X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної діяльності учнів

Завантажити презентацію

Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної діяльності учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної діяльності учнів Тема лекції:

Слайд 2

Мета: Формування теоретичних знань щодо: понять „моніторинг” і „тест” та їх характеристики (типи тестів, їх структура, класифікація, ознаки та критерії); видів питань тестів; існуючих систем тестування (Test W, Test W2, My Test) та методики створення тестів.

Слайд 3

Література: Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Козяр М.М. Інформаційні технології навчання: інтегрований підхід / за ред. Гуревича Р.С. – Львів: «СПОЛОМ», 2011. – 484 с. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: «Академия», 2003. – 192 с. Педагогіка: навч.посібник / В.М. Галузяк, М.І Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця, «Він. обл.друк.», 2001. – 200 с.

Слайд 4

План: Поняття моніторингу. Класифікація тестів та їх характеристика Види питань тестів Створення тестів на прикладі програми: 3.1. Test W; 3.2. Test W2; 3.3. My Test.

Слайд 5

1. Поняття моніторингу. Класифікація тестів та їх характеристика У педагогічній науці і практиці моніторинг розглядають як неперервне спостереження за станом і розвитком освітнього процесу та як засіб управління освітнім процесом.

Слайд 6

Тест визначається як короткочасне, технічне випробування, що проводиться в рівних для всіх випробовуваних умовах, що має вид завдання, вирішення якого піддається кількісному обліку і служить показником ступеня розвитку до даного моменту відомої функції у даного випробовуваного.

Слайд 7

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виділити приблизну структуру тесту: деяка сукупність завдань; правила роботи з тестом для випробовуваного; інструкція експериментатору; теоретичний опис властивостей, вимірюваних тестом; шкала вимірювання властивостей; метод виведення оцінки.

Слайд 8

Перш за все, (за спрямованістю), тести бувають різних типів: тест досягнень, тести здібностей, тести креативності, тести нормативні, тести критеріально-орієнтовані.

Слайд 9

Класифікація тестів

Слайд 10

За допомогою тестів досягнень отримують інформацію про рівень засвоєння деякого навчального матеріалу.

Слайд 11

Тести здібностей призначені для того, щоб отримати відомості про розвиток деяких індивідуально-психологічних властивостей і особливостей особистості.

Слайд 12

Тести креативності призначені для вимірювання креативності, творчих задатків особистості.

Слайд 13

Нормативні або статистично-нормативні тести, протягом багатьох років застосовуються в США, Англії, Франції, Німеччині та інших західних країнах, призначені для порівняння досягнень учнів з досягненнями інших учнів за схожих умов.

Слайд 14

Критеріальні тести є засобом вимірювання і оцінки досягнень учнів відповідно до цілей і завдань, сформульованих в державних та інших документах, що мають обов'язковий характер. Така назва цих тестів пов'язана з тим, що мета виступає і як критерій оцінки.

Слайд 15

Класифікація тестів (за видами завдань): тести з вибором відповідей, (вимагають вибору однієї або кількох відповідей із сукупності відповідей, що пропонуються); тести з конструктивними відповідями (передбачають побудову відповіді самим випробовуваним на підставі доданої до тесту інструкції).

Слайд 16

У науково-методичній літературі виділяються наступні ознаки тестів: об'єктивність означає виключення впливу випадкових чинників, навмисних або неусвідомлюваних дій на тестованого; модельність тест складається із завдань, що виражають якесь комплексне ціле; стандартизованість забезпечує одноманітні процедури проведення і оцінки виконання тесту.

Слайд 17

Разом з основними ознаками тестів для їх якісної оцінки використовують 2 основні критерії: валідність, надійність.

Слайд 18

Валідність тесту –– це поняття, що вказує нам, що тест вимірює і як добре він це робить. Валідність тесту означає придатність або його обґрунтованість для досягнення поставленої мети.

Слайд 19

Надійність тестів це стійкість результатів тесту до дії сторонніх випадкових чинників. У вузькому значенні –– це ступінь узгодженості результатів тесту при першому і повторному його випробуванні по відношенню до одного і того ж індивіда.

Слайд 20

2. Види питань тестів Довільний тип Вибірковий тип питання Альтернативний тип Послідовний тип.

Слайд 21

Довільний тип, або введення з клавіатури. Потужний інструмент для перевірки різного роду термінів, констант, дат. Даний тип моделює варіанти можливого мислення учня, що відповідає на тест. Учень може просто машинально помилитись, і в більшості випадків комп’ютер вважає це за помилку. Це вимагає дуже гнучкої реалізації комп'ютерної логіки, яка під силу далеко не будь-якому програмісту.

Слайд 22

Вибірковий тип питання. Класичний варіант, який переважна частина розробників вважає необхідним і достатнім для проведення комп'ютерного тестування. У цьому типі питання потрібно вибрати одну або декілька правильних відповідей із запропонованих. Частина теоретиків розділяє ці два різновиди на різні типи питань, проте з погляду формальної логіки ці різновиди абсолютно рівнозначні.

Слайд 23

Комп'ютерна реалізація цього типу надзвичайно проста. Саме з цим і пов'язане його використання у різних існуючих тестуючих програмах. Для реалізації цього типу достатньо навіть початкових знань у будь-якій мові програмування або в програмованих офісних системах типу Ехсеl.

Слайд 24

Альтернативний тип є максимально спрощеною формою і передбачає готову відповідь уже в тексті запитання. Випробовуваному залишається тільки вказати, правильна це відповідь чи ні (тобто відповісти «Так або ні»).

Слайд 25

Послідовний тип питання. Найбільш складний для учнів, хоча і достатньо простий у реалізації, надає викладачу могутній інструмент для оцінки не тільки конкретних знань, але і логіки. Спрощений варіант послідовного типу передбачає, що учню задається питання і дається набір правильних готових відповідей. У його завдання входить розташувати ці відповіді в необхідній послідовності.

Слайд 26

3. Створення тестів на прикладі програми Test W Контрольно-діагностична система TEST-W

Слайд 27

Вихідний тест може мати будь-яку кількість питань (рекомендується від 30 до 50 і більше). На кожне питання тесту пропонується 5 варіантів відповідей, серед яких від 1 до 3 вірних. Час відповіді на тест обмежений. Рекомендується проводити тестування протягом 10-15 хвилин для кількості питань 20-25.

Слайд 28

Назва тесту - це рядок (не більше 20 символів), наприклад "Апаратна частина ПК", яка з'явиться у заголовку тестуючої програми. Питання тесту повинно складатися максимум із 4 рядків. Будь-яке питання повинно мати хоча б одну вірну відповідь.

Слайд 29

3.2. Контрольно-діагностична система Test‑W2 Прийшла на заміну відомій системі Test-W (2002 р.) і служить для комп’ютерного тестування знань та навичок учнів з будь-якого предмета.

Слайд 30

Test-W2 надає такі можливості: збереження прізвища і класу учня, що тестується; проведення тестування з діагностикою відкритого (позначаються правильні і неправильні відповіді) або закритого типу; добір потрібних параметрів шрифту запитань і відповідей; використання шкали оцінювання 2, 5, 6, 9 або 12 балів: встановлення індивідуальних параметрів тестування (кількість запитань, час тестування, шкала оцінювання, діагностика); уведення в запитання формул, таблиць і графічних зображень; використання можливостей редакторів Paint і Word; захист тестів і протоколу тестування від несанкціонованих дій; зберігання протоколу результатів тестування; використання існуючих тестів Test-W; робота в локальній комп’ютерній мережі.

Слайд 31

Створення тесту: редактор Editor Рядок меню (містить команди «Файл»; «Редагування», «Запитання»; «Інфо») Панель інструментів Заголовок тесту (не більше 40 символів) Кількість запитань (20-25 запитань, 50) Час тестування (10-15 хв. ) Шкала оцінювання (2, 5, 6, 9 або 12 балів).

Слайд 32

3.3. Контрольно-діагностична система My Test

Слайд 33

Типи завдань у My Test, на відміну від Test-W і Test-W2: одиничний вибір, декілька варіантів, вказати порядок, на зіставлення, вказати істинність тверджень, ручне введення числа, ручне введення тексту, частина зображення.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота