X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів основ здоров’я

Завантажити презентацію

Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів основ здоров’я

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів основ здоров’я навчально-методичний кабінет основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї. (В. Сухомлинський)

Слайд 2

Адреси досвіду: Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вільшанської районної державної адміністрації Мотинга Світлана Володимирівна, вчитель основ здоров ’ я та безпеки життєдіяльності проблема: “ Формування в учнів мотивації до здорового способу життя ”

Слайд 3

Адреси досвіду: Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради Волкова Анжеліка Дмитрівна, вчитель основ здоров’я та безпеки життєдіяльності проблема: “ Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках з основ здоров’я ”

Слайд 4

Адреси досвіду: Куколівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Олександрійської райдержадміністрації Жуфалаян Віта Олександрівна, проблема: “ Впровадження тренінгових технологій навчання ”

Слайд 5

Реалізація вчителями даних проблем сприяє впровадженню концептуальних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, а саме: формування здорової особистості здатної вчитися протягом всього життя Термін вивчення досвіду – 3 роки (2008-2010 рр.)

Слайд 6

Об’єкт дослідження в досвіді – педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію та їх науково-методичні проблеми Предмет дослідження в досвіді – форми й методи організації пізнавальної діяльності школярів

Слайд 7

Завдання вивчення досвіду Аналіз досліджуваних проблем. Вивчення системи навчально-методичної діяльності вчителя. Організація навчально-пізнавального процесу та аналіз його ефективності. Презентація досвіду серед педагогів області.

Слайд 8

Методи вивчення досвіду спостереження (відвідування уроків, виховних заходів) за діяльністю вчителя співбесіди вивчення педагогічної документації Теоретичний та статистичний аналіз співставлення порівняння узагальнення анкетування

Слайд 9

Реалізація змісту та завдань шкільної освіти вимагають нових підходів до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування та розвиток пізнавальних здібностей у школярів Актуальність проблеми досвіду

Слайд 10

Ефективні підходи до впровадження та викладання предмета “ Основи здоров’я ” та здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес. А саме: - особистісно-орієнтоване навчання; - використання інтерактивних методів навчання, що базуються на залучення та співпраці; - більш енергійний та привабливий процес викладання; - надання можливості для негайного відпрацювання життєвих навичок; - акцент на соціально-психологічні уміння та навички. Новизна досвіду

Слайд 11

Провідна ідея досвіду Спрямування навчально-виховного процесу на формування цінностей, ставлень, переконань, умінь і навичок, важливих для здорової і безпечної поведінки школярів у процесі навчання здоровому способу життя можливе за умов: співпраці учителя та учнів на засадах діагностики, диференціації та індивідуалізації навчання має здійснюватися на інтегрованому змісті, безпосередньо пов’язаному з реальним життям учнів; опанування методами активного навчання (тренінгові методики);

Слайд 12

Напрямки роботи вчителя Бесіди Вивчення нормативно- правової бази Навчання на основі співробітництва Організація навчально - виховного процесу Організація масових заходів Державний стандарт Типові навчальні плани Навчальна програма Години спілкування Школа безпеки ЮІР Виховні заходи ДЮР Тижні безпеки Профілактичні програми Центр соціальних служб для молоді Рятувальні служби Громада Проведення тренінгів Методичні рекомендації

Слайд 13

Діяльність учителя Організація навчальної діяльності учнів Сучасні методики (інтерактивні) викладання предмета Змістовне наповнення урочної та позаурочної роботи Забезпечення умов для навчання (створення сприятливого середовища) Аналіз діагностичних матеріалів Підвищення рівня мотивації учнів до навчання

Слайд 14

Тренінгові класи-кабінети

Слайд 15

Діяльність учнів Індивідуальна самостійна діяльність самоконтроль; самооцінювання; виконання завдань та їх аналіз; самоосвітня діяльність Творча пошукова діяльність - проектна діяльність; - колективні практичні роботи Взаємонавчання

Слайд 16

Інтерактивні методи: робота в групах, рольові ігри, мозковий штурм, рухавки, презентації тощо

Слайд 17

Результат навчання учнів Розвиток соціально-психологічних навичок Емоційно-вольові навички - самоконтроль; мотивація успіху; гартування волі Інтелектуальні навички самосвідомість; самооцінка; усвідомлення загальнолюдських цінностей; планування власного майбутнього; аналіз проблем; прийняття виважених рішень; критичне і творче мислення Соціальні навички впевнена і гідна поведінка; ефективне спілкування; співпереживання; розвиток дружніх стосунків; колективна робота; запобігання і протидія дискримінації

Слайд 18

Результативність роботи Презентація досвіду на постійно-діючому семінарі методистів та керівників методичних об´єднань учителів основ здоров´я та безпеки життєдіяльності Узагальнення та пропаганда матеріалів досвіду через виготовлення буклетів, брошур, методичних рекомендацій Перемога в обласних конкурсах: - “ Молодь Кіровоградщини проти НС ” : 2008 рік - номінація “ Краща розробка уроку ”; 2009 рік – номінація “ Кращий виховний захід ”; - “ Тижні безпеки життєдіяльності “ : 2010 рік - номінація “ Кращий опорний навчальний заклад з основ здоров´я та безпеки життєдіяльності ”; - Огляд-конкурс на кращу роботу з питань збереження життя та здоров´я учнів: 2008 рік – “ Кращий класний керівник року ” 2009 рік – “ Кращий навчальний заклад з питань збереження життя та здоров´я учнів ”

Слайд 19

Результативність роботи 4. Висвітлення досвіду в фахових виданнях: журнал “ Безпека життєдіяльності ”; журнал “ Основи здоров’я та фізична культура ” На базі шкіл, де працюють вищезазначені вчителі, створено постійно діючі консультпункти по впровадженню та викладанню “ Основ здоров´я ” Вчителі, досвід яких вивчався, є членами обласної творчої групи вчителів “ Основ здоров’я ”

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка