утримувати дітей до їх повноліття Ст. 51 піклуватися про своїх непрацездатних батьків ст. 51 .

Слайд 15

Хто може й повинен захистити права дитини: . Уповноважений з прав дитини Вчителі Сім’я Уповноважений з прав людини Держава

Слайд 16

Дякую вам За увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство