X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Громадяни як суб'єкти адміністративного права

Завантажити презентацію

Громадяни як суб'єкти адміністративного права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Громадяни як суб'єкти адміністративного права

Слайд 2

У системі суб'єктів адміністративного права особливе місце посідає громадянин. Мається на увазі громадянин, який не наділений владно-розпорядницькими функціями. Громадяни становлять найбільшу групу суб'єктів адміністративного права. Головною особливістю їх правового становища є те, що вони виступають як приватні особи, тобто реалізують свої особисті, загальногромадянські права та обов'язки у сфері державного управління, а не права та обов'язки виконавчо-розпорядчих органів, громадських організацій чи посадових осіб .

Слайд 3

Адміністративно-правовий статус громадян встановлюється Конституцією України, її законами та іншими нормативно-правовими актами права, цими ж джерелами встановлюються обов'язки і відповідальність громадянина.

Слайд 4

Адміністративно-правовий статус є одним з різновидів статусу громадянина на рівні з політичним, трудовим та іншими, реалізація цього статусу значною мірою залежить від відповідних дій органів виконавчої влади та їх посадових осіб.

Слайд 5

Цей статус є найбільш значною частиною загального правового статусу громадян, який включає комплекс прав та обов'язків громадян, визначених найрізноматнішими галузями українського права.

Слайд 6

До елементів адміністративно-правового статусу громадян належать: - адміністративна правоздатність; - адміністративна дієздатність; - права та обов'язки; - гарантії прав та свобод громадян; - юридична відповідальність.

Слайд 7

Права, свободи й обов'язки громадян можна поділяти на різні групи, зокрема: - на загальні та спеціальні; - абсолютні та відносні; - громадянські (особисті, фізичні), політичні, економічні, соціальні, духовні (культурні) тощо.

Слайд 8

Загальні - що стосуються будь-яких галузей виконавчої влади і мають загальний характер для всіх громадян (право брати участь у державному управлінні, право на свободу світогляду, на охорону особистості тощо). Серед загальних обов'язків можна назвати обов'язок додержуватися Конституції та інших законів України, не посягати на права і свободу інших людей тощо.

Слайд 9

Спеціальні - права і обов'язки громадян, що стосуються їх адміністративно-правового статусу в окремих галузях та сферах виконавчої влади і мають спеціальний характер (право керувати транспортними засобами, право на державну службу, право доступу до спеціальної інформації. До спеціальних обов'язків можна зарахувати обов'язок дотримуватись правил дозвільної системи, дорожнього руху, адміністративного нагляду, режиму таємності, спеціальних санітарних правил.

Слайд 10

Абсолютні - права і обов'язки, реалізація яких залежить від волевиявлення самих громадян (право на вибір місця проживання, право на звернення, право участі в громадських об'єднаннях, право звернення до органів державної влади).

Слайд 11

Відносні - ті права та обов'язки, реалізація яких залежить не тільки від волевиявлення окремих громадян, а й від інших умов (наприклад, реалізація права на навчання у ВНЗ або на обіймання певної посади залежить від результату проходження конкурсного відбору, служба у Збройних Силах залежить від стану здоров'я тощо).

Слайд 12

Серед гарантій прав і свобод громадян виділяють: - політичні (демократичний характер суспільно-політичного ладу, наявність багатопартійної системи); - економічні (ринкова економіка, різні форми власності); - юридичні (це система правових, насамперед конституційних норм, що визначають порядок та умови реалізації прав і свобод громадян, а також засоби їх охорони і захисту - зокрема, це відповідний прокурорський нагляд, можливість судового захисту, право звернення або скарги тощо).

Слайд 13

Адміністративно-правовий статус громадян базується на певних засадах, серед яких можна виділити принципи [13, с.11]: - рівноправності; - невідчуженості та непорушності прав; - єдності прав та обов'язків; - реальності прав і свобод та їх гарантованості; - взаємної відповідальності держави та громадянина.

Слайд 14

Необхідно розрізняти два споріднених, але нетотожних статуси: "адміністративно-правовий статус людини" і "адміністративно-правовий статус громадянина". Обсяг останнього є значно ширшим і визначається Конституцією України та Законом "Про громадянство" та іншими законодавчими актами. Поняття "громадянин" передбачає правовий зв'язок особи з державою, громадянином якої вона є, і відповідну правосуб'єктність у цій державі.

Слайд 15

Громадянство України визначає постійний правовий зв'язок особи і держави України, який знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Слайд 16

Отже, можна зробити висновок, що громадяни як суб'єкти адміністративного права - це фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та біженці), які виступають носіями прав та обов'язків у сфері державної виконавчої влади, передбачених нормами адміністративного права, і володіють при цьому необхідною правосуб'єктністю (правоздатністю та дієздатністю).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство