X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Суб‘єкти адміністративного права

Завантажити презентацію

Суб‘єкти адміністративного права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема № 2: “Суб‘єкти адміністративного права”

Слайд 2

П Л А Н ВСТУП 1. Поняття суб’єктів адміністративного права. 2. Адміністративно-правовий статус Президента України. 3. Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного права. 4. Громадяни, як суб’єкти адміністративного права. 5. Особливості правового статусу об’єднань громадян. ВИСНОВОК

Слайд 3

ЛІТЕРАТУРА 1. Конституція України. Офіційне видання Верховної Ради України,1996. 2. Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.1992р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 34.- Ст.504. 3. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994р. // Голос України.-1994.- 30 березня. 4. Про громадянство України: Закон України в редакції від 16.04.1997р. // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 23. 5. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України від 18 лютого 2002 р. 6. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 6 лютого 2003 р. № 84/2003.

Слайд 4

1. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Слайд 5

Суб'єктивні адміністративно-правові обов'язки — це по¬кладена державою і закріплена в адміністративно-право¬вих нормах міра належної поведінки у правовідносинах, їх реалізація забезпечена можливістю державного примусу

Слайд 6

Суб’єктивні адміністративно-правові обов'язки у сфері державного управління такі: а) необхідна, належна поведінка; б) можуть покладатися тільки на праводієздатну особу; в) покладаються в інтересах інших осіб; г) існують у правовідносинах; д) не можуть існувати поза зв'язком із суб'єктивними правами у сфері державного управління; е) реалізація забезпечується державним примусом; ж) мають свої межі, міру; з) мають юридичну природу, оскільки закріплені адміністративно-правовими нормами і забезпечуються застосуванням державного примусу.

Слайд 7

Суб'єктами адміністративного права є й органи державної виконавчої влади, а також внутрішні частини їх апарату, і органи громадських організацій, діяльність яких регулюється правом, і адміністрація підприємств, установ, організацій, і виконавчо-розпорядчі структури органів місцевого самоврядування. Суб'єктами адміністративного права треба визнати і структурні частини підприємств, установ, організацій, такі, як, наприклад, факультет, цех, відділення в лікарні тощо.

Слайд 8

Суб'єктами адміністративного права є громадяни, особи без громадянства, іноземні гро¬мадяни.

Слайд 9

Слайд 10

2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.

Слайд 11

Найбільшим обсягом повноважень Президент України наділений у сфері виконавчої влади, їх можна поділити на три групи: а) формування виконавчої влади; б) визначення змісту і спрямування її функціонування; в) забезпечення законності у сфері державного управління.

Слайд 12

Основними завданнями Адміністрації Президента України є: організаційне, правове, консультативне, інформаційне і аналітичне забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації ним повноважень гаранта державного суверенітету; сприяння Президентові України у забезпеченні узгодженого функціонування і взаємодії Кабінету Міністрів України та ін.; забезпечення взаємодії Президента України з Верховною Радою України та ін.; аналіз соціально-економічних, політичних та правових процесів у державі та внесення відповідних пропозицій Президентові України; організація протокольних заходів, а також здійснення матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Президента України.

Слайд 13

3. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.

Слайд 14

До органів виконавчої влади віднесено певні структурні частини окремих міністерств

Слайд 15

Органи державної виконавчої влади класифікуються за такими критеріями: • за масштабом діяльності; • за порядком утворення; • за обсягом компетенції; • за місцем у державно-управлінській ієрархії. За масштабом діяльності органи виконавчої влади поділяються на: а) вищі; б) центральні; в) місцеві; г) спеціальні.

Слайд 16

4. ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.

Слайд 17

Чинне законодавство передбачає кілька видів об'єднань громадян та вказує на критерії, за якими здійснюються їх розмежування. Такими критеріями є: • мета створення і діяльності; • територіальний масштаб діяльності; • спосіб обліку членів; • шлях легалізації (легалізація — офіційне визнання); • вік, досягши якого дозволяється бути членом об'єднання громадян.

Слайд 18

Розглядати їх адміністративно-правовий статус найдоцільніше за допомогою аналізу: а) адміністративної правоздатності; б) адміністративної дієздатності; в) прав, які зумовлені адміністративним законодавством; г) адміністративно-правових обов'язків.

Слайд 19

5. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.

Слайд 20

Види об'єднань Залежно від цілей створення і діяльності об'єднання громадян визнається: а) політичною партією; б) громадською організацією.

Слайд 21

ВИСНОВОК Отже. як ми з’ясували у лекції адміністративне право наділяє правосуб‘єктністю велике коло учасників соціальних зв’язків, про що свідчить велика кількість управлінських відносин у суспільстві, а система суб’єктів адміністративного права складніша, ніж система суб’єктів будь-якої іншої галузі права.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство