X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТАТЕХНОЛОГІЙ

Завантажити презентацію

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТАТЕХНОЛОГІЙ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Слайд 2

СКЛАД КАФЕДРИ

Слайд 3

СКЛАД КАФЕДРИ  ГРИЦЯК Наталія Вітіславна завідувач кафедри, професор, доктор наук з державного управління, Заслужений діяч науки і техніки України Член спеціалізованої вченої ради Д.810.01 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук в Національній академії державного управління при Президентові України. Викладає в Академії такі навчальні дисципліни: "Державна інформаційна політика в Україні", "Іміджмейкінг", "Інформаційна політика та зв'язки з громадськістю". Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій. Має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: інформаційна політика, гендерна політика, іміджмейкінг.

Слайд 4

СКЛАД КАФЕДРИ Грицяк Н.В., д.держ.упр., проф., завідувач кафедри Семенченко А.І., д.держ.упр., проф., професор кафедри Почепцов Г.Г., д.філолог.н., проф., професор кафедри Даниленко В.Г., к.філолог.н., доцент кафедри Загвойська О.В., к.держ.упр., доцент кафедри Клименко І.В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри Кукарін О.Б., к.техн.н., доц., доцент кафедри Литвинова Л.В., к.психол.н., доцент кафедри Марчук О.В., к.фіз.-мат.н., доцент кафедри Нужний Є.М., старший викладач кафедри Попроцький О.П., к.держ.упр., доцент кафедри Соловйов С.Г., к.н.соц.ком., доцент кафедри Шпига П.С., к.техн.н., доцент кафедри

Слайд 5

МІСІЯ КАФЕДРИ   Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві, творчо використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології на основі світових та європейських стандартів.

Слайд 6

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ На кафедрі створено наукову школу з питань розвитку інформаційного суспільства, інформаційної політики та впровадження електронного урядування. Здійснюються дисертаційні дослідження за напрямами: інформаційна політика; комунікативна політика; зв’язки з громадськістю в державному управлінні; інформаційний менеджмент і маркетинг; електронне урядування. Проводиться наукова робота за напрямами: електронна демократія електронне урядування.

Слайд 7

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ Для слухачів спеціальності “Управління суспільним розвитком” факультету суспільно-політичного розвитку “Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю”. Для слухачів спеціальності “Державне управління” факультету публічного адміністрування: “Інформаційна політика в Україні”.

Слайд 8

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ Для слухачів спеціальності “Державне управління” за спеціалізацією “Інформаційні процеси в державному управлінні”: “Інформаційний менеджмент і маркетинг”; “Комунікативна політика в органах державної влади”; “Зв’язки з громадськістю в державному управлінні”; “Інформаційна політика та електронне урядування”. Для слухачів спеціальності “Публічне адміністрування”: “Комунікації в публічному адмініструванні”; “Електронне урядування”.

Слайд 9

У 2008 - 2011 роках проведено щорічні науково-практичні конференції “ДНІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ” Метою яких є популяризація серед органів державної влади України ідеї запровадження електронного урядування, ознайомлення з найкращим вітчизняним і зарубіжним досвідом його впровадження, а також презентації досліджень вітчизняних науковців та практичних впроваджень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у цій галузі.

Слайд 10

УПЕРШЕ В УКРАЇНІ! У 2008 РОЦІ ЗАПОЧАТКОВАНО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.15010011 "ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ" НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 1501 “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”

Слайд 11

МЕТА ПРОГРАМИ підготовка фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо творчого використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; запровадження передових технологій електронного урядування з метою надання державних послуг громадянам; вдосконалення системи державного управління шляхом сприяння інноваційним процесам в суспільстві на основі світових та європейських стандартів

Слайд 12

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА керівників державних установ та їх заступників, відповідальних за впровадження електронного урядування в установах; керівників та їх заступників з органів влади та місцевого самоврядування, які запроваджують електронне урядування; керівників підприємств та бізнес-структур; керівників профільних управлінь та відділів; керівників політичних партій та громадських організацій.

Слайд 13

ПЛАН ПРИЙОМУ НА 2012 рік на навчання зі спеціальності “Електронне урядування” за формами навчання денна форма навчання: 10 осіб (за державним замовленням) 5 осіб (за контрактом) заочна форма навчання: 10 осіб (за державним замовленням) 5 осіб (за контрактом)

Слайд 14

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ Н.1 Історія українського державотворення Н.2 Публічне управління Н.3 Політика і управління Н.4 Основи права в управлінні Н.5 Економіка і фінанси Н.6 Державна політика в соціогуманітарній сфері Н.7 Комунікації в публічному управлінні

Слайд 15

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА дисципліни кафедри Н.11.08 Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства Н.11.09 Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування Н.11.10 Архітектура та інформаційно–технологічна інфраструктура електронного урядування Н.11.11 Електронний документообіг та захист інформації Н.11.12 Електронні послуги Н.11.13 Менеджмент та маркетинг електронного урядування Н.11.15 Електронна демократія Н.11.16 Інформаційні виборчі технології

Слайд 16

Електронне урядування на загальнодержавному рівні (Спеціалізація С.11.) С.11.1.1 Електронна державна влада С.11.1.2 Галузеве електронне урядування С.11.1.3 Електронна установа С.11.1.4 Реінжиніринг адміністративних процесів в органах державної влади

Слайд 17

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, кімн. 215, тел.: (044) 455-69-66 E-mail: infpol@ukr.net

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне