X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми

Завантажити презентацію

Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми.   І.Г. Єрмаков  

Слайд 2

Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. Сьогодні школа відповідає за формування здорової особистості та розвиток життєвих компетенцій учнів на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Слайд 3

Шкільний вік пора інтенсивного становлення особистості, становлення свідомого "Я". В цей період у дитини закладаються якості, які потім усе життя визначатимуть її світосприймання, характер мислення, творчі здібності, вчинки, поведінку.

Слайд 4

Шкільні роки Сьогодні випускник школи повинен бути фізично, психічно, соціально, морально здоровою особистістю з високим рівнем громадянської відповідальності, яка готова до самостійного вибору власного шляху в житті та компетентним в усіх сферах діяльності, щоб вміти вирішувати глобальні завдання, які ставить перед ним інформаційне суспільство ХХІ століття. Державі потрібна ініціативна, креативна й конкурентноздатна особистість, яка здатна до саморозвитку, має бажання та спроможність реалізувати себе творчо.  

Слайд 5

Школа життєзнавства – це компетентнісно спрямований інноваційний заклад, в якому навчально-виховний процес будується на наукових засадах педагогіки та психології життєтворчості, педагогічного проектування, де впроваджуються прогресивні здоров’язберігаючі, соціальні, освітні, реабілітаційні й психокорекційні технології.

Слайд 6

Завдання школи життєзнавства Забезпечити здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій. Формувати в учнів гнучкість, мобільність, конкурентоздатність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці. Виховувати у школярів уміння включатися в систему людських взаємостосунків; самостійно, творчо мислити, правильно сприймати, виважено, адекватно та принципово оцінювати себе та стосунки між людьми. Вчити учнів використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем; цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави; генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність.

Слайд 7

Вчити учнів здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення. Формувати в учнів бережливе ставлення до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності. Створювати умови для активної соціальної дії, проектної, дослідницької діяльності учнів школи. Формувати систему гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між учасниками навчально-виховного процесу. Вчити учнів орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечностей і неоднозначних цінностей. Розвивати вміння будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого. Формувати здатність до вибору численних альтернатив, що пропонує сучасне життя. Вчити визначати життєве кредо та життєвий стиль.

Слайд 8

Місія школи життєзнавства − навчити дитину жити і співпрацювати зі своїм життям, виховати з неї людину, здатну створити своє життя.

Слайд 9

Пріоритети школи життєзнавства:  найдорожча цінність – людське життя; здоров’я потрібно берегти з дитинства; якісна освіта – запорука успіху; найскладніше мистецтво – мистецтво жити й творити особисте «Я»; найбільше багатство – вміння спілкуватися з людьми; найвища краса – краса людських взаємин.

Слайд 10

Особлива роль у створені інноваційного освітнього простору відводиться науково-методичній роботі, яка реалізовується, як двокомпонентна система, що передбачає співіснування одночасно предметних і творчих об’єднань учителів. Це ефективний засіб розвитку творчого потенціалу вчителя, що допомагає йому забезпечити виконання завдань 12-річної школи та реалізацію інтегрованого змісту освіти.

Слайд 11

Здоров’я особистості набуття досвіду й життєвих установок на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточенню.

Слайд 12

Рівень сформованості життєвої компетентності є тим індикатором, який дозволяє визначити рівень готовності учня – випускника школи до свідомого творення свого життя, яке передбачає розробку життєвої стратегії й життєвого шляху. Стосовно шляхів формування компетентного випускника можна виділити провідні і стратегічні напрями, але педагогічний пошук – це основний шлях до реалізації та втілення цих напрямів.

Слайд 13

Сформовані життєві компетенції – саме ті крила, які надають можливість вільного польоту випускникові в бурхливому вирі подій життя нашої країни.

Слайд 14

Школа повинна допомогти дитині не розгубитися в нестабільному суспільстві, виробити захисні механізми, навчити самостійно вирішувати життєві проблеми.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота