X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра національної безпеки

Завантажити презентацію

Кафедра національної безпеки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Склад кафедри Ситник Григорій Петрович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри. Кандидат технічних наук (1988 р.), доктор наук з державного управління (2005 р.), професор (2005 р.), державний службовець 3-го рангу, полковник запасу. Має понад 200 наукових та науково-методичних праць з теорії державного управління та державного регулювання у сфері національної безпеки, які заклали теоретичні підвалини нового наукового напряму досліджень у сфері забезпечення безпеки в науковій галузі “Державне управління”. За виконання особливо важливих завдань двічі нагороджений іменною зброєю, медалями, за сумлінну працю щодо навчання державних службовців був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а за значний особистий внесок у зміцнення державної безпеки йому була оголошена Подяка з врученням нагрудного знака Служби безпеки України.

Слайд 4

Шевченко Микола Миколайович, кандидат філософських наук, доцент, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи, підполковник запасу. М.М.Шевченко бере активну участь у проведенні й організації наукових досліджень проблем геополітики і національної безпеки. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць у галузі воєнної історії, полемології, геополітики та національної безпеки. Також є співавтором двох монографій та двох підручників, які мають гриф Міністерства освіти і науки України. Заступник завідувача кафедри

Слайд 5

Склад кафедри Чернятевич Ярослава Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Я.В.Чернятевич бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри, є автором понад 15 наукових праць з історії економічних вчень та проблем забезпечення економічної безпеки. Сфера наукових інтересів: державне управління у сфері економічної безпеки, геополітичні та геоекономічні аспекти розвитку сучасних економічних систем, процеси трансформації економічної системи України. Заступник завідувача кафедри

Слайд 6

Склад кафедри Абрамов Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри. В.І. Абрамов є автором понад 120 наукових і науково-методичних праць. Під його керівництвом підготовлено сім кандидатів філософських наук. Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, філософія науки та духовності, філософія безпеки, державно-патріотичне виховання та державна безпека. Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного економічного університету, професор кафедри, полковник запасу. Член експертної ради ВАК України, заступник голови спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В.Корецького НАН України, член редколегії “Вісника Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого”. Автор 210 наукових публікацій (з них автор однієї та співавтор двох монографій, автор 50 статей в енциклопедичних виданнях).

Слайд 7

Склад кафедри Мандрагеля Володимир Андрійович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри, полковник запасу. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук: НТУУ (КПІ) та Житомирського державного університету ім. І. Франка. В.А. Мандрагеля є автором трьох монографій, співавтором восьми підручників, одного навчального посібника, понад 70 статей. Єжеєв Микола Федорович, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри, завідувач сектору відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень, полковник запасу. М.Ф. Єжеєв – автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі однієї монографії, одного підручника та 13 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: геополітика і національна безпека, воєнна політика і безпека, системні дослідження національної безпеки.

Слайд 8

Склад кафедри Кириленко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри. .І. Кириленко є членом Наглядової громадської ради ВАК України. Має понад 75 наукових та науково-методичних праць. Автор 14 навчальних посібників (1 одноособовий та 13 у співавторстві) з грифом Міністерства освіти і науки України. Опублікував дві монографії. Сфера наукових інтересів: економічна безпека, інвестиційна безпека, соціальна безпека, мікроекономіка, національні економічні системи, соціальна економіка. Кучма Дмитро Якович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри, полковник запасу. Д.Я. Кучма є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: методологія управління забезпеченням міжнародної, політичної, екологічної безпеки, філософія, методологія, глобалістика, психологія.

Слайд 9

Склад кафедри Дацюк Андрій Васильович, кандидат політичних наук, доцент кафедри. А.В.Дацюк є відповідальним виконавцем низки науково-дослідних робіт. Він є автором понад 20 наукових публікацій, співавтором низки навчальних посібників та навчально-методичних праць у галузі державного управління національною безпекою. Марутян Рена Рубенівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Має понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій з теорії державного управління та державного регулювання у сфері національної безпеки, є співавтором низки колективних монографій, навчальних посібників та навчально-методичних праць у галузі державного управління національною безпекою. Сфера наукових інтересів: інформаційна безпека України, інформаційне забезпечення політики національної безпеки України, експертно-аналітичний супровід прийняття управлінських рішень у сфері національної безпеки.

Слайд 10

Склад кафедри Афоніна Олена Геннадіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри. О.Г.Афоніна бере активну участь у проведенні науково-дослідної роботи кафедри, є автором понад 20 наукових праць з релігієзнавства, соціальної та гуманітарної безпеки. Сфера наукових інтересів: соціальна безпека, демографічна політика, гуманітарна безпека, релігійні конфлікти, сучасна релігійна ситуація, гуманітарний розвиток. Шипілова Лариса Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри. Л.М.Шипілова має 17 наукових праць, у тому числі монографію за темою “Методика обґрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки” (2005 р.) та 16 публікацій за напрямом національна безпека держави, з них ряд статей за напрямом воєнна безпека держави. Сфера наукових інтересів: національна безпека, геополітика, воєнна безпека.

Слайд 11

Склад кафедри Клименко Наталія Григорівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри національної безпеки. Н.Г.Клименко є автором понад 10 наукових праць з питань державного управління в умовах надзвичайних ситуацій і співавтором навчального посібника та колективної монографії. Сфера наукових інтересів: державне управління в умовах надзвичайних ситуацій, цивільний захист населення і територій, кризові ситуації соціально-політичного характеру, управління ризиками. Мордас Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Є автором 15 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: державне управління у сфері економічної безпеки, державне управління у сфері енергетичної безпеки, формування комплексної системи управління енергоефективностю реального сектору економіки України.

Слайд 12

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ (1 етап - створення кафедри) Кафедра створена згідно наказу № 97 від 28.09.2000 р. ректора Академії для забезпечення потреб органів державної влади у фахівцях з освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки “магістр державного управління” (сфера національної безпеки). Упродовж 2000-2001 рр. на кафедрі були розроблені навчальні програми, необхідні методичні матеріали, що дало змогу у 2002 р. відкрити спеціалізацію “Державне управління у сфері національної безпеки” в межах спеціальності «Державне управління» і, відповідно, запровадити викладання низки навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців, які працюють над вирішенням завдань забезпечення національної безпеки, у тому числі для спеціальності «Управління суспільним розвитком». Метою кафедри в той час визначалось формування у слухачів сучасних теоретичних та практичних знань, умінь і навичок з основ забезпечення національної безпеки.

Слайд 13

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ (2 етап - удосконалення структури навчальних програм та змісту навчальних дисциплін, організаційних форм роботи із слухачами) У період з 2003 по 2008 р. кафедра постійно вдосконалювала структуру та зміст навчальних дисциплін з огляду на нагальні потреби держави щодо підготовки фахівців-управлінців у сфері забезпечення національної безпеки. Зокрема, були запроваджені навчальні модулі, які передбачали вивчення підходів, методів та способів забезпечення національної безпеки в політичній сфері, діяльності органів державної влади у галузі цивільного захисту населення і територій тощо. Кафедра також брала активну участь у розробці та впровадженні в Національній академії спеціальності “магістр публічного адміністрування”, продовжувала роботу над удосконаленням підготовки вищих керівних кадрів із спеціальності “Управління суспільним розвитком” та запровадженням в академії заочно-дистанційної форми навчання.

Слайд 14

Динаміка сучасних суспільних процесів у країні та світі, поява нових загроз національним інтересам України зумовили необхідність удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки та підготовки відповідних кадрів для неї. Це створило необхідність відкриття в України у 2008 р. нової спеціальності “Державне управління у сфері національної безпеки” з освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки “магістр”. У цьому ж році Національна академія отримала право на підготовку відповідних фахівців, а кафедра національної безпеки була визначена як базова та випускаюча з цієї спеціальності за всіма формами навчання. В межах спеціальності запроваджено 3 спеціалізації: "Державні механізми забезпечення економічної безпеки", "Державні механізми забезпечення політичної безпеки” та “Стратегічне планування у сфері національної безпеки”. У 2010 р. було здійснено перший випуск магістрів державного управління за спеціальністю “Державне управління у сфері національної безпеки”.

Слайд 15

Формування у майбутніх випускників Національної академії державного управління при Президентові України теоретичних та практичних знань, умінь і навичок, необхідних їм при виконанні організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих та експертно-аналітичних функцій і завдань прямо чи опосередковано пов’язаних із забезпеченням національної безпеки України.

Слайд 16

організація та безпосередня участь у підготовці фахівців-управлінців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Державне управління у сфері національної безпеки» поглиблена (через відповідні спеціалізації) підготовка майбутніх випускників Національної академії для виконання практичних завдань, прямо чи опосередковано пов’язаних із забезпеченням національної безпеки, зокрема, у політичній та економічній сферах; підготовка кадрів вищої кваліфікації з питань державного управління у сфері національної безпеки (через аспірантуру та докторантуру); проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з теорії, історії та механізмів державного управління у сфері національної безпеки; здійснення експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади щодо забезпечення національної безпеки.

Слайд 17

Національна академія державного управління при Президентові України у м. Києві (далі – Національна академія) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2008 року (серія АГ№508986) з 2008 року проводить набір слухачів для навчання за спеціальністю “Державне управління у сфері національної безпеки” за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "магістр" (на денну, вечірньо-заочну та заочну форми навчання). Випускники Національної академії за цією спеціальністю мають отримати знання, вміння та практичні навички, які дозволять їм здійснювати організаційно-розпорядчу, експертно-аналітичну та консультативно-дорадчу діяльність, пов′язану з розробкою та впровадженням державної політики, спрямованої на реалізацію національних інтересів в політичній, економічній та інших сферах.

Слайд 18

Дисципліни, які викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри Нормативні : Концептуальні засади взаємодії політики та управління (спеціальність "Державне управління"). Геополітика і національна безпека України (спеціальність "Управління суспільним розвитком"). Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки. Геополітичний аналіз та прогнозування.

Слайд 19

Методи державного реагування на загрози національній безпеці України. Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій. Державне управління процесами міжнародного співробітництва України у воєнно-політичній сфері. Державна політика забезпечення обороноздатності України. Інформаційне забезпечення політики національної безпеки.

Слайд 20

Державне управління забезпеченням політичної безпеки. Політика макросистемної еволюції української економіки. Стратегії забезпечення соціальної та гуманітарної безпеки. Державна політика забезпечення екологічної безпеки.

Слайд 21

Державне управління забезпеченням економічної безпеки. Геополітична варіативність розвитку української економіки. Державне управління забезпеченням соціальної та гуманітарної безпеки. Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки.

Слайд 22

Навчальні дисципліни спеціалізацій Спеціалізація “Стратегічне планування у сфері національної безпеки” Теоретичні основи стратегічного управління національною безпекою. Основи стратегічного планування розвитку держави. Правові засади та методологія стратегічного планування забезпечення національної безпеки України. Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності суспільства.

Слайд 23

Глобальні проблеми міжнародної політики. Енергетична безпека та енергоефективність реального сектору економіки. Інформаційно-психологічна безпека людини. Інформаційний тероризм у сучасному суспільстві. Концептуальні засади та організаційно-правові механізми протидії етнічному та релігійному екстремізму.

Слайд 24

Сепаратизм: політологічний аналіз та наслідки для національної безпеки. Підходи до побудови системи забезпечення безпеки. Міжнародне гуманітарне право та право війни. Методи попередження, локалізації та ліквідації наслідків терористичних атак . Історія та сучасний стан оборонних відносин. Зовнішньоторгівельна політика та економічні війни.

Слайд 25

Підготовлено понад 500 фахівців-управлінців з освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, здатних виконувати функції та завдання прямо або опосередковано пов’язані з забезпеченням національної безпеки у різних сферах життєдіяльності суспільства. Розроблено понад 40 робочих навчальних програм Видано навчально-методичні матеріали загальним обсягом понад 500 друк. арк.., у тому числі понад 50 навчальних та навчально-методичних посібників.

Слайд 26

Основні напрями наукових досліджень кафедри: Розробка методик реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави. Пошук шляхів удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України. Підготовка рекомендацій органам державної влади і місцевого самоврядування щодо реалізації політики забезпечення національної безпеки. Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України.

Слайд 27

Аспірантура і докторантура На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукових ступенів докторів та кандидатів наук з державного управління. З 2000 р. на кафедрі підготовлено та захищено 7 дисертацій з науки державного управління: 2 докторські (Суходоля О.М., Семенченко А.І.); 5 кандидатських (Клименко Н.Г. Тохтарова, І.М. Руликівський В.О., Шевельов В.О., Клюй О.В.). Сьогодні на кафедрі виконується понад 20 дисертаційних досліджень з актуальних проблем забезпечення національної безпеки.

Слайд 28

Працівники кафедри постійно беруть активну участь у роботі науково-експертних рад і комісій центральних органів державної влади; здійснюють експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненнями і запитами Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оброни України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони. Зокрема впродовж 2005-2011 років професорсько-викладацький склад кафедри було залучено до складу робочих груп, створених для розробки проектів Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України, а також стратегічного аналізу загроз національній безпеці України.

Слайд 29

Кафедра підтримує творчі зв’язки з Міжнародним антитерористичним та антикримінальним комітетом (м. Берлін), Міжнародною громадською організацією “Антитерористична єдність”, Міжнародним науково-дослідним та навчальним центром з проблем міжнародної та національної безпеки ім. Дж. Маршала (Німеччина), Міжнародною Поліцейською асоціацією, науковцями факультету державного управління Московського державного університету ім. Ломоносова, Офісом зв’язку НАТО в Україні, Оборонним коледжом НАТО у м.Римі.

Слайд 30

Удосконалення навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін спеціальності “Державне управління у сфері національної безпеки”. Розробка функціонального, особистісного та професійного рівнів компетенції державних службовців для удосконалення навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін спеціалізацій вищезазначеної спеціальності. Активізація та підвищення якості роботи з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Налагодження більш тісної співпраці з органами державної влади, науковими установами та навчальними закладами, діяльність яких пов'язана із забезпеченням національної безпеки.

Слайд 31

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне