X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Відтворна здатність корів за використання біологічно активних препаратів

Завантажити презентацію

Відтворна здатність корів за використання біологічно активних препаратів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Відтворна здатність корів за використання біологічно активних препаратів Доповідає: Грунтковський Микола Сергійович Керівник: Шеремета Віктор Іванович Київ 2011

Слайд 2

В господарствах України низька ефективність відтворення корів – упродовж останніх років від 100 маток отримують не більше ніж 73 теляти, за потенціалу – 115. Це призводить до неможливості повноцінного відновлення власного поголів’я. Причинами низької ефективності відтворення є незбалансована годівля, порушення макро- і мікроклімату, недоліки вирощування ремонтних телиць, технології запуску, сухостою, отелення і післяродового періоду. Зазначені проблеми відтворення великої рогатої худоби є досить поширеними, тому є актуально дослідити вплив біологічно активних препаратів на відтворювальну здатність корів.

Слайд 3

Об’єкт дослідження: тварини української чорно-рябої молочної породи. Предмет дослідження: відтворна здатність корів.

Слайд 4

Мета дослідження полягала в поліпшенні відтворної здатності корів за використання під час статевої охоти біологічно активного препарату нейротропно-метаболічної дії. Завдання дослідження: Виявити вплив біологічно активних препаратів на овуляції у корів. Встановити рівень заплідненості при використанні біологічно активних препаратів. Дослідити рівень заплідненості залежно від концентрації глюкози. Встановити рівень заплідненості залежно від концентрації сечовини. Розробити індекс оцінки амінокислотно-вуглеводного обміну у корів. Визначити зв'язок індексу амінокислотно-вуглеводного обміну із рівнем заплідненості корів.

Слайд 5

Вид дослідження - науково-виробничий експеримент, який проводився на коровах української чорно-рябої молочної породи. Тварини були відібрані для дослідження з живою масою 470-560 кг та з надоєм за найвищу лактацію 4400-5700 кг, що заходились в подібних умовах годівлі і утримання. Науково-виробничий експеримент був проведений на основі груп-аналогів. Із репрезентативної вибірки тварин було сформовано групи корів для досліджень

Слайд 6

Схема дослідження стимуляції овуляції корів препаратом «Стимулін Вет» (Дослід 1) Група Кількість тварин, гол. Місце введення Ведення препарату через 12 годин після першого осіменіння через 24 години після першого осіменіння Контрольна 35 під шкіру 20мл фізіологічний розчин 20мл фізіологічний розчин Дослідна 35 під шкіру 20мл «Стимулін Вет» 20мл «Стимулін Вет»

Слайд 7

Схема дослідження стимуляції заплідненості корів препаратом «Глютам 1М» (Дослід 2) *Г – Глютам 1М Група Кількість тварин, гол. Місце введення Дні та дози введення препарату після осіменіння 15 16 17 Контрольна 60 під шкіру 20мл фізіологічний розчин 20мл фізіологічний розчин 20мл фізіологічний розчин Дослідна 60 під шкіру 20 мл Г* 1М 20 мл Г 1М 20 мл Г 1М

Слайд 8

Біохімічні дослідження крові (Дослід 3) Були відібрані дві групи тварин: дослідну і контрольну. Дослідну групу формували з тварин в статевій охоті, а контрольну з корів, у яких після отелення пройшов місяць та їх ще не осіменяли. Незалежно від того коли осіменяли дослідних тварин вранці чи ввечері кров відбирали вранці перед годівлею, з яремної вени в пробірки місткістю 20 мл. Відібрану кров витримували за кімнатної температури до відділення сироватки. Прозору сироватку відділяли в чисті пробірки і проводили дослідження. Вміст глюкози у сироватці крові визначали глюкозооксидазним методом. Сечовину – діацетілмонооксимним методом. Осіменяли корів один раз ректо-цервікальним способом. Через три місяця провели ректальні дослідження тварин на визначення тільності.

Слайд 9

Ановуляторний цикл, ембріональна смертність та тільність у піддослідних корів Корови Група контрольна дослідна n % n % з ановуляторним циклом 16 45,7±8,42 6 17,1±6,36 з ембріональною смертністю 8 22,9±7,10 10 28,6±7,64 тільні 11 31,4±7,84 19 54,3±8,42 Всього 35 100 35 100

Слайд 10

Ановуляторний цикл, овуляція та тільність у піддослідних тварин, у яких трансректально визначили овуляцію в квітні 2011 року Корови Група контрольна дослідна n % n % з ановуляторним циклом (кістами) 4 80±17,89 2 40±21,9 з ембріональною смертністю - - 1 20±17,89 тільні 1 20±17,89 2 40±21,9 Всього 5 100 5 100

Слайд 11

Вміст глюкози та сечовини в сировотці крові корів в період статевої охоти Показники Контроль, М ± m 0 день ст. циклу, М ± m Тільні, М ± m Нетільні, М ± m Кількість тварин, гол. 7 23 7 16 Глюкоза 3,12 ± 0,180 5,14±0,371 * р < 0,001 5,12 ± 0,499 5,22 ± 0,492 Сечовина 4,80 ± 1,159 7,04±0,483 6,99 ± 0,532 7,10 ± 0,662

Слайд 12

Концентрація глюкози і сечовини у соровотці крові корів в різні осіменіння

Слайд 13

ВИСНОВКИ Введення самицям під шкіру препарату нейротропно-матаболічної дії «Стимулін Вет» через 12 та 24 години після осіменіння, має вплив на вміст лютенізуючого гормону, що зумовлює овуляцію. Цей гормон стимулює синтез та секрецію прогестерону, який сприяє приживленню ембріонів у статевих шляхах самиці. При ректальних дослідженнях було встановлено, що у 60% піддослідних корів були виявлені фолікулярні кісти. Причиною цього можливо є незбалансована годівля корів. Тварини, яким вводився препарат мали менше на 50 % кіст ніж контрольні. Дія препарату «Глютам 1 М» на заплідненість корів, який вводився на 15,16,17 день після осіменіння ефекту не дало, оскільки очевидно в цей період лютинізуючий гормон не приймає участь в регуляції жовтого тіла. При досліджені глюкози та сечовини в сироватці крові, було встановлено, що рівень цих метаболітів у тільних корів вищий ніж у нетільних на 13,7 %.

Слайд 14

Доповідь завершена Дякую за увагу !!!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина