X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Модель сучасного керівника ПТНЗ

Завантажити презентацію

Модель сучасного керівника ПТНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Модель сучасного керівника ПТНЗ Виконала: слухач зарахований до резерву директорів ПТНЗ, викладач ШПЛ Коврига О.М.

Слайд 2

Невтручання Тепла компанія Видача наказів Команда Типи стосунків керівника з колективом

Слайд 3

Невтручання – низький рівень турботи про людей. Досягається мінімальних результатів, які достатні тільки для того, щоб зберегти свою посаду. Тепла компанія – високий рівень турботи про людей. Керівник не дбає про досягнення конкретних і стабільних результатів Видача наказів – увага керівника повністю зосереджена на виробництві. Людському фактору або взагалі не приділяється увага, або приділяється вкрай мало Команда – керівник поєднує інтереси до успіху виробництва та потреб людей. У колективі встановлюються взаємовідносини довіри та поваги

Слайд 4

Основними напрямами вдосконалення стилю взаємовідносин керівників та підлеглих у сучасних умовах є: Додержання на всіх рівнях керівництва вимог чинного законодавства. Поліпшення аналізу стану справ у колективах з метою його реалістичної оцінки. Цілеспрямована робота з кадрами, вдосконалення їх добору, розстановки, навчання, стимулювання до праці. Обґрунтований розподіл функціональних обов’язків персоналу. Створення й підвищення ефективності системи контролю й оцінки праці. Забезпечення гласності в роботі колективу, взаємне інформування персоналу і керівництва з усіх значущих питань. Вивчення й поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду раціональної організації управління.

Слайд 5

Якості, які керівнику в обов'язковому порядку повинні бути притаманні. Існує три групи таких якостей: особисті, професійні, організаторські і ділові. Вимоги до особистісних характеристик керівника

Слайд 6

Особисті якості чесність порядність скромність справедливість

Слайд 7

Професійні якості компетентність культура система спеціальних знань та практичних навичок спеціальна управлінська загальна технічна економічна правова інформаційна психолого- педагогічна

Слайд 8

Організаторські здібності вміти виділяти і чітко формулювати як перспективні, так і найбільш важливі в кожній конкретній ситуації завдання; вміти своєчасно приймати аргументовані рішення і забезпечувати їх виконання; вміти узгоджувати свої задуми до умов дійсності; вміти організувати, координувати, спрямовувати та контролювати діяльність підлеглих; вміти постійно і ефективно співпрацювати з іншими підрозділами та з органами контролю.

Слайд 9

Якості і риси керівника, що досягає успіху Психологічні Інтелектуальні Професійні Соціальні

Слайд 10

Психологічні – прагнення до лідерства, здатність керівництва; сильні вольові якості; готовність до розумного ризику; прагнення до успіху, честолюбство; здатність до домінування в екстремальних умовах; комбінаторно-прогностичний тип мислення (варіантність, темп, гнучкість, інтуїтивність, логічність, прогностичність); стійкість проти стресу; швидка пристосованість до нових умов.

Слайд 11

Інтелектуальні – прагнення до постійного самовдосконалення; схильність до сприйняття нових ідей і досягнень, здатність відрізнити їх від ілюзорних; широта мислення; мистецтво швидко опрацьовувати інформацію і приймати рішення; здатність до самоаналізу; вміння розуміти, приймати і використовувати корисну думку, протилежну власній; психологічна освіта.

Слайд 12

Професійні - вміння ефективно використовувати досягнення прогресу; глибоке знання особливостей функціонування ринкової економіки; здатність віднаходити резерви людського чинника на підприємстві; вміння заохочувати персонал до роботи і справедливо критикувати; мистецтво приймати нестандартні рішення; вміння ефективно розподіляти завдання і виділяти час; діловитість. Постійний вияв ініціативи.

Слайд 13

Соціальні – вміння враховувати наслідки рішень; схильність керуватися принципами соціальної справедливості; мистецтво попереджати і розв’язувати конфлікти; вміння підтримувати стосунки з людьми; тактовніст і ввічливість, переважання демократичності в стосунках з людьми; вміння брати на себе відповідальність; виконання правил організації; вміння заохочувати персонал до відвертості.

Слайд 14

Стилі керівництва Авторитарний Демократичний Ліберальний Наставницький

Слайд 15

Авторитарний стиль роботи полягає у тому, що керівник замикає всі зв´язки на собі, а підлеглим надає мінімум інформації. Він суворо контролює дії підлеглих, часто вмішується в їхню роботу, вимагаючи чітко виконувати його вказівки, залишаючи для працівників тільки невелику можливість для прояву самостійності та ініціативи. Авторитарний (одноосібний) стиль керівництва

Слайд 16

Демократичний стиль керівництва передбачає широке залучення працівників колективу до розробки та прийняття рішень. Тут краще використовуються колективні форми обговорення, узгодження та контролю. Демократичний стиль керівництва

Слайд 17

Ліберальний стиль керівництва іноді називають стилем невтручання або мінімального втручання керівника у хід виконання завдання підлеглими. Керівник виступає у даному випадку в ролі посередника при здійсненні контактів між працівниками, забезпечує підлеглих інформацією та матеріалами, необхідними для виконання завдання. Ліберальний стиль керівництва

Слайд 18

Лідери - "наставники" допомагають підлеглим побачити свої слабкі й сильні сторони й адекватно оцінити свої перспективи - особисті й кар'єрні. Вони заохочують підлеглих ставити собі довгострокову мету й допомагають їм досягати її. Наставницький стиль орієнтований насамперед на розвиток індивідуальних здібностей працівників, а не на найшвидше вирішення виробничих завдань, проте керівники- "наставники" домагаються гарних показників. Це пояснюється головним чином тим, що вони підтримують постійний діалог зі співробітниками, чим позитивно впливають на психологічний клімат. Наставницький стиль

Слайд 19

ВИСНОВОК Висновки досліджень свідчать: чим більше стилів в арсеналі керівника, тим краще. Найкращий клімат і найвищі показники продуктивності праці відзначаються в тих компаніях, керівники яких управляють за допомогою чотирьох і більше стилів, особливо якщо серед них є авторитетний, демократичний, партнерський і наставницький. Найуспішніші керівники вміють майже непомітно переходити від одного стилю до іншого залежно від ситуації.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне