X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративне право України як шлях до справедливості

Завантажити презентацію

Адміністративне право України як шлях до справедливості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема № 1: “Адміністративне право України як галузь права і як наука”

Слайд 2

ПЛАН Вступ 1. Поняття адміністративного права, його предмету та методу. 2. Система та джерела адміністративного права. 3. Адміністративне право як наука. 4.Основні напрямки розвитку адміністративного права на сучасному етапі. Висновки

Слайд 3

Література 1. Конституція України. Офіційне видання Верховної Ради України,1996. 2. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України від 18 лютого 2002 р. 3. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 6 лютого 2003 р. № 84/2003. 4.Битяк Ю.П. Адміністративне право України. – Х.: 2005.

Слайд 4

ВСТУП Адміністративне право є однією з найбільш важливою галуззю правової системи будь - якої країни. Зазначена галузь вітчизняного права разом з Державним, Цивільним та Кримінальним правом входить до системи фундаментальних (основоположних) галузей українського права.

Слайд 5

1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЙОГО МЕТОДУ ТА ПРЕДМЕТУ.

Слайд 6

Термін «адміністративне» бере початок від слова «адміністрація», яке має латинське походження. В українській мові слово «адміністрація» означає управлінський орган або управління в цілому.

Слайд 7

Адміністративне право - це самостійна галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини в сфері державного управління, тобто ті відносини, що виникають під час організації та здійснення державними органами виконавчої та розпорядчої діяльності.

Слайд 8

Адміністративне право - це галузь права, яка регулює відносини у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також регулює відносини пов'язані зі скоєними правопорушеннями.

Слайд 9

Предмет адміністративного права - це сукупність суспільних відносин, які виникають у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів і регулюються адміністративно-правовими нормами.

Слайд 10

Предмет адміністративного права умовно можна поділити на 2 частини: 2.Взаємовідносини адміністративної влади 1.Внутрішньо-апаратні відносини

Слайд 11

Класифікація видів державної діяльності а) діяльність органів державної влади - ради народних депутатів усіх рівнів; б) правосуддя; в) прокурорський погляд втратила своє значення.

Слайд 12

Адміністративне право – це управлінське право. Воно регулює відносини, які виникають під час формування та функціонування державної адміністрації, обслуговує сферу державного управління.

Слайд 13

Адміністративне публічне право - сукупність правових норм, що регулюють управлінські відносини між державою та юридичними особами, які не належать до іноземної держави. Адміністративне право поділяється на: Адміністративне приватне право - сукупність норм, що регулюють відносини управлінського характеру, які виникають між державою та фізичними особами на підставі юридичних актів.

Слайд 14

2. СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.

Слайд 15

Слайд 16

Правовий інститут - це сукупність правових норм, що регулюють однотипові відносини в межах конкретної галузі права (наприклад інститут державної служби або адміністративної відповідальності).

Слайд 17

1. Конституція України; 2. Закони України, та законодавчі акти (програми, концепції, кодекси); 3. Укази, розпорядження Президента України; 4. Постанови Верховної Ради України (що містять адміністративне - правові норми організаційного характеру); 5. Нормативні акти органів державної виконавчої влади (Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, накази, інструкції міністерств та відомств та ін.); 6. Нормативні акти (розпорядження, накази) керівників державних підприємств, установ, організацій. Систему джерел адміністративного права складають:

Слайд 18

3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК НАУКА.

Слайд 19

Наука адміністративного права складається за 2-х частин: 1. загальна частина – містить питання державного управління і його регулювання в цілому. 2. Особлива частина – проблеми які стосуються окремих сфер управління.

Слайд 20

До складу адміністративно – правової науки входять наступні елементи:

Слайд 21

Слайд 22

4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Слайд 23

Адміністративна реформа - це комплекс організаційно – правових заходів, спрямованих на трансформацію діючої системи і структури органів і державного управління задля їх ефективного функціонування, вчасного та повного виконання накладених на них завдань.

Слайд 24

3 основних напрямки адміністративної реформи в Україні:

Слайд 25

1. Реформа організаційних адміністративне - правових відносин і відповідного законодавства. 2. Реформа адміністративного деліктного законодавства. 3. Реформа адміністративного законодавства.

Слайд 26

ВИСНОВОК На завершення нашої лекції слід зазначити, що роль адміністративного права у регулюванні суспільного життя у будь-якій країні дуже значна і важлива. Особливо вагоме значення набуває адміністративне право за умов розбудови держави, а саме такий період зараз переживає Україна.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство