X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Модель управління процесом психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми

Завантажити презентацію

Модель управління процесом психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Модель управління процесом психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми в дошкільному навчальному закладі Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №400 Харківської міської ради”

Слайд 2

“В кожній людині є сонце, треба дати тільки можливість їй світити” Сократ Обдарована дитина

Слайд 3

Обдарована дитина - дитина, яка вирізняється яскравими, явними, іноді видатними досягненнями у тому чи іншому виді діяльності. Тобто, обдарованість визначається вищими показниками розвитку здібностей дитини, вони випереджають темп розвитку здібностей її однолітків. практична пізнавальна художньо-естетична комунікативна духовно-ціннісна актуальна потенційна наявна скрита загальна спеціальна

Слайд 4

Модель обдарованої дитини Відмінна памꞌять Прагнення до самостійності й творчості Багато чим захоплюються Мають великий обсяг словникового запасу Надзвичайна та невгамовна пізнавальна активність Здатність простежувати причинно-наслідкові звꞌязки Здібності до абстрактного мислення Підвищена концентрація уваги Надзвичайно кмітливі Багато фантазують Емоційна безпосередність Розвинуте почуття гумору Гостра реакція на несправедливість, надмірна вразливість Високий енергетичний рівень, фізична стабільність Часто є лідерами Критичне ставлення до власних досягнень Потреба в увазі дорослих Нереалістичні цілі Занурення у філософські проблеми Мають значні переваги над своїми ровесниками в різних галузях знань Легко пристосовуються до різних ситуацій, виявляють ініціативу Рано починають ходити й говорити

Слайд 5

Пріоритетний напрямок роботи ДНЗ – художньо-естетичний розвиток дітей засобами мистецтва. Мистецтво розвиває інтелектуально-творчий потенціал дитини. Більшість дослідників схиляються до думки, що провідною характеристикою, яка визначає потенціал особистості, являється не інтелект у його розумінні, а здібності до творчості. У вищих своїх проявах мистецтво – завжди є творчістю. Саме тому, займаючись художньо-практичною діяльністю з дітьми, ознайомлюючи їх з творами мистецтва, ми вирішуємо не тільки часні завдання художнього виховання та освіти, але і більш глобальні – розвиваємо інтелектуально-творчий потенціал дитини.

Слайд 6

Слайд 7

Сфера “Природа” Сфера “Я сам” Сфера “Люди” Сфера “Культура” Соціально-моральний розвиток Емоційно-ціннісний розвиток Художньо-естетичний розвиток Я - фізичне Я - психічне Пізнання Мовлення Креативність Фізичний розвиток Я - духовне Модель обарованої дитини через реалізацію Я-концепції у сферах життєдіяльності за лініями розвитку

Слайд 8

Створення умов для розвитку обдарованості Виявлення, розвиток та підтримка обдарованих дітей Ресурси Управлінські рішення Шляхи реалізації Очікувані результати Пошук технологій, методів та методик щодо виявлення обдарованих дітей Психологічна служба. Професійна компетентність керівника, педагогічного колективу. Науково-організаційне управління. Соціальна підтримка обдарованих дітей. Стимулювання педагогів. Створення освітнього художнього простору. Вибір технологій розвитку дитячої обдарованості. Планування траекторії розвитку дитячої обдарованості. Створення власної програми роботи з обдарованими дітьми. Загальна позитивна динаміка розвитку обдарованих дітей. Значний ріст особистих досягнень дитини у сфері обдарованості.

Слайд 9

Система вияву обдарованих дітей

Слайд 10

Організаційна структура роботи з обдарованими дітьми Психологічне забезпечення: * діагностика * розробка програм (в т.ч. індивідуальних) розвитку обдарованості дитини та проведення серії розвивальних занять * розробка рекомендацій для батьків та педагогів щодо розвитку та виховання обдарованої дитини * проведення психологічних тренінгів з педагогами та дітьми ДНЗ Педагогічне забезпечення: * створення предметного розвивального середовища * моніторинг досягнень вихованців * робота з батьками вихованців Науково-методичне забезпечення: реалізація принципів навчання та виховання розробка програм роботи з обдарованими дітьми * розробка методичних рекомендацій за проблемою * підготовка методичних посібників, публікацій * узагальнення та поширення досвіду роботи ДНЗ Медичне забезпечення: * моніторинг стану здоров'я; * обстеження дітей спеціалістами * організація раціонального харчування * організація профілактичної роботи * робота з батьками вихованців

Слайд 11

Медична сестра моніторинг стану здоров'я Функціональна модель реалізації системи роботи з обдарованими дітьми в ДНЗ Організує діяльність педагогічного колективу та направляє його на реалізацію завдань цільової роботи з обдарованими дітьми. Здійснює контроль за якістю освітнього процесу, виконанням розвиваючих програм. Створює умови для розвитку обдарованих дітей . Вихователь-методист Практичний психолог Педагоги ДНЗ Здійснює аналіз якості освітнього процесу. Організує методичну роботу з педагогами ДНЗ. Здійснює роботу щодо підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. Вивчає, узагальнює та впроваджує педагогічний досвід. . Планують роботу, забезпечують вибір необхідних форм, методів та засобів навчання та дотримання санітарно-гігієнічних норм. Проводять гурткову роботу, пропагують дитячу творчість. Систематично підвищують свою професійну майстерність. Організують роботу з батьками. Розробляє пакет документів з метою визначення та необхідності підтримки творчо обдарованих дітей. Створює банк даних із змістовними характеристиками обдарованих дітей. Розробляє та впроваджує програми розвитку, організує індивідуальну та дифіренційовану роботу з обдарованими дітьми. Приймає участь у створенні психолого-розвивального простору. Завідувач ДНЗ

Слайд 12

психологічна служба Програма розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку “ Малі чарівники” Мета програми: оптимізація, стимулювання, збагачення змісту розвитку особистості дитини. Завдання: розвивати та вдосконалювати творчу уяву, творче мислення, мовлення, моторику рук, сприйняття, мотиваційну сферу, формувати комунікативні навички, знизити емоційну напругу. Форма роботи: групова Структура заняття: вправи на позитивне налаштування; ігрові вправи на розвиток психічних процесів; вправи спрямовані на зниження емоційної напруги; рефлексія. Очікувані результати: робота за даною програмою дає змогу досягти успіху у розвитку уяви, творчого мислення, уваги, пам'яті, творчих здібностей, налаштовує на позитивне емоційне сприйняття, сприяє зниженню емоційної напруги.

Слайд 13

Взаємозв'язок у роботі практичного психолога та педагогів щодо супроводу обдарованих дітей Практичний психолог Педагог Діагностика на визначення сфери обдарованості дитини Складання і корекція програми розвитку і саморозвитку обдарованої дитини Створення умов сприяння розвитку і саморозвитку обдарованої дитини Визначення індивідуальної обдарованості дитини, психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованої дитини Проектування виховного впливу на обдарованну дитину

Слайд 14

Робота з педагогічними кадрами Педагог у системі реалізації програми “Обдаровані діти” Педагог Професійна компетентність Нормативність мовлення Стаж плідної педагогічної роботи Активна науково-методична діяльність Наявність комунікативних якостей і творчих здібностей Емоційна стабільність, цілеспрямованість, висока самооцінка Знання особливостей вікового розвитку дітей Готовність до постійного самовиховання, самовдосконалення

Слайд 15

Форми роботи з педагогами Моніторинг професійного росту педагогів Консультування Семінари, семінари-практикуми Педагогічний тренінг Курси підвищеннея кваліфікації, атестація Аналіз професійної компетентності педагогів, їх результативності Творчі групи з моделювання досвіду роботи, тимчасові творчі групи з моделювання та впровадження інноваційного досвіду Участь у професійних конкурсах, в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій

Слайд 16

Створення освітнього художнього простору

Слайд 17

Художньо-предметне середовище

Слайд 18

Мистецьке життя закладу

Слайд 19

Форми реалізації пріоритетного напряму

Слайд 20

Вибір технологій розвитку обдарованості Г. Альтшуллер “Технологія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) нетрадиційні техніки малювання авторська програма “Розвиток творчого мислення, уяви і мовлення дошкільників” Лелюх С.В., ХоменкоН.М., Сидорчук Т.О. Технологія інтеграції освітніх завдань в освітньо-виховному процесі. Технологія психолого-педагогічного проектування діяльності дітей (метод проектів). Технологія музичного розвитку дітей Карла Орфа “Шульверк”. Ліхтварк А., Рейхвен А., Фройденталь Г. Технологія музейної педагогіки. Технологія театральної педагогіки.

Слайд 21

Модель самореалізації

Слайд 22

Конкурс “наума-грамотника”

Слайд 23

Районний конкурс дитячої творчості Районний конкурс “Юні дарування”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне