X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

Завантажити презентацію

Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність Васильєв О.В. – к.т.н., керівник Інформаційного центру “ФРАКСІМ-ІММ” Чьочь В.В. – к.т.н., патентний повірений, директор “ФРАКСІМ-ІММ”

Слайд 2

Конкурентоздатність Товар Підприємство (фірма) Галузь Національна економіка

Слайд 3

Конкурентоздатність товару (продукту підприємництва) Конкурентоздатним є той товар (продукт підприємництва), комплекс споживацьких і вартісних характеристик якого визначає його ринковий успіх в умовах поставки на ринок інших конкуруючих товарів-аналогів. Основний показник "ціна -якість"

Слайд 4

Конкурентоздатність підприємства (фірми) Конкурентоздатним є підприємство (фірма), яке здійснюючи свою діяльність в умовах відкритого ринку, здатне довгий час залишатися прибутковим: має реальну і потенціальну можливість в існуючих умовах проектувати, виготовляти і збувати товари, які за ціновими і неціновим характеристиками більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів.

Слайд 5

Конкурентоздатність галузі Конкурентоздатність галузі визначається наявністю у неї конкурентних переваг, що дозволяють: виробляти (з витратами не вище світових) продукцію високої якості, яка задовольняє вимоги конкретних груп покупців відносно споживацької цінності товарів, їх ринкової новизни і вартості поставляти її на конкурентний світовий ринок в оптимальні строки. Критерій: наявність постійного експорту (тому галузь вивчають у світовому масштабі, щоб зрозуміти, як конкурентні переваги розподіляються між фірмами різних країн і до кого вони з часом переходять.

Слайд 6

Конкурентоздатність національної економіки Конкурентоздатність національної економіки це концентроване вираження економічних, організаційно-управлінських, маркетингових та інших можливостей, що реалізовані в товарах і послугах, які успішно протистоять конкуруючим з ними зарубіжним товарам і послугам як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Слайд 7

Прийняття управлінських рішень Ключову роль має функція забезпечення керівників своєчасними, спеціально орієнтованими на прийняття рішень, відомостями про конкурентне середовище підприємства (фірми)

Слайд 8

Прийняття управлінських рішень Оцінка конкурентної ситуації за допомогою: упорядкованого збору, обробки і аналізу інформації наступна трансформація відомостей в систематизовані знання про стан справ у власній організації, можливості і наміри конкурентів у даній галузі і на відповідних ринках збуту

Слайд 9

Оцінка конкурентної ситуації визначення інформаційних потреб, що випливають із підприємницьких проблем (уважне вивчення відомостей про реальних і потенціальних конкурентів і т.п.) задоволення інформаційних потреб за допомогою збору традиційних і електронних публікацій маркетингових досліджень (відвідування виставок, проведення опитувань і т.п.)

Слайд 10

Оцінка конкурентної ситуації Джерела інформації Загальна і спеціальна інформація про: конкретні компанії галузі промисловості торгові виставки конференції Бази даних (БД) державних установ промислових і торгових асоціацій спеціалізованих видавництв та ін.

Слайд 11

Завдання, які необхідно вирішити для одержання конкурентних переваг: пошук шляхів розвитку, що дозволять фірмі одержати суттєві переваги над своїми конкурентами; розробка принципово нових підходів до ведення бізнесу, що відкривають фірмі шляхи до захоплення лідерства у галузі; своєчасне розкриття планів конкурентів по досягненню конкурентної переваги чи інших потенційно небезпечних для фірми дій.

Слайд 12

Пошук шляхів розвитку Ринкова складова вихід на нові ринки пошук нових вигідних партнерів збільшення і оновлення асортименту продукції (послуг). Технологічна складова залучення нових науково-технічних розробок, винаходів і ноу-хау вивчення нових патентів

Слайд 13

Патенти Захист своїх патентних прав — один з найважливіших інструментів захисту конкурентної переваги, пов’язаний із створенням нових технологій і матеріалів чи випуском нових товарів. Це забезпечує їх власнику монополію на використання винаходу. Патент — важливий стратегічний ресурс фірми в її захисті від конкурентів.

Слайд 14

Патенти Унікальність патентів як елементів аналізу конкурентного середовища: всі основні етапи одержання патентів підлягають обов’язковому відображенню в публікаціях національних патентних відомств, а також в міжнародних системах реєстрації патентних документів. Це дозволяє створити повні бази даних по патентам, в тому числі онлайнові бази

Слайд 15

Патентне портфоліо Ефективне патентне портфоліо може використовуватись курівником і топ-менеджерами для здійснення таких стратегічних дій: підрив виробничої стратегії конкурентів і здійснення блокуючого патентування; патентне прикриття при вторгненні в прибуткові ринкові сегменти з інтенсивною конкуренцією; набуття виключних прав на нові комерційно-перспективні технології; виявлення можливих правопорушень, а разом з тим - і можливих джерел доходу від продажу ліцензій.

Слайд 16

Практичні аспекти аналізу сучасного стану та тенденції розвитку об’єктів техніки у будь-якій сфері технологій Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

Слайд 17

Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність Типові проблеми Визначення провідних фірм на вибраному науковому/технологічному напрямку Визначення провідних спеціалістів (експертів) за рейтингом публікацій, патентів. Індекс цитування. Пошук партнерів, пошук покупців/продавців ліцензій, технологій, замовників НДР, виявлення конкурентів. Виявлення ядра періодичних видань – джерел інформації на визначеному напрямі

Слайд 18

“Життєвий цикл” продукції та його інформаційне забезпечення Новини преси (тексти статей та бібліометричний аналіз) Відомості про патенти, ліцензії, знаки для товарів та послуг Статистика Огляди і прогнози ринків Відомості про суб’єктів ринку Законодавство Довідки і факти

Слайд 19

Використання електронних інформаційних ресурсів Для кожного етапу (стадії) бізнес-планування або маркетингових досліджень, прийняття рішень - можна підібрати БД, що відповідає вимогам моменту Ціна інформації (від 0 до 10*…) - залежить від обсягу, якості, оперативності і релевантності інформаційних документів Час, необхідний для доступу до необхідних інформаційних джерел, — суттєва величина, тому необхідна діяльність по вивченню інформаційних джерел і планування систем інформаційного забезпечення

Слайд 20

Використання електронних інформаційних ресурсів Завдання: Компанія “Х” пропонує продукт “У” для розповсюдження в Україні за ціною “Z” за одиницю. Питання: 1. Що це за фірма? 2. Чи ціна продукту відповідає реальності? Дані: Продукт “У” - торгова назва, група товару, характеристики, ціна Фірма “Х” - назва, торгова марка, адреса (країна, місто, …)

Слайд 21

Використання електронних інформаційних ресурсів

Слайд 22

Використання електронних інформаційних ресурсів

Слайд 23

Використання електронних інформаційних ресурсів

Слайд 24

Використання електронних інформаційних ресурсів Заключний висновок: Фірма пропонує товар, який не можна визнати товаром “високої світової якості” - ціна “Z” не обгрунтована Вітчизняний виробник пропонує товар аналогічної якості за ціною в 10 раз нижче Інформація про фірму викликає настороженність

Слайд 25

Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність 80% всієї світової науково-технічної інформації складає патентна інформація Відомості про нові рішення у патентах з’являються на 3-4 роки раніше, ніж в науково-технічних журналах і на 5-10 років випереджають публікації у монографіях та підручниках

Слайд 26

Потік інформації В світі щорічно видається більше 4 млн. науково-технічних публікацій Включаючи 1.2 млн. патентів 70-90 % наукової інформації публікується виключно в патентних документах Хто здатний прочитати все це?

Слайд 27

Досвід інформаційного забезпечення 750 патентов > 1950 патентов

Слайд 28

Міжнародні інформаційні системи STN International …(www.fiz-karlsruhe.de) близько 300 БД з питань науково-технічної діяльності та досліджень, бізнес інформація про компанії науково-технічної сфери, патентна інформація DIALOG + DataStar (www.dialog.com) близько 500 БД (переважно періодичні видання) з питань маркетингу і бізнесу. Наукова, технічна і патентна інформація. Бази даних торгових марок Questel-Orbit Dow Jones (http://www.factiva.com) БД звіти та досьє фірм, бізнес-періодика найважливіших газет, котирування акцій Lexis - Nexis (http://www.lexis-nexis.com) Законодавча та юридична інформація світу та США. Науково-технічні Бази даних

Слайд 29

Використання електронних інформаційних ресурсів DIALOG ™ (28 % послуг) 400 БД DataStar ™ (15 % послуг) - 250 БД STN International ™ (23% послуг) 200 БД Questel ™ - Orbit ™ (12% послуг) - 180 БД Lexis - Nexis ™ Orbit + 1500 компаній ISI - Scientific Citation Index

Слайд 30

STN International – Головні показники STN International це: >200 баз даних >100 організацій - генераторів БД > 200 000 000 документів для пошуку > 1500 Тb наукової інформації 23 % світового ринку інформаційних послуг у секторі науково-технічної інформації В тому числі: Більше 50 млн. патентних документів

Слайд 31

STN International - структура системы БД и услуг Пошук “Запит-Відповідь” Бібліограф. опис —> Реферат —> Повний текст Копія оригіналу (DDS) Режим Вибіркового розповсюдження Інформації - (SDI)

Слайд 32

Бази даних патентної інформації в STN Кластер патентних баз даних = 20 БД Патентні БД міжнародних патентних організацій WIPO - PATOSWO EPO - EUROPATFULL (ft), INPADOC (кр.опис - 67 країн) Derwent Information Ltd. - WPINDEX (бюлетені 45 країн) Патентні БД національних патентних відомств США -USPATFULL, IFIPAT IFIRXA, IFICDB Германія- PATDD, PATDPA, PATOSDE, PATOSEP Японія- JAPIO Спеціалізовані патентні БД IFIREF, DPCI, DRUGPAT, APIPAT Науково-технічні БД, що включають патентні документи CAPLUS, CROPU, DGENE, PAPERCHEM, PIRA, RAPRA, TULSA

Слайд 33

Бази даних науково-технічної інформації в STN Cистема галузевих кластерів 37 галузевих кластерів AEROTECH, AGRICULTURE, BIOSCIENCE, BUSINESS, CHEMDATA, CHEMENG, CHEMISTRY, CJO, COMPUTER, CONSTRUCTION, ELECTRICAL, ENGINEERING, ENVIRONMENT, FUELS, GEOSCIENCE, GOVREGS, HEALTH, HUMANITIES, MATDATA, MATERIALS, MEDICINE, MEETINGS, METALS, METDATA, MOBILITY, PATENTS, PETROLEUM, PHARMACOLOGY, PHISICS, PLASDATA, POLYMERS, REACTION, REFERENCE, RESEARCH, SAFETY, SUPPLIERS, TOXICOLOGY

Слайд 34

Патентне цитування Аналіз патентних посилань Використання спеціалізовані патентні інформаційні системи типи Delphion або БД DPCI (Derwent Information Ltd) – Реєстрація посилань в тексті патентного документа на попередні патенти, посилань на нього, а також цитування непатентної літератури Виявлення найбільш значимих (вузлових) патентів та їх власників, які визначають ситуацію на заданому тематичному напрямі Виявлення залежних патентів, з метою визначення ситуації з ліцензуванням, або виявлення потенційних порушників прав інтелектуальної власності (можливості моніторингу)

Слайд 35

STN International Технічні науки і технології Використання механізму ролей “Промислове виробництво фтору” s l35 and 7782-41-4/imf 27883 7782-41-4 245155 IMF/RL 61 7782-41-4/IMF (7782-41-4 (L) IMF/RL) L41 61 L35 AND 7782-41-4/IMF s l35 and (manufact? or produc? or making or preparat?) 313037 MANUFACT? 2380816 PRODUC? 94415 MAKING L40 5625 L35 AND (MANUFACT? OR PRODUC? OR MAKING)

Слайд 36

Патентний аналіз діяльності фірми SUN Microsystems Компанія – американська на 98,48% (рядки 29-40) Має неухильно зростаючий тренд патентування (рядки 50-70) Пріоритети комерційної діяльності: (рядки 77-99) США Европа Японія Австралія

Слайд 37

Патентний аналіз діяльності фірми SUN Microsystems (2) Спектр направленостей патентування (рядки 112-142), з який найголовніший G06F009-46 (Обчислювальні пристрої з мікропрограмним управлінням) На цьому напрямі мають конкуретів (рядки 192-230): IBM, Hitachi,… В цілому цей напрямок належить Японії (рядки 291-330) Таблиця взаємного патентування (рядки 340-470). Можливість моніторингу у часі!

Слайд 38

Практичні аспекти виявлення та аналізу структури та динаміки патентування результатів науково-технічної діяльності Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патентно-інформаційна діяльність

Слайд 39

Визначення провідних компаній у галузі => S CARBONLESS PAPER AND P/DT L1 62 CARBONLESS PAPER AND P/DT => ANALYZE L2 ANALYZE L1 1- PA : 33 TERMS TERM # # OCC # DOC % DOC PA ------ ------- ------ ------ --------------- 1 11 11 17.74 MINNESOTA MINING AND MFG. CO., USA 2 5 5 8.06 XEROX CORP., USA 3 4 4 6.45 KOCH INDUSTRIES, INC., USA 4 4 4 6.45 PENTEL CO., LTD., JAPAN 5 3 3 4.84 MEAD CORP., USA

Слайд 40

STN International: Патентна інформація Хронологія патентування => s a41b001-00/ic L42 237 A41B001-00/IC => analyze l42 1- pc prc py L43 ANALYZE L42 1- PC PRC PY : 80 TERMS => d l43 1- py alpha TERM # # OCC # DOC % DOC PC PRC PY ------ ------- ------ ------ --------------- 54 10 6 2.53 1974 55 9 8 3.38 1975 56 12 3 1.27 1976 57 12 7 2.95 1977 58 7 6 2.53 1978 59 9 3 1.27 1979 60 6 6 2.53 1980 61 7 7 2.95 1981 62 5 4 1.69 1982 63 9 2 0.84 1983 64 10 9 3.80 1984 65 16 11 4.64 1985 66 20 11 4.64 1986 67 13 10 4.22 1987 68 14 10 4.22 1988 69 19 14 5.91 1989 70 19 16 6.75 1990 71 19 15 6.33 1991 72 19 14 5.91 1992 73 9 8 3.38 1993 74 14 11 4.64 1994 75 20 15 6.33 1995 76 30 25 10.55 1996 77 36 24 10.13 1997 78 54 31 13.08 1998 79 69 47 19.83 1999 80 5 5 2.11 2000 ******END OF L43***

Слайд 41

Експериментальна хронологічна крива патентування

Слайд 42

Використання esp@cenet для визначення динаміки патентування в часі

Слайд 43

Типова хронологічна крива патентування

Слайд 44

Патентування в сфері “Сонячних батарей (елементів)” - Динаміка патентування

Слайд 45

Патентування в сфері “Сонячних батарей (елементів)” – географія пріоритетів

Слайд 46

Коментар документа “Solar Cells” Динаміка патентування (рядки 92-125) Розподіл по країнах патентування (рядки 130-175) Розподіл по країнах пріоритету (рядки 181-224) Провідні фірми-заявники (paco – код) (рядки 228-282) Рейтингове визначення патентної рубрики (рядки 285-479)

Слайд 47

Коментар документа “Solar Cells” Сонячні батареї H01L31/04 H01L31/042 H01L21/205 H02J07/35 …

Слайд 48

STN International: Патентна інформація Таблиця взаємного патентування => tabulate l43 DISPLAY AS GRID FORMAT (N), Y, OR ?:y ENTER PRIMARY DISPLAY CODE OR (?):pc ENTER SECONDARY DISPLAY CODE OR (?):prc DISPLAY PRIMARY (TOP 10), ENTIRE OR ?:entire PRIMARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ?:alpha PRIMARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ?:. SECONDARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ?:alpha SECONDARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ?:. A FEE WILL BE CHARGED. PROCEED? (Y), N, OR ?:. L43 ANALYZE L42 1- PC PRC PY : 80 TERMS PRC -------------------------------------------------------------------------- PC AU CA CH CN DE DK EP ES FI FR GB IL IT JP KR ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- AT 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AU 5 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 BR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 CA 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 CH 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 CN 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Слайд 49

Практичні аспекти виявлення перспективних напрямів науково-технічної діяльності та визначення доцільності правової охорони їх результатів Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

Слайд 50

Виявлення перспективних напрямів науково-технічної діяльності Проблема гармонізації науково-технічного предметного рубрикатора та патентної класифікації (Довідники, патентні БД + рубрикатор, науково-технічні БД + патентні документи) Проблема визначення напряму науково-технічної діяльності через систему предметних або систематичних рубрик Автоматизований аналіз часових рядів, що представляють хронологічні процеси патентування

Слайд 51

Аналіз перспективності продовження науково-дослідних робіт та патентування результатів по темі «Тренажер зварювальника» Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

Слайд 52

Тренажер зварювальника Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

Слайд 53

Тренажер зварювальника Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

Слайд 54

Коментарі до форм Г.2.1- Г.2.2 Небольшое количество найденных по исследуемой тематике источников говорит об относительно невысоком интересе к данной технической проблеме в мире. Наибольшее количество заявок по исследуемой проблеме было подано в СССР, что свидетельствует о достаточно активном финансировании НИР (ОКР) по данному направлению в период с 1980 – 1990 годы. Отсутствие охранных документов по исследуемой проблеме в Украине и России объясняется прекращением финансирования исследований в данной отрасли после распада СССР.

Слайд 55

Коментарі до форм Г.2.1- Г.2.2 (2) Наибольшую активность в разработке тренажера сварщика у себя в стране и за рубежом проявлял Институт проблем моделирования в энергетике АН УССР. При проведении патентных исследований по данному ОХД действующих лицензий не выявлено. Анализ количества ежегодно подаваемых заявок относительно исследуемого ОХД выявил нестабильность в подаче заявок после 1990 года, это свидетельствует о том, что пик изобретательской активности в разработке тренажеров сварщика уже прошел. Это связано с тем, что разработки в этом направлении уже не обеспечивают значительного улучшения тех технико-экономических показателей продукции, которые представляют интерес для потребителей. В ближайшее время это направление может оказаться не перспективным.

Слайд 56

Асоціація “Інформатіо-Консорціум” Директор Васильєв Олексій Всеволодович OVasylyev@gmail.com “ФРАКСІМ-ІММ” Директор Чьочь Вікторія Володимирівна informatio@email.com.ua тел./факс: (044) 286-2443 (044)- 501-1296 Дякуємо за Увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука