X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Новаторська модель графічної підготовки учнів ЗОШ в умовах застосування інформаційних технологій

Завантажити презентацію

Новаторська модель графічної підготовки учнів ЗОШ в умовах застосування інформаційних технологій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інноваційна модель графічної підготовки учнів ЗОШ в умовах застосування інформаційних технологій Студента освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” Мартинюка Володимира Васильовича

Слайд 2

Об’єкт дослідження: навчальне середовище ЗОШ

Слайд 3

Предмет дослідження: інноваційна модель графічної підготовки учнів ЗОШ.

Слайд 4

Мета дослідження: обґрунтування інноваційної моделі графічної підготовки учнів ЗОШ в умовах застосування інформаційних технологій.

Слайд 5

Завдання дослідження: Визначити тенденції та закономірності функціонування інформаційних технологій у навчальному середовищі ЗОШ Розробити дидактичну модель графічної в умовах інформаційного навчально-методичного середовища ЗОШ Проаналізувати динаміку і перспективи використання інформаційно-комунікаційних засобів (на прикладі креслення) Провести педагогічний моніторинг розвитку інформаційно-комунікаційних засобів для ЗОШ.

Слайд 6

Наукова новизна Наукова новизна полягає у розробці дидактичної моделі процесу навчання на прикладі вивчення креслення. Практичне значення полягає у розробці технології проектування методів , засобів і організаційних форм креслення засобами інформаційно-комп’ютерних технологій для креслення. Показники ефективності використання інформаційно-комунікаційних засобів з урахування дидактичної моделі графічної, підготовки відображає реальну картину підготовки учнів в ЗОШ. При цьому визначальним компонентом є цілісний особистісний розвиток учня. Цілісний особистісний розвиток учня передбачає його як індивіда ; суб’єкта діяльності; Індивідуальності. В цьому значну роль відіграють інформаційні технології в навчальному середовищі ЗОШ.

Слайд 7

Діалектика взаємоперетворення інновацій (ІКТ) в традиційні технології

Слайд 8

ВИСНОВКИ Аналізуючи викладене, можна зробити висновок, що застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі одна з найбільш стійких тенденцій розвитку освіти, яка дасть можливість вирішити таке стратегічне завдання, як перехід до особистісно- орієнтованого навчання. Інформатизація суттєво впливає на процес набуття нових знань, дозволяє інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття і розуміння під час засвоєння значних масиьів інформації. У той же час інформаційно-комунікаційну технологію навчання ми розглядаємо як процес підготовки і передачі інформації тому, хто навчається з використанням комп'ютерної техніки і спеціалізованих навчального призначення програмних засобів, які відображають предметну галузь і де у тій чи іншій мірі реалізується технологія її вивчення і забезпечуються умови для використання різних видів навчальної діяльності. Ступінь комп'ютеризації навчального процесу не є чімсь принциповим і в залежності від конкретних обставин, програмне забезпечення може моделюватись у достатньо широкому діапазоні, змінюватись, доповнюватись, удосконалюватись тощо.

Слайд 9

ВИСНОВКИ Таким чином, використання в навчальній діяльності інформаційно-комунікаційних засобів висуває перед працівниками навчальних закладів цілий комплекс навчальних, методичних, організаційних, технічних та інших завдань. При цьому більша частка цих завдань висувається вперше, і вітчизняна педагогічна наука не завжди може дати обґрунтовані рекомендації з їх впровадження. У той же час сьогоденні дослідження в даній області дозволяють сподіватись, що поставленні завдання будуть вирішенні. Поряд з аналізом загальнопедагогічних проблем, пов'язаних з інформатизацію навчальної діяльності, змінами ставлення учасників навчального процесу слід приділят розгляду конкретних механізмів створення і запровадження інформаційно-комун'каційних засобів з графічної підготовки учнів в навчальних закладів.

Слайд 10

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка