X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завантажити презентацію

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОЗЕРЯН ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ LOGO “ Add your company slogan ”

Слайд 2

ПЛАН Основні поняття та терміни, які застосовуються в інформаційно-аналітичній діяльності 1 Типи і види аналітичних документів, які застосовуються в державному управлінні 2 Основні принципи складання аналітичного документу 3 Методика та практика складання аналітичного документу 5 Етапи написання аналітичного документу 4 Основні поняття комунікативного плану. Шляхи впровадження та аналіз виконання 6

Слайд 3

Рекомендовані джерела Веймер Д.Л., Вайнінґ Е.Р. Аналіз політики: концепції, практика / Пер. з англ. І.Дзюби, А.Олійника; наук. ред. О.Кілієвич. - К.: Основи, 1998. - 654 с. Вступ до аналізу державної політики: Навч. посіб. / В.Романов, О.Рудік, Т.Брус. - К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. - 238 с. Кілієвич О. Англо-український ґлосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2003. – 510 с. Пал Л. А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І.Дзюби. - К.: Основи, 1999. - 422 с. Ребкало В. А., Валевський О. Л., Кальниш Ю. Г. Політична аналітика та прогнозування: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 60 с. Телешун C.O., Титаренко О.Р., Рейтерович І.В., Вировий С.І. Вступ до політичної аналітики. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 220 с. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 750 с. Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. С. Соколик. Наук. ред. пер. О.Кілієвич. – К.: „К.І.С.”, 2003. – 130 с.

Слайд 4

Основні поняття Стейкхолдери Аналіз державної політики Аналітичний документ Державна політика Комунікативний план Аналіз і узагальнення Метод контент-аналізу

Слайд 5

Типи аналітичних документів Зовнішнього користування “Біла книга” White Papers “Зелена книга” Green Papers Концепції Програми

Слайд 6

Типи аналітичних документів Внутрішнього користування Корпоративні аналітичні документи (Кабінет Міністрів) Аналітичні документи міністерств Доповідна записка

Слайд 7

види аналітичних документів Аналітична записка детальний аналіз проблеми висновки практичні рекомендації Оглядова записка інфор мація з документів у вигляді цитат перевірка інформаційних джерел Аналітичний звіт великий обсяг інформації резюме звіту висновки рекомендації Довідка короткий огляд окремого аспекту конкретної події інформація статистичного або фактичного характеру 1 2 3 4

Слайд 8

Основні принципи складання аналітичного документу 1 2 3 4 формулювання загальної картини проблеми розташування на першому місці основних висновків з про блеми орієнтація на потреби замовника матеріал структурований логічний використовувати чіткі, зрозумілі фрази, уникати бюрократичного жаргону

Слайд 9

Етапи написання аналітичного документу 2 етап 3 етап збір перевіреної інформації, яка дублюються в 3-4 джерелах чітке визначення термінів та понять ознайомлення врахування всіх факторів загальний план роботи терміни виконання перелік джерел 1 етап

Слайд 10

Етапи написання аналітичного документу 5 етап 6 етап офор млення аналітичного документу 7 етап 6 етап оцінка отриманих фактів їх класифікація детальний аналіз перевірка гіпотези формулювання висновків побудова гіпотези, яка має робочий характер 4 етап

Слайд 11

Методика та практика складання аналітичного документу використовувати просту, всім зрозумілу мову формулювати свої думки як пункти плану Аналітичний документ Рекомендації до написання

Слайд 12

Комунікаційний аналіз Основні поняття комунікативного плану основні категорії зацікавлених груп визначення першорядних і другорядних зв’язків комунікативні цілі, послання, повідомлення проблемні питання в управлінні ситуація в суспільстві Виконання рекомендацій

Слайд 13

Комунікаційна тактика Виконання рекомендацій Основні поняття комунікативного плану стратегічні міркування бюджет критерії оцінювання стратегія оприлюднення участь керівника

Слайд 14

Дякую за увагу! http://sonyah.blogspot.com/ LOGO “ Add your company slogan ”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне