X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток творчих здібностей учнів засобами математики в урочний і позаурочний час

Завантажити презентацію

Розвиток творчих здібностей учнів засобами математики в урочний і позаурочний час

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вища педагогічна, Рівненський державний педінститут ім. Д.З. Мануїльського (1998) 15 років Учитель математики Спеціаліст першої категорії Освіта Стаж роботи Посада Кваліфікаційна категорія Валентина Жакун Жакун Валентина Федорівна

Слайд 2

Вчитель готується до гарного уроку все життя. Така духовна й філософська основа професії й технології нашої праці: щоб дати учневі іскорку знань, вчителеві необхідно вбрати ціле море світла. В.А.Сухомлинський Валентина Жакун

Слайд 3

Основні напрямки роботи Валентина Жакун

Слайд 4

навчання Основні принципи роботи Валентина Жакун

Слайд 5

Напрямки самоосвіти Валентина Жакун

Слайд 6

Формуючи особистість Валентина Жакун

Слайд 7

Основні завдання діяльності вчителя Валентина Жакун

Слайд 8

Уміння вислухати свого товариша Уміння вільно висловлювати власну думку Розвивається критичне мислення Кожен учень відчуває свою успішність Розвивається зв'язне мовлення, збагачується словниковий запас Розвивається уміння працювати з різними джерелами інформації Забезпечується позитивна атмосфера Створюються умови для самовираження і самореалізації Результати роботи Валентина Жакун

Слайд 9

Технології навчальної діяльності Валентина Жакун

Слайд 10

Актуальність проблеми Валентина Жакун

Слайд 11

Напрями реалізації проблеми Валентина Жакун

Слайд 12

Родзинки досвіду Розвиток компетентностей школярів Розкриття творчості кожної дитини Пізнавальна діяльність Інтелектуальна культура особистості Формування особистісного світогляду Успіх у навчанні Валентина Жакун

Слайд 13

Готовність до розв'язання проблем Готовність працювати в групах Очікувані результати Готовність сприймати інші погляди на життя та роботи висновки Комунікативність вміння спілкуватись Вміння планувати та оцінювати свою діяльність Здатність до критичного мислення Вміння доводити справу до кінця Валентина Жакун

Слайд 14

Етапи творчої діяльності Накопичення знань і навичків,необхідних для чіткого формування завдання Зосередження зусиль і пошуки додаткової інформації, підготовка до вирішення завдань Відхід від проблеми, переключення на інші заняття Отримання результату Перевірка і доопрацювання задуму, його втілення Валентина Жакун

Слайд 15

Творчі здібності Легкість генерування ідей Творча уява Здатність сприймати дійсність цілком, не дроблячи її на частини Здатність застосовувати навички придбані при вирішені однієї задачі до вирішення інших Гнучкість мислення Здатність бачити проблему там, де інші її небачать Здатність вибирати одну з альтернатив вирішення проблеми до її перевірки Валентина Жакун

Слайд 16

Особливості творчих здібностей школярів Висока пізнавальна активність Допитливість, прагнення створити нове Схильність до творчої інтерпретації Самостійність в розв'язанні нових завдань, у пошуку оригінальних рішень Швидкість засвоєння нової інформації, висока швидкість перебігу розумових процесів Схильність до широкодіапазонного використання своїх знань, швидше опанування уміннями, навичками Валентина Жакун

Слайд 17

Валентина Жакун

Слайд 18

План роботи над темою “Розвиток творчих здібностей учнів засобами математики в урочний і позаурочний час” І етап Інформаційно-діагностичний 2012-2013 н.р. Визначення методичної бази з проблемної теми ІІ етап Практичний. Творчий. 2013-2014 н.р. Розвиток педагогічної творчості Втілення ідей вчителя в роботу з проблемної теми ІІІ етап Підсумковий 2014-2015 н. р. Розгляд досягнутих результатів Підбиття підсумків проведеної роботи звіт Валентина Жакун

Слайд 19

І етап Самоаналіз професійної діяльності Планування форм роботи: а) формування педагогічної проблеми; б) аналіз літератури по обраній темі; в) аналіз досвіду впровадження результатів дослідження обраної теми в практику Виявлення учнів,що цікавляться математикою й підготовка до олімпіад Валентина Жакун

Слайд 20

ІІ етап Осмислення, узагальнення вивченої літератури Експериментальна перевірка нових, власних ідей Відвідування відкритих уроків, семінарів Самоконтроль ефективності власної діяльності Валентина Жакун

Слайд 21

ІІІ етап Аналіз виконання поставлених завдань Самооцінка, визначення перспективи впровадження отриманих знань Валентина Жакун

Слайд 22

Протягом року Робота з формування математичних понять Мотивація стійкого інтересу до навчання Практична спрямованість навчання Ознайомлення з новими технологіями викладання математики Підвищення інтересу до вивчення математики в учнів Вивчення статей у періодичних виданнях Вивчення нових наукових ідей Вивчення передового педагогічного досвіду Валентина Жакун

Слайд 23

Здійснюючи реалізацію індивідуального плану , вирішую питання самоосвіти у двох формах: індивідуальної- робота з різними джерелами інформації, її пошук в Інтернеті, відвідуванння бібліотеки, методичного кабінету колективної- проходження курсів підвищення кваліфікації при РОІППО, участь у районних семінарах, підготовка дітей до олімпіад, математичного конкурсу “Кенгуру” Валентина Жакун

Слайд 24

самоосвіта Валентина Жакун

Слайд 25

Всупереч народному прислів'ю “ Можна привести коня до води, але не можна змусити його напитися”, учитель повинен не тільки привести учня до джерела знань, а й організувати роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці знання. Валентина Жакун

Слайд 26

Замість висновків Вчителю суджено бути пошуковцем, винахідником, а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які приносить новий час, аби підготувати людину до життя в нинішньому столітті. Від здатності вчителя дати гідну відповідь на виклики xxІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців, та й власне, майбутнє самої України. Валентина Жакун

Слайд 27

1.Чувасова Ю. Розвиток природних обдарувань та творчих здібностей дітей // Психолог. – 2007. – груд.(№47). – с. 10-16. 2.   Кремінський Б.Г. Обдарованість та проблема розвитку здібностей особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. - №12. – с.74-80. 3.   Галак С.Є. Індивідуальна робота з розвитку творчих здібностей дітей // Шкільний світ. – 2000. – черв.(№12). – с.7-8. 4.   М‘ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К., 1998. 5.   Кричевец А.Н. О математических задачах и задачах обучения математике // Вопросы психологии. – 1999. - № 1. – с.32-42. 6.   Колінець Г.Г. Формування дослідницьких здібностей у старшокласників // Обдарована дитина. – 1999. - №5. – с. 10-13. 7. Монько О. Плекаємо творчого учня/ О. Монько // Математика [газета]. – 2008. – Квітень (№14). – с.1-7. 8. Мойсеєнко Л.А. Творче математичне мислення: психологічна сутність/ Л.А.Мойсеєнко // Обдарована дитина. – 2007. - №7. – с.20-29. 9. Станіславська Г.П. Розвиток творчих здібностей школярів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 64 с. Використані джерела Валентина Жакун

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка