X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток творчих здібностей як засіб креативної освіти на уроках української мови

Завантажити презентацію

Розвиток творчих здібностей як засіб креативної освіти на уроках української мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Майстерність вчителя полягає в умінні вчити дітей мислити, кожний педагог повинен виховувати розум учнів, без цього школа перестане бути школою. Будьте самі шукачами,дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших. В.О. Сухомлинський

Слайд 2

Слайд 3

  Мета: Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей учнів на уроках Створення атмосфери співробітництва , взаємодії викладача та учня Розвиток творчої компетентності учня Розвиток творчих здібностей школяра – важлива складова сучасного педагогічного процесу, що вимагає від кожного впевнених знань і вміння зробити вибір. А це вже творчість, яка і є природним обдаруванням. Кожен педагог повинен працювати над тим, щоб навчально-виховний процес став орієнтованим на перетворення обдарованого учня в основного суб’єкта освітнього процесу.

Слайд 4

Ефективність навчання залежить від уміння вчителя застосовувати оптимальні педагогічні технології, які б проектували креативні (творчі) якості особистості учня:

Слайд 5

Основний показник дитячих обдарувань – креативність, тобто здатність учня до творчого виконання поставлених перед ним завдань. Дослідженнями фахівців у галузі обдарованості та креативності доведено, що під час розробки нових технологій розвитку обдарованої особистості слід враховувати: природні обдарування дитини; роль педагогів у навчанні таких дітей; вимоги до їх знань і потреба суспільства в творчості.

Слайд 6

здібність до творчості, здатність виходити за межі завдання; нон-комформізм – відстоювання переконань на власні погляди; ініціативна поведінка: прагнення брати на себе провідні ролі в діяльності; наявність власного “Я”: власний індивідуалізм, відмінність від інших; відповідальність за свої вчинки, відкритість до самовдосконалення; здатність розвитку, відкритість до нового; розкріпаченість емоцій, вміння глибоко переживати, культура почуттів; рольова гнучкість: вміння виконувати будь-які рол і (як лідера, так і підлеглого); інтелектуальна ініціатива: здібність бачити проблемну ситуацію, висувати гіпотези.

Слайд 7

Ситуативні чинники, що негативно впливають на творчі можливості людини: стан стресу бажання швидко знайти рішення стан підвищеної тривожності дуже сильна або дуже слабка мотивація підвищена самоцензура страх обмеження часу спосіб пред’явлення умов задачі провокуючий, неправильний шлях рішення тощо

Слайд 8

Особистісні чинники, що негативно впливають на процес творчості : песимізм невпевненість у собі самовпевненість емоційна пригніченість домінування мотивації уникнення над мотивацією прагнення до успіху висока тривожність жорсткі стереотипи поклоніння авторитетам уникнення ризикованої поведінки

Слайд 9

Риси, що сприяють творчому мисленню особистості: Висока самооцінка Самостійність Здатність до критичного аналізу Здатність правильно формулювати проблему Схильність до ризику Боязні здаватися дивним і незвичайним Впевненість у своїх силах, оптимізм

Слайд 10

Слайд 11

Учень у вирішенні проблеми повинен: Розвивати інтереси у певній галузі знань, які можуть бути джерелом професійних інтересів. Збагачуватися новими враженнями, розвивати власні спостереження. Розвивати пізнавальні інтереси. Залучати до участі в інтелектуальних заходах.

Слайд 12

ууууу УЧЕНЬ Технологія формування творчого учня орієнтована на особистість. Це означає : Делікатність оцінювання, об’єктивність Зацікавленість учителів, батьків Похвала за досягнення Довіра до вчителя Участь в конкурсах, олімпіадах, виставках Уміння побачити позитивне Підтримка вчителя, батьків

Слайд 13

Працюючи над проблемою розвитку творчих здібностей, вчителі-філологи нашої школи ставлять перед собою такі завдання:

Слайд 14

Модель творчої особистості учня

Слайд 15

Слайд 16

Прийоми інтерактивного навчання від найпростіших («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. Вміле застосування інноваційних форм роботи, на мою думку, дасть змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми. Для цього визначила такий алгоритм: визначити рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології; провести достатню попередню підготовку; забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи; дати учням інструктивні матеріали.

Слайд 17

Фізкульт хвилинка

Слайд 18

Слайд 19

Мультимедійні презентації учнів

Слайд 20

По-перше, активізацію розумової діяльності учнів. Стимулює мислити, думати, порівнювати, аналізувати, виправляючи свої помилки і помилки свого товариша. По-друге, розвиток пізнавальних інтересів учнів до навчання. Їм цікаво вчитися, прагнучи знати якомога більше, щоб виступати в ролі вчителя, контролюючи чи перевіряючи товариша. По-третє, розвиток зв’язного мовлення та творчих здібностей учнів. Вони вчаться правильно, грамотно і красиво говорити.

Слайд 21

Слайд 22

Апробовую

Слайд 23

Сучасний урок – це урок демократичний. Характерні ознаки сучасного уроку є : підготовка не мовознавців-теоретиків, а гуманних освічених людей; навчання не словом, а справою; • проведення його не для учнів, а разом з ними; спрямовування діяльності не на клас в цілому, а на особистість кожного учня; забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці.

Слайд 24

Різноманітність форм роботи Ефективний урок Глибокі знання теорії Практичні навики Креативний підхід учителя

Слайд 25

Види уроків уроки - відкриття уроки – дослідження уроки – ділові ігри уроки – лінгвістичні проекти уроки – погляди в історію уроки – практикуми уроки – подорожі уроки – вибори уроки – роздуми

Слайд 26

Використовую схеми - опори

Слайд 27

Етапи підготовчої роботи по складанню зорових опор:

Слайд 28

Опори при вивченні теми "Сурядні сполучники"

Слайд 29

Прості складні Ускладнені неускладнені Повні неповні Поширені, непоширені Односкладні двоскладні Окличні неокличні речення Розповідні Питальні спонукальні Під час ознайомлення з класифікацією речень колективно склали таку картину:

Слайд 30

При складанні схем часто використовую спеціальні позначки, формули, підказки.

Слайд 31

При вивченні теми «Іменник як частина мови» розділ «Іменники істот і неістот» можна подати у вигляді такої схеми:

Слайд 32

Тема: «Іменники власної та загальної назви»

Слайд 33

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література