X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
 Конституційні права і свободи людини

Завантажити презентацію

 Конституційні права і свободи людини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

 Конституційні права і свободи людини

Слайд 2

 Права людини в сучасному світі - це не просто актуальна тема, це проблема. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових воєн, безлічі кривавих локальних конфліктів, дійшло висновку, що не може бути миру и злагоди на Землі, не може бути організованого цивільного життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. Вступ

Слайд 3

Поняття людини та походження прав людини Перший крок для з'ясування що таке права людини – це треба перелічити, які права необхідні нам для нормального існування в сучасних умовах, щоб вони не викликали заперечень з боку інших людей, їх об'єднань, угруповань. Мабуть, ми перелічимо чимало прав. Проте серед них, будуть такі, як можливість отримувати необхідні матеріальні блага, цінності, вчитися і працювати, обирати місце проживання, вільно висловлюватися. Усі такі можливості, безперечно, і є прикладами прав людини.

Слайд 4

Другий розкриває юридичну сутність прав людини, що міститься в законодавчих документах, створених у державі та на міжнародному рівні. Основою таких прав є згода тих, на кого вони поширюються, тобто згода суб'єктів права, тоді як основу першої групи прав становить природний порядок. Перший означає, що людина має невід'ємні і невідчужувані права лише тому, що вона людина. Це. зокрема, моральні права, які походять із людської природи кожної особистості, формуючи і підтримуючи в людині почуття власної гідності. Поняття про права людини включає два аспекти:

Слайд 5

по-перше, можливості людини діяти певним чином з тим, щоб забезпечити своє нормальне існування, свій розвиток, задоволення власних потреб. Права людини-це насамперед її і можливості існувати й розвиватися як особистість. по-друге, ці можливості є неодмінною, кожної людської істоти. Жодна людина не може бути позбавлена таких можливостей, адже інакше вона не зможе сформувати, розвивати, проявити себе саме як людина, як особистість, незалежно від місця, часу та умов її існування. З цього боку права людини мають бути невідчужуваними, тобто невід'ємними від людини  . Право - це

Слайд 6

Слайд 7

 класифікація прав людини: громадянські, відомі у вітчизняній літературі як особисті (право на життя, на свободу, особисту недоторканність, на свободу від посягань на честь, репутацію, право на сповідування релігії); політичні (свобода слова, право на участь у політичному житті, право на створення асоціацій, право на участь в управлінні державою, суспільством); соціально-економічні (право на працю, на справедливі і сприятливі умови праці, право на власність, право на соціальне страхування, право на створення профспілок); культурні (право на користування надбаннями культури, свобода наукових досліджень).

Слайд 8

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВА ЛЮДИНИ Саме суспільство є основним джерелом задоволення життєво необхідних потреб людини, «резервуаром» формування і здійснення тих можливостей людини. .Громадянське суспільство є тотожним поняттю суспільства. Перше з них відображає таке явище, яке виникає лише тоді, коли кожна людина офіційно визнається формально (юридичне) рівноправною з усіма іншими людьми і перед державою та різноманітними суспільними об'єднаннями.

Слайд 9

Конституція України і права людини «Верховна Рада України від імені українського народу-громадян України всіх національностей,. дбаючи про забезпечення прав і свобод людини., приймає цю Конституцію - Основний Закон України».

Слайд 10

За Конституцією кожен має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище та на відшкдування завданої порушенням цього права шкоди. "Разом з тим кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на їх поширення."

Слайд 11

ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ Пріоритетним видом прав і свобод людини і громадянина є громадянські права і свободи. Ці права вважаються природними, оскільки їх має або може мати кожна людина незалежно від громадянства з початку життя.

Слайд 12

За Конституцією до громадянських прав і свобод відносяться: право на життя; право на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; невтручання в особисте і сімейне життя.

Слайд 13

ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Центральним видом прав і свобод людини і громадянина є економічні права, тобто суб'єктивні права в економічній сфері, у сфері економічних (майнових) відносин. до цих прав відносяться насамперед право власності особи, тобто право приватної власності; право на підприємницьку діяльність та право на користування об'єктами права публічної власності, зокрема права державної та комунальної власності.

Слайд 14

Види прав: 1) соціальні права; 2) право на працю; 3) право на страйк; 4) право на відпочинок; 5) право на соціальний захист; 6) право на житло; 7) право на достатній життєвий рівень; 8) право на охорону здоров'я; 9) медичну допомогу і медичне страхування;  10) культурні (духовні) права і свободи.

Слайд 15

Право власності – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і в своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов’язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб. Право власності

Слайд 16

Сімейне право Сімейне право — система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.

Слайд 17

Держава має шанувати особу, надійно гарантувати її права і свободи, а особа мусить шанувати державу, всі її інститути. Незнання законів не звільнює нікого від юридичної відповідальності.

Слайд 18

вИСНОВОК

Слайд 19

"Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний розвиток особистості."

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство