X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу з кадрових питань

Завантажити презентацію

Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу з кадрових питань

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу з кадрових питань (Правила внутрішнього трудового розпорядку; Посадові, робочі інструкції працівникам; затвердження). Сировацька Л.О, методист Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

Слайд 2

Юридичні аспекти Правила внутрішнього трудового розпорядку — це розроблений роботодавцем у встановленому порядку документ, який регламентує організацію праці і за допомогою якого підприємство забезпечує дотримання трудової дисципліни та нормативну поведінку працівників.

Слайд 3

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Нормативно-правове забезпечення. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України (затверджено наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 № 455 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 № 73), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 1994 за № 121/330).  

Слайд 4

Нормативно-правове забезпечення Конституція України: - Стаття 43. Кожен громадянин має право на працю та на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Кодекс Законів про Працю України (далі КЗпП України): - Стаття 21. Трудовій договір (визначено поняття трудового договору, йдеться про те, що працівник зобов’язується виконувати роботу за трудовим договором і має дотримуватися трудового розпорядку).

Слайд 5

Нормативно-правове забезпечення КЗпП України: - Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноваженого ним орган зобов’язаний: Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Слайд 6

Нормативно-правове забезпечення КЗпП України: - Стаття 142. (передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил).

Слайд 7

Юридичні аспекти Неухильне дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку є запорукою успіху діяльності навчального закладу. За відсутності Правил внутрішнього трудового розпорядку, укладених у письмовій формі, працівники підприємства позбавлені законних прав на працю, тобто роботодавець може звільнити будь-кого з власної примхи.

Слайд 8

Юридичні аспекти Відсутністю документа про ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку під підпис може також скористатися несумлінний працівник, який порушує дисципліну праці. На висловлені до нього претензії він має право відповісти, що ніхто його не ознайомив з вимогами до трудового розпорядку. Тож роботодавець не застрахований, що у разі звільнення такого працівника суд не відновить його на роботі.

Слайд 9

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського ліцею №77 Харківської міської ради Харківської області. Обов’язкові реквізити. ЗАТВЕРДЖЕНО 31 серпня 2011. Протокол загальних зборів трудового колективу від 31 серпня 2011 № 7. Оформлюють правила внутрішнього трудового розпорядку на загальних або спеціальних бланках формату А4

Слайд 10

Оформлення Правил внутрішнього трудового розпорядку РЕКОМЕНДАЦІЇ: Пронумерувати, прошнурувати, скріпити печаткою та підписом директора такі документи: Правила внутрішнього трудового розпорядку ; Витяг з Протоколу загальних зборів трудового колективу; Листи підписів працівників про ознайомлення; Чисті додаткові листи (для підписів осіб, які будуть прийняті).

Слайд 11

Аспекти організації праці на підприємстві порядок прийняття і звільнення працівників; основні обов’язки працівників та роботодавця; час початку і закінчення роботи, а також час закінчення роботи в передвихідні та передсвяткові дні; час, наданий для відпочинку і харчування; час і місце отримання заробітної плати; порядок видання розпоряджень, що стосуються роботи; порядок ознайомлення із загальними інструкціями з охорони праці і пожежної безпеки; види заохочень за успіхи в роботі та стягнень за порушення трудової дисципліни.

Слайд 12

Додержання законодавства про працю Захист прав працівників мають забезпечувати посадові особи (головні державні інспектори праці, їх заступники та державні інспектори праці) Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю (Держнаглядпраці), Порядок перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21 березня 2003 № 72

Слайд 13

Юридичні аспекти Неухильне дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку є запорукою успіху діяльності навчального закладу. За відсутності Правил внутрішнього трудового розпорядку, укладених у письмовій формі, працівники підприємства позбавлені законних прав на працю, тобто роботодавець може звільнити будь-кого з власної примхи.

Слайд 14

-

Слайд 15

Порядок заповнення розділу I. Склад педагогічних працівників - до рядка 04 включаються дані про директорів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня з кількістю 50 і більше учнів, а також директорів шкіл-садків; Дані про вчителів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня, які отримують доплату за керівництво закладом з кількістю до 50 учнів, наводять лише за рядком 01.

Слайд 16

Порядок заповнення розділу I. Склад педагогічних працівників - До рядка 10 уключаються дані лише про штатних вихователів, які не викладають предмети в закладі. - До рядка 11 уключаються дані про педагогів-організаторів.

Слайд 17

Розділ II. "Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (уключаючи директорів закладів та їх заступників)" До цього розділу включаються дані про вчителів, які викладають окремі предмети (школа ІІ-ІІІ ступенів), а також директорів (заступників директорів), які ведуть викладання окремих предметів, з їх одночасним розподілом за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Слайд 18

Розділ II. "Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (уключаючи директорів закладів та їх заступників)" Дані про вчителів, які викладають два і більше предметів, необхідно навести з того предмета, де вони мають більшу кількість годин, а якщо навантаження однакове, - з того предмета, з якого одержано спеціальну освіту.

Слайд 19

Розподіл за освітньо-кваліфікаційним рівнем Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні працівники ЗНЗ, які мають базову або неповну вищу освіту «…атестуються на відповідність займаній посаді та встановлення тарифного розряду». Ця категорія педагогічних працівників не може мати кваліфікаційну категорію «спеціаліст» за вимогами чинного законодавства.

Слайд 20

Розподіл за освітньо-кваліфікаційним рівнем Закон України "Про освіту" ( редакція Закону України від 23.03.96 N 100/96-ВР) . До введення в дію розподіляли: вища педагогічна, середня спеціальна, середня загальна освіта. Після введення в дію розподіляється: повна вища (педагогічна) освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст або магістр); базова вища (педагогічна) освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр ); неповна вища (педагогічна) освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, середня спеціальна освіта); повна загальна середня освіта.

Слайд 21

З В І Т № 83-РВК ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ І СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Див. Форму звіта

Слайд 22

Таблиця №2. Якісний склад педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу (за кваліфікаційною категорією, педагогічним званням, освітою) станом на 01.11.2011   Див. файл

Слайд 23

N 6-ПВ (річний) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» Період спостереження показників зазначеної форми охоплює: у I розділі - 31 грудня або останній робочий день звітного року; У розділах II-III - календарний рік з 1 січня до 31 грудня.

Слайд 24

"Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», N 6-ПВ (річний) Основою для заповнення показників звіту є: дані первинного обліку - особова картка - форма N П -2, затверджена наказом Державного Комітету статистики України від 25 грудня 2009 N 495/656 ; табелі обліку використання робочого часу.

Слайд 25

Засади складання та подання звіту № 6-ПВ № 6-ПВ

Слайд 26

Слайд 27

Юридичні аспекти Неухильне дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку є запорукою успіху діяльності навчального закладу. За відсутності Правил внутрішнього трудового розпорядку, укладених у письмовій формі, працівники підприємства позбавлені законних прав на працю, тобто роботодавець може звільнити будь-кого з власної примхи.

Слайд 28

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка