X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Професійна компетентність учителя

Завантажити презентацію

Професійна компетентність учителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Професійна компетентність учителя Самоосвітня робота учителя

Слайд 2

Якості компетентної людини Здатність працювати самостійно, без постійного керівництва Здатність брати на себе відповідальність з власної ініціативи Здатність виявляти ініціативу Готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх розв'язання Уміння аналізувати нові ситуації й застосовувати вже наявні знання для аналізу Здатність ладнати з іншими Здатність засвоювати знання за власною ініціативою Уміння приймати рішення на основі здорових суджень

Слайд 3

Компоненти професійної компетентності математична інформаційна комунікативна продуктивна соціальна предметна психологічна автономізаційна моральна Особисті якості вчителя

Слайд 4

Педагогічна компетентність Особистісні якості Усвідомлення ролі педагога у вихованні громадянина Безперервне підвищення загальної та професійної культури Пошукова діяльність педагога Володіння методами педагогічного дослідження Конструювання власного педагогічного досвіду Результативність навчально-виховного процесу Активна педагогічна діяльність, спрямована на перетворення особистості учня й учителя

Слайд 5

З чого почати самоосвітню роботу? Наскільки він здатен до зростання; На якому рівні професійної компетентності знаходиться конкретний учитель у даний час; Чи здатний до самоосвітньої діяльності; Якої саме методичної допомоги потребує тощо ВИЗНАЧТИ:

Слайд 6

Слайд 7

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ САМООСВІТИ: ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ, ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ОВОЛОДІВАННЯ НОВИМИ ФОРМАМИ, ПРИЙОМАМИ, МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ, НОВІТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТОК У ШКОЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Умови продуктивності самоосвіти педагога: В процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному розвитку; Педагог уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє способами самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін; Володіє розвинутою здатністю до рефлексії; Програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності; Педагог є готовим до творчості; Існує зв’язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку.

Слайд 12

“Далеко не кожен стане вченим. Письменником, артистом,… далеко не кожному судилося винайти порох або велосипед, але майстром своєї справи має стати кожен… ” В. Сухомлинський

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)