X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проблеми та перспективи екологічної політики

Завантажити презентацію

Проблеми та перспективи екологічної політики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні Національний інститут стратегічних досліджень, головний консультант Потапенко В.Г.

Слайд 3

Екологічна політика Екологічну політику можна визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної безпеки.

Слайд 4

Метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем. Закон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, 2011

Слайд 5

Проблеми екологічної політики: часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу; зауваження щодо виконання Орхуської конвенції; відсутність системи екологічної освіти «дитсадок-школа-університет-підвищення кваліфікації» відсутність розмежування управління природокористування та контролем за станом навколишнього природного середовища; інформування експертів та громадськості з екологічних питань, зокрема припинено випуск Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища України;

Слайд 6

Проблеми екологічної політики 2 відсутність системного моніторингу стану навколишнього природного середовища на основі сучасних технологій; проблеми нового обстеження та відновлення економічної діяльності на територіях, які в минулому столітті були віднесені до постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; проблеми відновлення інфраструктури житлово-комунального господарства населених пунктів, перш за все великих міст; екологічні проблеми з небезпечними відходами, зруйнованими сховищами, знятими з експлуатацією шахтами та кар’єрами та іншим спадками радянської індустріалізації часів середини минулого століття;

Слайд 7

Проблеми екологічної політики 3 проблеми деградованих сільськогосподарських земель в результаті виснажливої екологічно недбайливої експлуатації; руйнація природного середовища унікальних рекреаційних регіонів – Криму та Карпат в результаті несистемної і часто безконтрольної господарської діяльності; адаптація економіки України до глобальних змін клімату; гармонізація національної системи обліку та контролю звітності господарчих суб’єктів різної форми власності з екологічних та економічних показників до стандартів ЄС та ООН.

Слайд 8

Проблеми формування екологічної політики в Україні вимушеність міжнародним співтовариством та вітчизняною громадськістю; відсутність екологічної складової в політичних програмах владної та парламентських опозиційних партій; витратність для держави і суспільства.

Слайд 9

Міжнародний тиск на Україну в сфері екологічної політики: Участь в Орхуській конвенції; Призупинення механізмів Кіотського протоколу.

Слайд 10

Тиск громадських організацій в сфері екологічної політики: судові позови та маніфестації “чорнобильських” громадських організацій; тиск громадських організацій щодо каналу “Дунай - Чорне море”

Слайд 11

Витрати на екологічну політику: Статті держбюджету 2011 року: Грн. Заходи зі створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 81 565 000 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 70 513 100 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 86 383 900 Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів 257 115 600 ВСЬОГО: 2 958 234 800

Слайд 12

Фінансування екологічної політики Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року. Обсяг фінансування цього плану становитиме 4,2 млрд. гривень.

Слайд 13

Екологічна політика куди спрямувати народні кошти? на ліквідацію наслідків екологічно шкідливої активності старих підприємств; інвестувати в нові «зелені» галузі господарства

Слайд 14

Стратегія ООН: приваблива екологічна політика «Назустріч «зеленій економіці» на шляху до сталого розвитку та викорінення бідності» Узагальнююча доповідь для представників владних структур. Програма ООН з навколишнього середовища (2011р.) Глобальний новий зелений курс Програма ООН з навколишнього середовища. Ініціатива з “зеленої економіки” (2009р.)

Слайд 15

Стратегічні принципи ООН інвестування 2% світового ВВП в «озеленення» або “екологічну трансформацію господарства” з метою зміни характеру розвитку та спрямування потоків державного та приватного капіталу на зменшення викидів вуглецю і ефективне використання ресурсів план дій на період після 2012 року, коли набагато більш розумне управління природним і людським капіталом цієї планети змінить, нарешті, і процес створення матеріальних благ, і напрямок розвитку нашого світу.

Слайд 16

напрямок “без вичерпних ресурсів” Відновлювальні енергетичні ресурси Вторинне використання матеріалів Органічне землеробство, що витрачає мінімум енергії, не використовує штучних засобів захисту і живлення рослин, ГМО

Слайд 17

оптимізаційний напрямок Енергоефективность виробництва та житла Скорочення використання автомобілів Скорочення калорійності продуктів Скорочення споживання води Відтворення лісів та заповідних територій

Слайд 18

соціальні напрямок Планування родини та скорочування народжуваності до рівня відтворення Принцип рівності у розподілі обмежених ресурсів Вирішення питань розподілу землі та планування землекористування Впровадження нових сільськогосподарських технологій систему фінансового регулювання, що гарантувала забезпечення базових потреб більшості людей

Слайд 19

управлінський напрямок зміна визначення та виміру заможності та успіху держав - показник ВВП має бути доповнений індикаторами природних послуг та збереження біорізноманіття; введення податок на вуглецевий газ при імпорті продукції; глобальна система безпеки з втручанням у справи “країн, що невідбулися”; інвестиції у інституціоналізм, оптимізацію системи управління та прийняття рішень

Слайд 20

Гармонізація екологічної політики з стандартами ООН та ЄС Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року.

Слайд 21

Перспективи до 2020 року: розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища та господарської діяльності з використання природних ресурсів; імплементація європейських екологічних норм і стандартів; екосистемне планування; впровадження економічних механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних трансформацій; збалансованість соціально-економічних потреб та збереження навколишнього природного середовища; розвиток екологічно ефективного партнерства між державою, суб’єктами господарювання та громадськістю, поширення екологічних знань.

Слайд 22

Національне екологічне партнерство До процесу ухвалення рішень необхідно залучити зацікавлених суспільні кола: державні та місцеві органи управління; промисловці та підприємці; науковці та освітяни; громадські організації, які готові добровільно взяти на себе відповідальність за реалізацію стратегічних рішень.

Слайд 23

Пропозиції: для підвищення ефективності економічної політики в екологічній сфері створити робочу групу «Адаптація економіки України до нового «зеленого» курсу ООН» Комітету з економічних реформ при Адміністрації Президента України

Слайд 24

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Географія