X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування інформаційних технологій у моделюванні навчального процесу з природничих дисциплін

Завантажити презентацію

Застосування інформаційних технологій у моделюванні навчального процесу з природничих дисциплін

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Застосування інформаційних технологій у моделюванні навчального процесу з природничих дисциплін Підготувала Ліхачова Ірина Євгенівна учитель географії Дем’янівської ЗОШ Першотравевої районної ради

Слайд 2

Інформаційні технології як новий методологічний засіб інтерактивного навчання на уроках Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, організації процесу навчання. Нові форми розвитку вимагають нових правил і нових шляхів досягнення результатів. Така позиція вимагає від сучасної освіти реформаційних кроків щодо оновлення її змісту та застосування нових педагогічних підходів, впровадження інформаційних і комунікаційних технологій, що модернізують навчальний процес.

Слайд 3

Мультимедійні системи навчання Саме новітні розробки в навчанні із застосуванням комп’ютерних технологій і методів у сукупності називають мультимедія. Арсенал мультимедія-технологій складає анімаційну графіку, відеофільми, звук, інтерактивні можливості, використання віддаленого доступу і зовнішніх ресурсів, роботу з базами даних тощо. Різноманітні інформаційні компоненти, які знаходяться під керуванням однієї чи декількох спеціальних програм, називаються мультимедія-системою. Мультимедія-системи мають унікальну можливість надавати величезну кількість корисної і цікавої інформації в максимально зручній і доступній формі. Саме завдяки цьому вони знаходять все більш широке застосування в моделюванні навчального процесу.

Слайд 4

Метою застосування відео матеріалів та інших мультимедійних засобів є ліквідація прогалин у наочності Основні принципи створення відео матеріалів: ілюстративність (надають педагогу можливість ілюструвати урок, але не розкривають зміст теми замість учителя); фрагментарність (надають можливість дозовано викладати матеріал, залежно від швидкості сприйняття учнями); методична інваріантність (відео фрагменти можна використовувати на розсуд учителя на різних етапах уроку, переслідуючи різні методичні цілі); лаконічність (викладення більшої кількості інформації за короткий час, але ефективніше; таким чином заощаджується дорогоцінний час уроку); евристичність (подання нового матеріалу настільки зрозуміло, щоб нові знання виявились доступними для свідомого засвоєння учнем).

Слайд 5

Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використаними на різних етапах уроку: під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу; у поясненні нового матеріалу як ілюстрації; під час закріплення та узагальнення знань.

Слайд 6

Види мультимедійних систем Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних систем умовно можна виокремити засоби, які є найбільш ефективними: комп’ютерні тренажери; автоматизовані навчальні системи; навчальні фільми; мультимедія-презентації; відеодемонстрації.

Слайд 7

Комп’ютерні тренажери Моделювання реальності – найважливіша перевага мультимедія-технологій. З їх допомогою можна не лише відтворити будь-який об’єкт, але й забезпечити його програмою, яка описує його поведінку в реальних умовах. Завдяки цій «віртуальній лабораторії» людина практикує операції, що максимально відповідають реальним, насправді маючи справу лише з їх електронним аналогом.

Слайд 8

Автоматизовані навчальні системи Автоматизовані навчальні системи, побудовані на основі мультимедія-технологій є на сьогодні одним із найбільш ефективних засобів навчання. Саме тут повною мірою реалізується давній, але до сьогодні правильний принцип методики викладання: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Комбіноване використання комп’ютерної графіки, анімації, живого відео зображення, звуку, інших медійних компонентів – усе це надає абсолютно унікальну можливість зробити предмет, що вивчається, максимально наочним, а тому зрозумілим та доступним. У побудові навчального матеріалу величезне значення має створення моделей реальних об’єктів, які дозволяють віртуально потрапити всередину об’єкта, зрозуміти основи та суть процесів, що відбуваються в ньому, розкрити внутрішні закономірності. Ще однією незаперечною перевагою автоматизованих систем навчання є інтерактивність, яка забезпечує діалоговий режим протягом усього процесу навчання. Завдяки цьому навчальні системи надають суттєву підтримку учням, полегшуючи процес навчання та позбавляючи їх тих елементів занять, що не забезпечують засвоєння необхідного матеріалу. Використовуючи автоматизовані системи навчання школяр може сам задавати темп процесу і самостійно контролювати його. Як правило, навчальні системи будуються за певними принципами: аудіовізуальна інформація розбиваються на тематичні розділи і структурується. Система навігації дозволяє швидко знайти і перейти до нового вибраного фрагменту, зупинити відтворення, повторити або «полистати» екрани. Для комп’ютерів без звукових карт передбачається можливість виклику спеціального текстового вікна, що дублює дикторський голос. Додатково навчальні системи можуть містити блоки перевірки знань учня, а також програмні додатки, що забезпечують реєстрацію користувача та ведення протоколу навчання.

Слайд 9

Навчальні фільми Навчальні фільми відтворюють ті чи інші процеси як у вигляді реальних спеціальних зйомок, так і тривимірної комп’ютерної графіки. Найчастіше навчальні фільми доцільніше використовувати як частину більш широких проектів – мультимедійних навчальних систем, але також вони можуть створюватися і як самостійний продукт.

Слайд 10

Мультимедія- презентації Мультимедія-презентації – це один із найбільш функціональних та ефективних засобів під час захисту учнями власних, чи колективних творчих робіт, яки виконуються за технологією проектів, чи в процесі самоосвітній діяльності.

Слайд 11

Відеодемонстрації Відеодемонстрація не містить готових знань, що є яскравою відмінністю її від навчальних відеофільмів. Вона є лише об’єктивним науковим фактом, джерелом необхідної інформації, яку учень повинен і може здобути сам. Таким чином, такий метод подання навчального матеріалу є евристичним. Тобто, подати новий матеріал настільки зрозуміло, щоб нові знання виявились доступними для свідомого засвоєння учнем. Учня необхідно впритул підвести до самостійного «відкриття» законів і взаємозв’язків, але саме відкриття учень повинен зробити сам.

Слайд 12

Висновки Відповідно до різноманітних навчальних завдань, змісту та мети повторення мультимедійні засоби можуть бути використані як під час пояснення з елементами поточного повторення, так і під час окремих уроків повторення як наочна опора, посібник до самостійної роботи або ілюстрація до повторення чи як засіб повторення, узагальнення та систематизації знань. Відповідно до цього змінюється місце мультимедійної інформації на уроці та методичні прийоми її застосування. Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб (мультимедійну систему, інформаційну систему) слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний тільки за допомогою комп’ютера, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект. Таким чином, у рамках узагальнення та повторення матеріалу мультимедія-системи можуть охоплювати матеріал кількох уроків і використовуватися вже не як джерело знань, а як основна або додаткова ілюстрація до повторення чи засіб відтворення та систематизації вже здобутих знань. Отже, застосування мультимедійних засобів навчання надає уроку специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою викладення має можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання.

Слайд 13

Приклад практичного застосування інформаційних технологій в 5 класі на уроці з природознавства Розробка уроку

Слайд 14

Тема: Чисті речовини і суміші Задачі уроку: Навчитися відрізняти чисті речовини та суміші. Вивчити способи розділення сумішей. Навчитися самостійно виготовляти і розділяти суміші.

Слайд 15

суміші Неоднорідні Складові частина видно неозброєним оком, З часом розшаровуються Однорідні Складові частини не помітні, З часом не розшаровуються

Слайд 16

Фільтрування

Слайд 17

Випарювання

Слайд 18

Відстоювання

Слайд 19

Знайди зайве Чисті речовини Вугілля Золото Срібло Дистильована вода Повітря Мідь Вірна відповідь

Слайд 20

Знайди зайве Суміші Залізо Розчин солі Нафта з водою Розчин спирту Морська вода Розчин крохмалю Вірна відповідь

Слайд 21

Домашнє завдання Прочитати §8, вивчити висновки с.34……9балів Прочитати §8, вивчити висновки с.34, усно відповісти на запитання 1-2 с.34………………10балів Прочитати §8, вивчити висновки с.34, письмово відповісти на запитання 1-6 с.34..................11балів Прочитати §8, вивчити висновки с.34, підготувати творче завдання «Де ми застосуємо різні методи розділення сумішей та для чого?»…………………………………………………………………12балів

Слайд 22

Приклад практичного застосування інформаційних технологій в 6 класі на уроці з географії Розробка уроку

Слайд 23

Додаток до уроку географії в 6 класі “Гідросфера та її основні частини” Створила учитель географії Дем’янівської ЗОШ Першотравневого району, Донецької області Ліхачова Ірина Євгенівна

Слайд 24

Тема: Гідросфера та її основні частини Задачі уроку: Поповнити знання про значення води в природі. З'ясувати, що таке гідросфера? Навчитися відрізняти складові гідросфери. Зрозуміти необхідність дбайливого ставлення до водних багатств планети.

Слайд 25

Унікальні властивості води. Н2 О Молекула води складається з атомів кисню та водню. оксиген гідроген Агрегатні стани води Рідкий (вода) Газоподібний (водяна пара) Твердий (лід) Подивись відеофрагмент!

Слайд 26

Світовий колообіг води Наслідки світового колообігу – взаємозв'язок водних об'єктів міх собою. Вода в атмосфері Вода в океані Вода на суходолі Подивись відеофрагмент

Слайд 27

Гідросфера – водна оболонка Землі, яку утворюють океани, річки, озера, болота, льодовики, підземні води та атмосферна волога.

Слайд 28

Домашнє завдання Прочитати §45, вивчити підсумки………………..9балів Прочитати §45, вивчити підсумки, усно відповісти на запитання 1 - 4 с.150….......................................10 балів Прочитати §45, вивчити підсумки, письмово відповісти на запитання 1 - 4 с.150…………………………..11 балів Прочитати §45, вивчити підсумки, скласти творчій проект “Як захистити крапельку”........................12 балів

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Природознавство