X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Завантажити презентацію

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Додаток №6 (приклад заповнення анкети) 1. Ключові особливості Існуюча Бажана 1 2 3 А. Організація є унікальною за своїми особливостями. Вона виглядає як велика сім’я. Співробітники мають багато спільного. 10 80 Б. Організація є динамічною та підприємницькою. Співробітники готові вириватися вперед та нести ризики. 0 10 В. Організація орієнтована на результат. Основна ціль - виконання роботи. Співробітники суперничають між собою та орієнтовані на досягнення цілей. 40 10 Г. Організація є жорстко контрольованою та структурованою. Формальні процедури в основному керують тим, що роблять співробітники. 50 0 Всього (кожна колонка повинна дорівнювати 100) 100 100

Слайд 2

Основна концептуальна установка – це опора на типи мислення, що притаманні менеджерам взагалі, і міжнародним менеджерам зокрема.

Слайд 3

ТИПИ МИСЛЕННЯ: РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ – управління власною особистістю АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – управління компанією ПРИРОДНЄ МИСЛЕННЯ – управління оточуючим середовищем КОЛЕКТИВНЕ МИСЛЕННЯ - управління відносинами ДІЮЧЕ МИСЛЕННЯ – управління змінами.

Слайд 4

Основна педагогічна установка це думаюча аудиторія.

Слайд 5

Основна педагогічна ціль навчити правильно оцінити власний потенціал та розширити свої можливості в розумовому, аналітичному, колективному, діючому і природному підході до роботи.

Слайд 6

Мета: узагальнення теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

Слайд 7

Об’єкти моделювання: Різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу: підприємства (організації), що здійснюють окремі види міжнародної економічної діяльності транснаціональні корпорації професійні асоціації (союзи, спілки)

Слайд 8

Об’єкти моделювання: регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управлінські органи органи державного управління (у частині регулювання міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу ) міжнародні економічні організації (урядові та неурядові)

Слайд 9

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ № п/п Види тренінгових робіт Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів 1 Практичне завдання №1 Презентація Звіт про результати досліджень 15 5 2 Практичнезавдання№ 2 Презентація Звіт про результати досліджень 15 5 3 Тренінговезаняття №1 Звіт та тестове опитування 40 4 Тренінговезаняття № 2 Технологічна карта Презентація 15 5 5 6 7 8 9 Премія Оригінальністьвиконання 10 10 Всього 100 (110)

Слайд 10

ДІЛОВА ГРА “МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ”

Слайд 11

Висновок початок зміни технологій навчання. Велика частина визначених програмою тренінгу технологій крос – культурного менеджменту була апробована на семінарських, практичних заняттях з нормативних дисциплін, що викладаються в розрізі магістерської програми, в наукових роботах аспірантів кафедри. ЦЕ Міжпредметний тренінг

Слайд 12

Проблемний етап (1год.) ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами); формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання.

Слайд 13

Змістовний етап (6) виконання чотирьох блоків тренінгових завдань.

Слайд 14

Підсумковий етап ознайомлення із загальними результатами міжпредметного тренінгу.

Слайд 15

Етапи міжпредметного тренінгу Організаційний 1година Проблемний 1 година Змістовний 6 годин Підсумковий Вступ до міжпредметного тренінгу Самостійна підготовка (обов’язкова література) і Домашні завдання (польові дослідження – звіт про результати дослідження) Тренінгові заняття Міні-лекції (модерація заняття) Презентація завдань (знання, досвід, обмін вміннями) Кейси (знання, досвід) Ділова гра (моделювання крос-культурної переговорної поведінки) Дискусії (обговорення питань, визначених тематикою тренінгу) Підведення підсумків5 Оцінки учасників тренінгу (критерії оцінювання) Тема Блок І Блок ІІ

Слайд 16

Практичне завдання № 1 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Проведення опитування працівників компанії за визначеними методиками 1, 2 (додаток 6, 7 ) Обробка матеріалів опитування Формалізація результату Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

Слайд 17

Практичне завдання № 1 ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7) Короткі описи методик 1 та 2 Анкета 1. 2 Інструкція щодо обробки анкетування Зразок формалізації результату Вільна форма презентації результатів дослідження

Слайд 18

Практичне завдання №2 Заповнення анкети “Корпоративна соціальна відповідальність компанії ” Звіт про соціальну діяльність компанії (за останні три роки)

Слайд 19

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ №1 «МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ»

Слайд 20

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7 ПРОГРАМА Міні – лекція «Культурна різноманітність та її сучасні виміри» Ділова гра «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки» Правила гри Домашнє завдання Міні - презентація Моделювання крос – культурної переговорної поведінки Підведення підсумків

Слайд 21

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1 СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ : Вивчення звичаїв, традицій та практики ведення бізнесу в конкретних країнах світу ( Мексика, Естонія, США, Бангладеш, Туреччина, Франція, Росія, Японія, Великобританія ). Структура завдання: коротка характеристика країни, національні особливості встановлення контакту з зарубіжним партнером, комунікацій, невербальної поведінки в бізнесі, відношення до статусу, влади, часу і графіків, бізнес – протоколу і етикету, культури та корупції, висновок – визначення моделі крос – культурної поведінки в бізнесі, джерела інформації.

Слайд 22

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Збір та вивчення інформації Структуризація інформації Формалізація результату згідно вимог оформлення Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

Слайд 23

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1 ІНСТУМЕНТИ: Лекційні матеріали та інші джерела інформації Міні – лекція «Презентація»

Слайд 24

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1 ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Визначена форма результатів дослідження згідно вимог

Слайд 25

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2 « ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ» ПРОГРАМА Лекція «Міжнародні ділові переговори» Кейс « Як укладаються міжнародні угоди» Підведення підсумків

Слайд 26

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2 СУТЬ ЗАНЯТТЯ : Аналіз та оцінка визначеної ситуації щодо крос – культурних помилок учасників міжнародних ділових переговорів

Слайд 27

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Вивчення та структуризація інформації Заповнення технологічної карти крос – культурних помилок Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

Слайд 28

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2 ІНСТУМЕНТИ: Лекційні матеріали та інші джерела інформації Технологічна карта крос – культурних помилок

Слайд 29

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2 ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Заповнена на занятті технологічна карта крос – культурних помилок

Слайд 30

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА КРОС – КУЛЬТУРНИХ ПОМИЛОК Крос – культурні особливості Америка Основні складові процесу підготовки та проведення міжнародних переговорів Помилки Правильне рішення Крос – культурні особливості Мексика

Слайд 31

Основна мета Засвоєння та систематизація звичаїв та традицій міжнародного бізнесу Визначення моделі крос – культурної поведінки на міжнародних переговорах для бізнесменів конкретної країни.

Слайд 32

Блок – схема гри Визначення моделі культурних цінностей Стиль переговорів Культура і корупція Комунікації Стиль спілкування Бізнес – протокол, етикет, гендерна політика Модель крос – культурної поведінки на міжнародних переговорів

Слайд 33

Основні завдання: Визначити культурні цінності зарубіжного партнера Встановити основні методи комунікацій Виявити стиль переговорів Обрати ефективні комунікації Деталізувати бізнес – протокол, етикет та гендерну політику Уточнити практику неетичної поведінки Узагальнити модель крос – культурної переговорної поведінки зарубіжного партнера

Слайд 34

ЕТАП 1 Визначення моделі культурних цінностей 1. ОРІЄНТАЦІЯ КУЛЬТУРИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. СТАТУС, ІЄРАРХІЯ, ВЛАДА, ПОВАГА 3. ЧАСОВА ОРІЄНТАЦІЯ 4. СТУПІНЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ

Слайд 35

КАРТКА ГРАВЦЯ №1  Гра Група - _____ Країна - ________ Прізвище - _________________ Гр. Кр Орієнтація культури ведення бізнесу 1 Статус, ієрархія, влада, повага 2 Часова орієнтація 3 Ступінь експресивності 4 a b c a b c a b c a b c A B C D E F G H

Слайд 36

Міжнародна магістерська програма з практичного управління www.impm.org

Слайд 37

Додаток №2 Характеристика об’єктів переддипломної практики   Прізвище, ім’я та по батькові   Назва компанії (організації)_________________________________ юридична адреса _______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ телефон, факс, e-mail __________________________________________ _____________________________________________________________   Профіль діяльності компанії (організації)_____________________ _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________   Статус компанії (організації) на зарубіжних ринках і на ринку України … 1 2

Слайд 38

Додаток №5 СТАНДАРТ МІНІ – САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1 ”МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ” ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Слайд 39

Додаток №5 (продовження) Міні – презентація в групі Кожний учасник групи проводить свою міні – презентацію тривалістю 3 – 5 хвилин за визначеною формою, яка розкриває його як професіонала і як особистість. Після міні – презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питання інших учасників і викладача.

Слайд 40

Додаток №5 (продовження) Формат міні – презентації в групі: Прізвище, ім’я, по – батькові Освіта Професійний і кар’єрний досвід Найбільш значні кар’єрні досягнення Хоббі, захоплення

Слайд 41

Додаток №5 (продовження) Обговорення: Які сильні сторони представлених презентацій ви відмітили? Що погіршувало враження від міні – презентацій? Як цьому можна запобігти? Які висновки можна зробити з поданих характеристик кар’єрних досягнень? Які тактичні прийоми донесення інформації допомагають створювати позитивне враження? 1 2

Слайд 42

Додаток №6 (продовження) Тип культури Ключові характеристики культури Ключовіособи-вості Організа-ційнелідерство Управління персоналом Об’єдну-ючасутність організації Страте-гічнаспрямо-ваність Крите-ріїуспіху Середнє Існуюча культура Кланова (А) 15% 20% 15% 15% 20% 15% 16,67% Адхокра-тична(Б) 15% 10% 15% 15% 5% 10% 11,67% Ринкова (В) 30% 30% 35% 30% 40% 35% 33,33% Ієрархічна (Г) 40% 40% 35% 40% 35% 40% 38,30% Бажана культура Кланова (А1) 40% 30% 40% 25% 35% 40% 35,00% Адхокра-тична(Б1) 10% 15% 15% 15% 15% 10% 13,33% Ринкова (В1) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30,00% Ієрархічна (Г1) 20% 25% 15% 30% 20% 20% 21,67%

Слайд 43

Додаток №6 (продовження) 1 2

Слайд 44

Додаток №8 (продовження) ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ План – перед очима Вступ Використання допоміжних карток з ключовими елементами мовного каркасу презентації Застосування слайдів Використання невербальних комунікацій Питання та відповіді Завершення виступу

Слайд 45

Додаток №8 (продовження)

Слайд 46

Додаток №8 (продовження) МАЙСТЕР – КЛАС ПОБУДОВИ ДІАГРАМ 1. КРАЩЕ ПРОСТІШЕ 2. КРАЩЕ ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ 3. КРАЩЕ ЗРОБИТИ ІНАКШЕ 4. КРАЩЕ ПРОЯВИТИ КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД 1 2 3

Слайд 47

Додаток №2Характеристика об’єктів переддипломної практики Прізвище, ім’я та по батькові Назва компанії (організації)_________________________________ юридична адреса ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________телефон, факс, e-mail _______________________________________________________________________________________________________ Профіль діяльності компанії (організації)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Статус компанії (організації) на зарубіжних ринках і на ринку України …

Слайд 48

Додаток №5СТАНДАРТ МІНІ – САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1 ”МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ” ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Слайд 49

Додаток №5 (продовження)Міні – презентація в групіКожний учасник групи проводить свою міні – презентацію тривалістю 3 – 5 хвилин за визначеною формою, яка розкриває його як професіонала і як особистість. Після міні – презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питання інших учасників і викладача.

Слайд 50

Додаток №5 (продовження)Формат міні – презентації в групі:Прізвище, ім’я, по – батьковіОсвітаПрофесійний і кар’єрний досвідНайбільш значні кар’єрні досягненняХоббі, захоплення

Слайд 51

Додаток №5 (продовження)Обговорення:Які сильні сторони представлених презентацій ви відмітили?Що погіршувало враження від міні – презентацій? Як цьому можна запобігти?Які висновки можна зробити з поданих характеристик кар’єрних досягнень?Які тактичні прийоми донесення інформації допомагають створювати позитивне враження?

Слайд 52

Додаток №6 (приклад заповнення анкети)

Слайд 53

Додаток №6 (продовження)

Слайд 54

Додаток №6 (продовження)

Слайд 55

Додаток №8ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇЗМІСТ – пошук і систематизація матеріалуОФОРМЛЕННЯ – структурування презентації, вибір графічного матеріалу, верстка слайдівСТИЛЬ ВИСТУПУ – передача аудиторії своїх думок, оцінок і емоцій

Слайд 56

Додаток №8 (продовження)ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇПлан – перед очимаВступ Використання допоміжних карток з ключовими елементами мовного каркасу презентаціїЗастосування слайдів Використання невербальних комунікаційПитання та відповідіЗавершення виступу

Слайд 57

Додаток №8 (продовження)

Слайд 58

Додаток №8 (продовження)МАЙСТЕР – КЛАС ПОБУДОВИ ДІАГРАМ1. КРАЩЕ ПРОСТІШЕ2. КРАЩЕ ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ3. КРАЩЕ ЗРОБИТИ ІНАКШЕ4. КРАЩЕ ПРОЯВИТИ КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне