X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методика застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з фізики в пілотних загальноосвітніх навчальних закладах

Завантажити презентацію

Методика застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з фізики в пілотних загальноосвітніх навчальних закладах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Про стан виконання НДР Методика застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з фізики в пілотних загальноосвітніх навчальних закладах (ДР № 0106U000753, науковий керівник к.п.н., доцент Жук Ю.О.) АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Слайд 2

Актуальність дослідження дослідження виконується згідно до завдань Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (Постанова Кабінету Міністрів № 905 від 13.07.2004 року). Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», № 1013/2005 від 4 липня 2005 року

Слайд 3

Мета дослідження Визначити й експериментально перевірити дидактичні функції, місце і методику застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з фізики в пілотних загальноосвітніх навчальних закладах.

Слайд 4

Об’єкт та предмет дослідження Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес з фізики у загальноосвітніх навчальних закладах. Предмет дослідження: форми, методи і науково-методичне забезпечення застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з фізики в пілотних загальноосвітніх навчальних закладах

Слайд 5

Гіпотеза дослідження, 1 З урахуванням подальшого впровадження ІКТ в навчально-виховний процес потребують доповнення та уточнення положення, що пов'язані: з визначенням впливу комп’ютерно орієнтованих засобів навчання (КОЗН) з фізики на результати навчального процесу і формування особистісних якостей учасників навчально-виховного процесу; з визначенням психолого-педагогічних вимог до дидактично-орієнтованих програмних засобів навчання з фізики;

Слайд 6

Гіпотеза дослідження, 2 з розробленням методики визначення впливу КОЗН з фізики на результати навчального процесу і формування особистісних якостей учасників навчально-виховного процесу; з розв’язанням організаційно-технологічних проблем створення і впровадження дидактично-орієнтованих засобів інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес; з організаційно-технологічними проблемами створення системи моніторингу для відстеження впливу КОЗН з фізики на результати навчального процесу і формування особистісних якостей учасників навчально-виховного процесу.

Слайд 7

Завдання дослідження, 1 Аналіз складових навчального середовища, побудованого на базі КОЗН, та визначення їх функцій в організації навчально-виховного процесу з фізики в ЗНЗ; З’ясування організаційно-методичних засад застосування КОЗН в процесі викладання фізики у ЗНЗ; Побудова різних моделей і технологій оцінювання результатів навчання фізики у середній школі з використанням КОЗН;

Слайд 8

Завдання дослідження, 2 Науково-методичний супровід впровадження КОЗН у пілотні ЗНЗ; Розроблення науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу з застосуванням КОЗН; Узагальнення матеріалів моніторингових досліджень навчальних досягнень з фізики учнів пілотних ЗНЗ та вироблення методичних рекомендацій щодо використання КОЗН при вивченні фізики у середній школі.

Слайд 9

Основні напрямки дослідження, 1 Аналіз програм і стандартів 12 річної школи, переліків демонстрацій та лабораторних робіт з фізики. Аналіз спектру продукції виробників засобів навчання та їх відповідності діючій програмі ( PHYWE Німеччина; L-мікро РФ; ЛІТЕР, ВМС, КВАЗАР, ФОЛГАТ, “Електровимірювач” м. Житомир Україна). Визначення характеристик засобів навчання і комплектів обладнання.

Слайд 10

Основні напрямки дослідження, 2 Розробка методичних рекомендацій щодо застосування КОЗН для забезпечення навчального процесу. Виявлення впливу на хід i на результати навчального процесу складових навчального середовища (лабораторних комплексів засобів навчання, комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, окремих сучасних технічних засобів навчання різних типів тощо) для подальшої розробки рекомендацій щодо організації навчального процесу з їх використанням.

Слайд 11

Результати дослідження згідно до завдань календарно-тематичного плану на 2006 рік, 1 Розроблено науковий апарат дослідження Проведено огляд науково-методичної і спеціальної літератури з проблеми дослідження Визначено ступінь розробки проблеми застосування КОЗН з фізики в пілотних навчальних закладах Розроблено методику педагогічного експерименту Адаптовано програму АСПЕКТОР для можливості OnLine тестування учнів пілотних загальноосвітніх навчальних закладів з використанням Інтернет-технологій

Слайд 12

Результати дослідження згідно до завдань календарно-тематичного плану на 2006 рік, 2 Розроблено пілотний варіант математичного забезпечення експериментального дослідження Створено мережу пілотних навчальних закладів (м. Суми, Сумська обл.) Організовано проведення Всеукраїнського семінару з учасниками пілотного експерименту (м. Суми, 17-21 квітня 2006 р.)

Слайд 13

Результати дослідження згідно до завдань календарно-тематичного плану на 2006 рік, 3 Створена Концепція широкомасштабного педагогічного експерименту всеукраїнського рівня «Апробація новітніх засобів навчання, комплектів обладнання і методичних рекомендацій щодо їх використання для забезпечення навчального процесу з природничо-математичних дисциплін загальноосвітньої школи» Розроблені та передані МОН України переліки засобів навчання і комплектів обладнання для оснащення навчальних кабінетів і кабінетів-лабораторій з природничо-математичних дисциплін пілотних загальноосвітніх навчальних закладів.

Слайд 14

Розроблені методичні рекомендації щодо використання КОЗН і новітніх комплектів обладнання з фізики у навчально-виховному процесі пілотних загальноосвітніх навчальних закладів. Поповнена система тестових завдань з фізики для визначення впливу КОЗН і новітніх комплектів обладнання на рівень навчальних досягнень учнів пілотних загальноосвітніх навчальних закладів (методика валідизації тестових завдань відпрацьована в процесі виконання НДР “Науково-методичне забезпечення процесу оцінювання досягнень учнів пілотних загальноосвітніх навчальних закладів” (ДР № 0103U005044, наук. керівник Жук Ю.О.) Результати дослідження згідно до завдань календарно-тематичного плану на 2006 рік, 4

Слайд 15

Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання для оснащення навчальних кабінетів-лабораторій пілотних ЗНЗ і методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з фізики (приклади)

Слайд 16

Дослідження електромагнітних характеристик дроселя

Слайд 17

Схема лабораторної установки та відображення результатів дослідження на екрані комп’ютера

Слайд 18

Дослідження магнітних властивостей речовини Дослідження магнітних властивостей речовини

Слайд 19

Схема лабораторної установки та відображення результатів дослідження на екрані комп’ютера

Слайд 20

Визначення теплової дії електричного струму Визначення механічного еквіваленту дії електричного струму

Слайд 21

Відображення результатів дослідження на екрані комп’ютера

Слайд 22

Методика виконання лабораторної роботи з використанням КОЗН у пілотних ЗНЗ (приклад) 9 клас  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху Мета: дослідити рівноприскорений рух тіла та визначити прискорення руху тіла. Під час виконання даної роботи досліджують рівноприскорений рух візка по доріжці під дією важків, перекинутих через блок, який з’єднано з візком. Для визначення параметрів руху використовується метод фіксації положення візка записуючим таймером та реєструючою стрічкою.

Слайд 23

Установка для визначення прискорення під час рівноприскореного руху (Компьютер’ютерно орієнтований варіант) Організація робочого місця учня

Слайд 24

Схема лабораторної установки та відображення результатів дослідження на екрані комп’ютера

Слайд 25

Таблиця результатів вимірювання

Слайд 26

Приклад застосування комп’ютера для створення математичної моделі фізичного процесу (прискорений рух)

Слайд 27

Завдання другого етапу, 2007 рік Розроблення методики застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з фізики в пілотних загальноосвітніх навчальних закладах (перший варіант). Проведення констатуючого експерименту на базі створеної мережі навчальних закладів. Обробка, аналіз та інтерпретація результатів констатуючого експерименту. Уточнення методики педагогічного експерименту з теми дослідження. Доопрацювання математичного забезпечення супроводження педагогічного експерименту.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка