X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності та якості викладання математики

Завантажити презентацію

Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності та якості викладання математики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності та якості викладання математики Вчитель математики та інформатики БЗОШ І-ІІ ст. №4 Тіток А. О.

Слайд 2

Формування інформаційної культури сучасних школярів Інформаційні технології   – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Слайд 3

Концепція математичної освіти України і Держстандарт освітньої галузі «Математика» передбачають передумови для формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів.

Слайд 4

Освітня галузь "Математика"   Основною метою освітньої галузі є: -                      опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти; -                      формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності; -                      інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції); -                      економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості.

Слайд 5

Уроки з комп’ютерною підтримкою

Слайд 6

Слайд 7

Програмні засоби використовуються у трьох напрямах:

Слайд 8

Увесь процес навчання повинен будуватися на основі теорії пізнання:

Слайд 9

Основна мета ППЗ

Слайд 10

Більшість людей запам'ятовують 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищує запам’ятовування до 40-50 %

Слайд 11

Програмні продукти, що створюються українськими розробниками. Саме такі програми розраховані на вітчизняну методичну систему навчання математики, а відповідні посібники орієнтовані на шкільні підручники, прийняті в українських школах. Серед них слід виділити пакет „GRAN”, що складається з програм для підтримки курсу алгебри та початків аналізу, а також елементів стохастики – „GRAN-1” [1], планіметрії – „GRAN-2D” та стереометрії – „GRAN-3D”

Слайд 12

Слайд 13

Пакет програм "Динамічна геометрія" ("DG") Харківських вчених С.А. Ракова та К.О. Осенкова є надійним та перевіреним супутником учителя математики, що використовує мультимедіа у своїй роботі. Він містить: 1. Графічне середовище для створення та дослідження геометричних фігур. 2. Графічний калькулятор для побудови графіків функцій та рівнянь з двома змінними. 3. Методичні рекомендації для вчителя. 4. Методичні рекомендації для учня. 5. Настанова користувачу.

Слайд 14

Що дозволяє DG: виконувати побудови, які аналогічні класичним побудовам, за допомогою циркуля й лінійки; будувати відрізки, промені, прямі за двома точками; будувати коло за центром і точкою на ньому; будувати кола за даним радіусом; відкладати відстані й кути, які дорівнюють даним; проводити паралельні й перпендикулярні прямі, бісектриси; будувати точки, які належать фігурам; знаходити точки перетину фігур; будувати образ точки при центральній та осьовій симетрії, сере дину відрізка, інверсну точку відносно кола.

Слайд 15

Слайд 16

ППЗ «Пакет динамічної геометрії DG» є потужним інструментом для побудови та дослідження динамічних геометричних моделей на площині. Рисунки створені у пакеті – динамічні. ППЗ створений для підтримки шкільного курсу планіметрії. Програму можна використовувати на уроках геометрії в 7-9 класах та при самостійному вивченні планіметрії. Мета ППЗ – надати учням можливість самостійного відкриття геометрії шляхом експериментування на комп’ютері. Програму також можна використовувати для створення наочних інтерактивних навчальних матеріалів.

Слайд 17

Advanced Grapher 2.2 Потужна й проста у використанні програма для побудови графіків й їхнього аналізу. Підтримує побудова графіків функцій виду Y(x). Обчислювальні можливості: регресійний аналіз, знаходження нулів й экстремумов функцій, крапок перетинання графіків, знаходження похідних, рівнянь дотичних і нормалей, чисельне інтегрування. Велика кількість параметрів графіків і координатної площини. Має можливості печатки, збереження й копіювання графіків у вигляді малюнків. Підтримує інтерфейс російською мовою й при його виборі може використатися в некомерційних цілях безкоштовно. Нова версія також містить файл довідки російською мовою .

Слайд 18

Слайд 19

Наведені приклади дають підстави стверджувати, що таке застосування програмних засобів у навчальному процесі сприятиме зацікавленню учнів, усвідомленню ними певних залежностей, більш глибокому засвоєнню матеріалу. Коло задач, які розв’язуються за допомогою об’єктів з використанням динамічних параметрів, можна розширити – це можуть бути як задачі з курсу математики, так і з інших дисциплін: фізики, хімії, економіки тощо. ВИСНОВКИ

Слайд 20

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Математика