X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація виробництва продукції рослинництва за органічними стандартами

Завантажити презентацію

Організація виробництва продукції рослинництва за органічними стандартами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

"Організація виробництва продукції рослинництва за органічними стандартами" Автор: Чайка Тетяна Олександрівна, асистент кафедри фінансів, фахівець І категорії Наукового інституту інноваційних технологій та змісту аграрної освіти Миколаївського національного аграрного університету

Слайд 2

Актуальність 1. Низької якості та недостатнього рівня забезпеченості вітчизняною продукцією ринку дитячого та дієтичного харчування 2. Невідповідності сільськогосподарської продукції світовим стандартам якості та безпеки 3. Катастрофічного руйнування сільгоспугідь та зниження родючості ґрунтів 4. Погіршення рівня життя сільського населення 5. Збитковості сільськогосподарського виробництва 2. Покращення здоров’я населення 3. Збереження родючості ґрунтів і навколишнього середовища 4. Розвиток сільської місцевості та стимулювання місцевого і регіонального виробництва 1. Виробництво високоякісної продукції з оздоровчими властивостями ГАРАНТУЄ ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМИ органічного агровиробництва в Україні

Слайд 3

Переваги проекту та напрями їх використання Вплив на навколишнє середовище органічного виробництва в аграрному секторі економіки ПОКАЗНИК ХАРАКТЕР ВПЛИВУ Біологічне різноманіття та ландшафт Використовується більше сільськогосподарських генетичних ресурсів, враховуючи комах і мікроорганізми. Більше різноманітність і повторюваність дикої флори та фауни. Сприяє збільшенню різноманіття ландшафтів. Сільськогосподарські угіддя сприяють кращому поєднанню прилеглих біотопів. Ґрунт Збільшується кількість перегною, фізична стійкість, здатність використовувати воду, що призводить до зниження ризику ерозії. Підвищується рівень біологічної активності, збільшується кількість біомаси, прискорюється переробка поживних речовин, покращується структура ґрунту. Достатня кількість симбіотичних мікоризних грибків. Вода Відсутність загрози з боку синтетичних засобів захисту рослин, які залужують підземні та поверхневі води. Значно більший низький рівеньвилуженняазоту. Клімат і повітря Більш низький рівень викидів парникових газів, менша кількість реактивних речовин від використання засобів захисту рослин. Високий показник секвестрації вуглекислого газу у ґрунті. Енергія Значно більш низький показник використання прямої енергії (легкозаймисті речовини, мастильні матеріали) та непрямої енергії (добрива і пестициди) для даної території. Висока ефективність використання енергії (відповідно до кількості видобутого або виробленого продукту); іноді краще, ніж у традиційному виробництві.

Слайд 4

Цілі проекту

Слайд 5

Аналіз ринку органічної продукції Таблиця 1 Розвиток ринку органічної продукції у провідних країнах світу, 2005-2009 рр. Показник Країна Обсяг ринку, млрд. євро Споживання на душу населення, євро 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Світовий ринок 33,2 38,6 46,1 50,9 54,9 - - - - - США 12,9 11,1 13,4 - 17,8 50,6 54,6 67,2 - 58 Німеччина 3,9 4,6 5,3 5,9 5,8 47 56 64 71,2 70,7 Франція 2,2 1,7 1,9 2,6 3,0 37 27 30 40,5 47,2 Великобританія 2,3 2,8 2,6 2,5 2,1 39 47 42 40,8 33,5 Італія 2,4 1,9 1,9 2,0 1,5 42 32 32 33,0 25,0 Швейцарія 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 103 102 105 119,2 131,5 Австрія - 0,5 0,7 0,8 0,9 - 64 89 97,4 103,8 Швеція 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 48 42 53 67,8 75,4 Данія 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 57 80 106 131,8 138,6 Люксембург - - 0,04 0,04 0,05 - - 85 84,9 103,3 Ліхтенштейн 0,0025 0,003 0,003 0,003 0,0034 71,8 86 85 84,5 100,0

Слайд 6

Таблиця 2 Розвиток ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні та країнах ближнього зарубіжжя, 2005-2009 рр. Показник Країна Обсяг ринку,млнєвро Споживання на душу населення, євро 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Україна 4,0 4,0 5,0 0,5 1,2 0,08 0,09 0,11 0,01 0,03 Російська Федерація - - 30,0 60,0 65,0 - - 0,2 0,4 0,5 Польща 30,0 50,0 20,0 50,0 - 0,79 1,3 1,0 1,3 - Чеська Республіка 12,0 26,8 51,6 68,0 68,3 1,2 3,0 5,0 6,6 6,5 Словаччина - 4,3 - 4,3 - - 1,0 - 0,8 - Угорщина 5,6 20,0 - - 25,0 0,6 2,0 - - 2,5 Румунія - 2,5 - - - - 2,5 - - -

Слайд 7

Рис. 1. Частка найбільших відповідей на загальні питання анкети: 1. Чи має для Вас значення походження продуктів харчування? 2. Як, на Вашу думку, впливає якість продуктів харчування на здоров’я людини? 3. Як психологічно впливає на Вас споживання неякісних продуктів харчування? 4. Ваше ставлення до генетично-модифікованих продуктів? 5. Ваше ставлення до органічної продукції?

Слайд 8

Таблиця 3 SWOT-аналіз ННПЦ МДАУ на ринку органічної сільськогосподарської продукції СЛАБКІ СТОРОНИ СИЛЬНІ СТОРОНИ 1. Недостатня кількість власних обігових коштів 1. Існуючий досвід у впровадженні принципів органічного виробництва 2. Ускладнений перехід всього виробництва на принципи органічного виробництва 2. Співпраця з вітчизняними агропідприємствами, що вже мають багаторічний досвід ведення органічного виробництва 3. Кваліфікований науково-професорський склад та виробничий персонал 4. Інноваційна активність університету 5. Власні науково-дослідні лабораторії, сільськогосподарська техніка 6. Статус університету як навчального, наукового та практичного закладу державного рівня 7. Введення спеціалізації «Виробництво органічної продукції» табіо-модулядо існуючих спеціальностей 7. Університет є координатором Національного інноваційного кластеру «Родючість ґрунтів» від вищих навчальних закладів

Слайд 9

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 1. Значні можливості залучення інвестиційного капіталу у вигляді грантів 1. Нестабільна політична ситуація в країні 2. Розширення напрямів діяльності за органічними стандартами 2. Нестабільність вітчизняних ринків сільськогосподарської продукції 3. Забезпечення зростання попиту внаслідок формування довіри споживачів до сертифікованої органічної продукції 3. Втрати врожаю внаслідок несприятливих погодних умов та природних явищ катастрофічного характеру 4. Широке використання регіональних особливостей 4. Можливі зміни ринкової кон’юнктури органічної продукції внаслідок світової продовольчої кризи 5. Співпраця з місцевими органами влади щодо розвитку органічного виробництва 5. Незавершеність земельної реформи та відсутність прозорого та цивілізованого ринку сільськогосподарських земель 6. Застосування досвіду виробників органічної продукції та підтримка консультативними центрами 6. Підрив довіри до органічних продуктів харчування внаслідок неправомірного маркування або недоброякісної конкуренції 7. Участь у грантах та проектах з фінансової підтримки розвитку органічногоагровиробництва 7. Відсутність відповідної законодавчої та нормативної бази для органічного виробництва та органічних продуктів 8. Потенційний внутрішній ринок для органічної продукції 8. Відсутність урядової стратегії та програми підтримки розвитку органічного виробництва 9. Органічне виробництво не має функціонуючої державної системи контролю 10. Слабка обізнаність населення щодо сертифікованої органічної сільськогосподарської продукції та її переваг

Слайд 10

Опис проекту з органічного рослинництва Таблиця 4 Схема переходу на органічне виробництво ННПЦ МНАУ РІК ЗАХОДИ ЗАДІЯНІ ІНСТИТУЦІЇ СТАДІЯ 2011 Вивчення фахової літератури з органічного виробництва ННЦПМНАУ, сертифіковані виробники Фазанакопи-ченняінформації Налагодження зв'язків зі спеціалістами з органічного виробництва Полтавська державна аграрна академія, сертифіковані виробники,Досліднийінституторганічногосільськогогосподарства(FiBL) Налагодження контакту із сертифікаційною фірмою «Органік Стандарт» у м. Києві, перше зближення ТОВ «Органік Стандарт», незалежні консультанти,FIBL, сертифіковані виробники Взяття проб ґрунту та проведення аналізу вмісту поживних речовин та важких металів з полів, запланованих під органічне виробництво Ґрунтово-агрохімічна лабораторіяМНАУ Фаза подання заявки та підписання договору Подання заявки до органу сертифікації ТОВ «Органік Стандарт» Позитивне рішення органу сертифікації про розгляд заявки та початок сертифікації земельних угідь Підписання договору про сертифікацію на 1 рік Оплата за проведення першої інспекції Перша інспекція господарства Фаза інспекції та сертифікації 2012 Взяття проб ґрунту з запланованихбіоплощта аналіз екологічного стану ґрунту ТОВ «Органік Стандарт», ґрунтово-агрохімічна лабораторіяМНАУ Оплата за другу інспекцію ТОВ «Органік Стандарт» Отримання сертифікату набіоплощі

Слайд 11

Виробничий план Таблиця 5 Собівартість вирощування озимої пшениці на базі ННПЦ МНАУ № п/п Статті витрат Органічне землеробство Традиційне землеробство Відхилення грн % грн % абсолютне відносне,% уструк-турі, % 1 Паливно-мастильні матеріали 66807,1 30,4 75024,5 26,8 -8217,4 -12,3 3,6 2 Насіння 48400,0 22,0 48400,0 17,3 0,0 0,0 4,7 3 Добрива 55950,0 25,4 68870,0 24,6 -12920,0 -23,1 0,8 4 Засоби захисту рослин - - 32514,0 11,6 -32514,0 -100,0 -11,6 5 Поточні ремонти 1211,0 0,6 1211,0 0,4 0,0 0,0 0,1 6 Заробітна плата з нарахуваннями 4094,8 1,9 5036,4 1,8 -941,6 -23,0 0,1 11 Амортизація 16546,1 7,5 16546,1 5,9 0,0 0,0 1,6 13 Перевезення зерна 23705,0 10,8 27555,0 9,8 -3850,0 -16,2 0,9 14 Інші витрати 3190,0 1,5 4683,4 1,7 -1493,4 -46,8 -0,2 Всього витрат 219904,0 100,0 279840,4 100,0 -59936 -27,3 0,0 15 Собівартість 1 ц,грн 73,3 × 80,0 × -6,7 -9,1 ×

Слайд 12

Фінансовий план Таблиця 6 Розрахунок грошових витрат і надходжень за проектом вирощування озимої пшениці за органічними стандартами № п/п Показники Органічне землеробство Традиційне землеробство 1. Собівартість вирощеного зерна, грн 219904,0 279840,4 2. Аналіз ґрунту земельної ділянки, грн 1312,2 1312,2 3. Сертифікація та інспекція, грн 2400 - 4. Реалізація зерна 2 класу, т 275 325 5. Ціна пшениці м'якої 2 класу групи А, грн/т 1676,7 1676,7 6. Виручка від реалізації, грн 461092,5 544927,5 7. Прибуток, грн     - з урахуванням всіх витрат 329683,8 263774,9 - без витрат на сертифікацію та інспекцію 332083,8 - - без витрат на аналіз ґрунту 333396,0 265087,1 8. Рівень рентабельності без витрат на сертифікацію та інспекцію, % 108,0 94,3

Слайд 13

Оцінка ефективності проекту Таблиця 7 Аналіз показників ефективності вирощування органічної озимої пшениці в ННПЦ МНАУ № п/п Показники Значення за умови органічного землеробства традиційного землеробства 1 Маржинальнийдохід,МД, грн 241188,5 265087,1 2 Точка беззбитковості, ТБ, т 133,3 167,7 3 Урожайність, що забезпечує беззбитковий рівень, т/га 1,3 1,7 4 Термін окупності проекту, ТО, дн. 177 188 5 Норма ефективності, Неф, % 2,1 1,9 6 Чиста теперішня вартість, ЧТВ, грн 197896,9 219812,4 7 Індекс рентабельності, Ір, % 106,2 93,8

Слайд 14

Аналіз ризиків за проектом Таблиця 8 Оцінка ризиків вирощування органічної озимої пшениці в ННПЦ МНАУ № п/п Види ризику Можливі ризики Ймовірність ризику 1. Політичні - нестабільна політична ситуаціяукраїні; - незавершеність земельної реформи; - відсутність прозорого та цивілізованого ринку сільськогосподарських земель; - відсутність нормативно-правової бази з органічного виробництва; - відсутність державних органів сертифікації та контролю органічної продукції; - відсутність урядової стратегії та програми підтримки розвитку органічного виробництва; - нестабільність податкового законодавства. 0,5 2. Технічні - перехід на принципи органічного виробництва; - недосконалий технічний проект. 0,4 3. Виробничі - використання сільськогосподарської техніки паралельно для традиційного та органічного виробництва; - недостатня кваліфікація виробничого персоналу; - вихід зі строю сільськогосподарської техніки. 0,4 4. Внутрішні соціально-психологічні - дефіцит виробничого персоналу; - низька обізнаність персоналу щодо переваг органічного виробництва. 0,3 5. Маркетин-гові - відсутність ринку збуту органічної продукції; - зміна ринкової кон’юнктури органічної продукції; - підрив довіри до органічних продуктів харчування; - недостатня обізнаність населення щодо сертифікованої органічної продукції. 0,2 6. Фінансові - недостатня кількість власних обігових коштів; - підвищення ціни на ПММ та насіння. 0,3 7. Природно-кліматичні - втрати врожаю та зниження якості внаслідок несприятливих погодних умов та природних явищ катастрофічного характеру. 0,7

Слайд 15

Результат Впровадження інноваційно-інвестиційного проекту “Органічне с.-г. виробництво” Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Прізвище, ім'я та по-батькові Телефон Доктор економічних наук, доцент, зав. кафедрою фінансів СіренкоНаталя Миколаївна (0512) 58-03-25 Найменування державної або місцевої програми, якій відповідає проект Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. №771/97-ВР; Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. №3715-VI; Закон України «Про державну системубіобезпекипри створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31.05.2007 р. №1103-V; Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року від 19.09.2007 р. №1158; Національному плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 27.04.2011 р. №504-11; Галузева програма "Комплекснабіологізаціязахисту рослин - 2008-2012" від 27.05.2007 р. №334/46; Стратегії економічного і соціального розвитку Миколаївської області до 2015 року від 30.10.2007 р. №2; Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки від 06.04.2011 р. №279-р. Обсяги фінансування,тис. дол. США 4,0 Очікуваний результат Зниження собівартості сільськогосподарської продукції на9%, витрат на паливно-мастильні матеріали – на12,3%. Забезпечення рентабельності на рівні108%.

Слайд 16

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія