X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративне право України як галузь права і як наука

Завантажити презентацію

Адміністративне право України як галузь права і як наука

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Адміністративне право України як галузь права і як наука

Слайд 2

Вступ Ключові поняття Поняття адміністративного права . Система та джерела адміністративного права. Адміністративне право як наука. Висновки Список використаних джерел План

Слайд 3

Кожне суспільство потребує впорядкування суспільних відносин, тобто соціального регулювання. Таке регулювання здійснюється за допомогою соціальних норм - правил поведінки загального характеру, що регулюють різноманітні сфери суспільного життя. Право виступає основним способом регулювання суспільних відносин. Наявні норми права в сукупності утворюють єдину систему загальнообов'язкових правил поведінки. Рівночасно єдність системи права не виключає його поділу на окремі галузі та правові інститути. Вступ

Слайд 4

Адміністративне право — це найоб'ємніша, наймобільніша, найнестабільніша і найскладніша з усіх існуючих юридичних галузей. Немає такої сфери державного або суспільного життя, якої б не зачіпали питання адміністративно-правового регулювання. Його норми регулюють діяльність структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій. їх вплив постійно відчувають на собі конкретні особи.

Слайд 5

Адміністративне право, предмет адміністративного права, державне управління, метод адміністративного права, система адміністративного права, наука адміністративного права, адміністративна реформа Ключові поняття

Слайд 6

1. Поняття адміністративного права

Слайд 7

Адміністративне право України є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері реалізації державної виконавчої влади. Державне управління – вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають певного втручання держави шляхом використання повноважень виконавчої впади. В той же час державне управління здійснюється і за межами функціонування виконавчої влади, наприклад, на рівні державних підприємств, установ і організацій.

Слайд 8

Слайд 9

Отже, адміністративне право – це публічне право; це самостійна галузь права, що регулює відносини у сфері управління виконавчо – розпорядчої діяльності державних органів, а також регулює відносини, пов’язані зі скоєнням адміністративного правопорушення.

Слайд 10

Відповідно предметом адміністративного права є сукупність суспільних відносин, які виникають у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів.

Слайд 11

Слайд 12

Предмет адміністративного права умовно можна поділити на дві частини

Слайд 13

Завданням адміністративного права є правове регулювання організаційних управлінських стосунків у суспільстві та правоохоронна діяльність держави, що включає встановлення різного характеру правових заборон, застосування до правопорушників різноманітних державно-примусових засобів, адміністративної відповідальності.

Слайд 14

Відповідно до завдань та предмету адміністративне право має свій метод. Методом адміністративного права є способи та засоби впливу на предмет правового регулювання.

Слайд 15

Слайд 16

2. Система та джерела адміністративного права

Слайд 17

Система адміністративного права – це внутрішня схема галузі, послідовна розстановка її елементів (норма та інститутів), які її складають.

Слайд 18

Слайд 19

Норма адміністративного права – це загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, яке встановлене або санкціоноване державою і виступає регулятором найбільш важливих суспільних відносин, які виникають у сфері управління виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів.

Слайд 20

Правові інститути – це сукупності правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини в межах конкретної галузі права.

Слайд 21

Джерела адміністративного права

Слайд 22

3. Адміністративне право як наука

Слайд 23

Наука адміністративного права – сукупність наукових уявлень, знань теоретичних положень про галузь адміністративного права та предмет її регулювання.

Слайд 24

Слайд 25

Українські представники науки адміністративного права Авер’янов В. Д. Голосніченко І. П.

Слайд 26

Коваль Л. В. Селіванов А. О.

Слайд 27

Отже, адміністративне право України є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері реалізації державної виконавчої влади. Предмет адміністративного права складає широкий комплекс суспільних відносин, які виникають у зв'язку з реалізацією функцій державної виконавчої влади. Адміністративне право як галузь публічного права покликане, насамперед, регулювати управлінські відносини в сфері реалізації публічної влади. Висновки

Слайд 28

Адміністративне право України — це галузь права, яка з метою забезпечення прав і свобод громадян та реалізації завдань і функцій держави регулює суспільні відносини управлінського характеру та відповідальності. Система адміністративного права — це сукупність адміністративно-правових норм та інститутів, об'єднаних єдиним предметом і методом, принципами й цілями та розташованих у певній логічній послідовності. Вона складається з двох частин: загальної і особливої. Науку адміністративного права покликано аналізувати суспільні відносини в сфері державного управління й систему норм, що їх регулюють (адміністративно-правові норми), досліджувати та узагальнювати закономірності правового регулювання організації і діяльності апарату державного управління.

Слайд 29

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України, 28 червня 1996. Ю.П. Битяк, В. М. Гаращук, О.В. Дьяченко Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 45 – 56. Адміністративне право України. Академічний курс. Том. 1. / За ред. Авер’янова В.Б. – К.: Юридична думка, 2004. – С. 26 – 37. Список використаних джерел

Слайд 30

Адміністративне право України / За ред. Ківалова С.В. – О.: Юридична література, 2003. – С. 10 – 21. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії і практики / За ред. В.Б. Авер’янова – К.: Факт, 2003. – С. 45 – 52.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство