X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Селекційна оцінка корів різних ліній симентальської породи

Завантажити презентацію

Селекційна оцінка корів різних ліній симентальської породи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Селекційна оцінка корів різних ліній симентальської породи Доповідач: Іваненко Василь Федорович Керівник: доц. Бочков Василь Миколайович 2011 рік

Слайд 2

Актуальність теми магістерської роботи Проведена селекційна оцінка корів різних ліній симентальської породи дозволяє покращити рівень молочної продуктивності корів, що істотно вплине на підвищення рівня рентабельності виробництва Пошук резервів збільшення виробництва продукції тваринництва, і власне продукції скотарства, дозволить вирішити забезпечення населення різноманітними високоякісними повноцінними білковими продуктами харчування .

Слайд 3

Об’єкт та предмет досліджень Об’єктом досліджень були корови симентальської породи різних ліній Предмет досліджень – селекційна оцінка корів за показниками молочної продуктивності, екстер’єром, відтворною здатністю з урахуванням лінійної належності

Слайд 4

Мета та завдання досліджень Дослідити і проаналізувати динаміку молочної продуктивності корів симентальської породи різних ліній за три лактації, показники відтворювальної здатності корів та екстер'єру в умовах ТОВ «Нове життя» Чернігівської області. Для реалізації мети досліджень були поставлені наступні задачі: дослідити динаміку молочної продуктивності корів симентальської породи різних ліній; проаналізувати показники відтворювальної здатності (тривалість: сервіс-періоду, тільності, сухостійного періоду та інші); здійснити оцінку корів-первісток за швидкістю молоковіддачі; вивчити кореляційні зв’язки між селекційними ознаками.

Слайд 5

Методи досліджень зоотехнічні – вивчення молочної продуктивності, генеалогічної структури стада, показників екстер’єру, відтворної здатності корів різних ліній; біометричні – визначення середніх величин та їх похибок, показники вірогідності результатів досліджень, коефіцієнти кореляції

Слайд 6

Середні величини і їх похибки, коефіцієнт кореляції, критерії вірогідності Пропозиції щодо ведення селекційної роботи зі стадом симентальської худоби Схема досліджень Лінія Радоніса КС-334 n =23 Лінія Забавного КС-226 n=20 Відтворна здатність: Тривалість:тільності; сервіс - та сухостійного періодів Молочна продуктивність: надій за три лактації жирність молока, % кількість молочного жиру, кг вміст білка в молоці, % та кількість молочного білка, кг швидкість молоковіддачі Екстер’єр тварин Корови симентальської породи

Слайд 7

Класність маточного поголів’я Група тварин Рікбоніту- вання Кількістьпробоніто ванихтварин, гол Ел.р. Ел. 1 клас 2 клас гол % гол % гол % гол % Корови 2010 176 28 15,9 73 41,5 55 31,3 20 11,4 Телиці 2010 129 – – 58 45,0 53 41,1 18 14,0

Слайд 8

Класність корів найбільш чисельних ліній, які мають три закінчені лактації Група тварин Рікбоніту- вання Кількістьпробоніто ванихтварин, гол Ел.р. Ел. 1 клас 2 клас гол % гол % гол % гол % ЛініяРадонісаКС-334 Корови 2010 23 7 30,4 12 52,2 4 17,4 – – Лінія ЗабавногоКС-226 Корови 2010 20 5 25 9 45 5 25 1 5

Слайд 9

Молочна продуктивність корів різних ліній симентальської породи, М±m Показник Лактація Перша Друга Третя ЛініяРадонісаКС-334 Надій, кг 4204±66,3 4582±89,3 4921±76,5 Cv,% 7,56 9,34 7,45 Жир, % 3,91±0,02 3,99±0,02 3,99±0,02 Cv,% 2,99 2,79 2,73 Молочний жир, кг 164,5±2,89 182,8±3,53 196,5±3,07 Cv,% 8,43 9,26 7,50 Білок, % 3,23±0,02 3,26±0,01 3,27±0,01 Cv,% 2,29 2,09 2,08 Молочний білок, кг 135,7±2,38 149,2±3,14 160,8±2,77 Cv,% 8,41 10,1 8,26 Лінія ЗабавногоКС-226 Надій, кг 4128±97,9 4478±82,4 4710±76,9 Cv,% 10,60 8,23 7,30 Жир, % 3,88±0,01 3,98±0,02 3,99±0,02 Cv,% 1,81 2,22 1,99 Молочний жир, кг 160,4±4,10 178,6±3,8 187,9±3,6 Cv,% 11,54 9,39 8,56 Білок, % 3,22±0,02 3,24±0,02 3,26±0,02 Cv,% 2,40 2,07 1,93 Молочний білок, кг 133,0±3,4 145,3±2,8 153,4±2,7 Cv,% 11,5 8,75 7,89

Слайд 10

Розподіл корів різних ліній за удоєм і вмістом жиру в молоці за третю лактацію Група корів по удою за 305 днів лактації Голів За вмістом жиру. % Всього корів % 3.70-3.80 3.80-4.20 корів % корів % ЛініяРадонісаКС-334 3001-4000 – – – – – – 4001-5000 15 65,2 – – 15 65,2 5001-6000 7 30,5 – – 7 30,5 6000-7000 1 4,3 1 4,3 Всього 23 100 – – 23 100 Лінія ЗабавногоКС-226 3001-4000 1 5,0 – – 1 5,0 4001-5000 14 70 – – 14 70 5001-6000 5 25 – – 5 25 6000-7000 – – – – Всього 20 100 – – 20 100

Слайд 11

Швидкість молоковіддачі первісток симентальської породи різних ліній, М ± m, кг № п/п Лінійна належність Кількість тварин Середньодобовий надій, кг Швидкість молоковіддачі, кг/хв М ±m Cv,% М ±m Cv,% 1 Радоніса КС-334 23 18,3±0,48 12,6 1,90±0,05 12,6 2 Забавного КС-226 20 17,6±0,50 12,7 1,80±0,04 9,93

Слайд 12

Характеристика корів-первісток за формою вимені Лінія Оцінено тварин за формою вимені Форма вимені ванноподібне чашоподібне округле гол % гол % гол % гол % Радоніса КС-334 23 100 8 34,8 11 47,8 4 17,4 Забавного КС-226 20 100 5 25 10 50 5 25

Слайд 13

Параметри відтворного циклу, діб Лактація Тривалість Тільності Сервіс-періоду Лактації Сухостійного періоду М ±m Cv,% М ±m Cv,% М ±m Cv,% М ±m Cv,% ЛініяРадонісаКС-334 1 285±0,62 1,04 82±3,4 19,9 319±1,20 1,81 – – 2 285±0,59 0,99 111±4,9 21,2 334±1,09 1,57 48±2,18 21,8 3 284±0,71 1,20 116±4,7 19,4 327±1,11 1,63 62±2,33 18,0 Лінія ЗабавногоКС-226 1 285±0,65 1,02 84±3,9 20,8 315±1,34 1,90 – – 2 284±0,62 0,98 117±5,2 19,9 332±1,37 1,84 53±2,31 19,5 3 284±0,79 1,24 119±4,5 16,9 324±1,22 1,68 69±2,44 15,8

Слайд 14

Кореляційні зв'язки між селекційними ознаками корів-первісток Показник r ±mr ЛініяРадонісаКС-334 Надій – жирність молока -0,02 ± 0,13 Надій – білковість молока -0,11 ± 0,15 Надій – жива маса первісток 0,12 ± 0,16 Лінія ЗабавногоКС-226 Надій – жирність молока -0,20 ± 0,18 Надій – білковість молока 0,09 ± 0,10 Надій – жива маса первісток 0,14 ± 0,12

Слайд 15

Економічна ефективність виробництва молока від корів різних ліній Показник Лінія РадонісаКС-334 ЗабавногоКС-226 -Надіймолока за 305днів ІІІлактаціїна корову, кг 4921 4710 -Вміст жиру в молоці, % 3,99 3,99 -Середнійнадіймолокабазисноїжирності, кг 5775 5527 -Реалізовано молока базисної жирності, кг 5140 4920 -Реалізаційна ціна молока, грн 2,55 2,55 -Виручка від реалізації молока, грн 13107 12546 -Затрати на виробництво молока від однієї корови за рік, що реалізовано, грн 10845,4 10479,6 -Собівартість молока, грн 2,11 2,13 -Прибуток, грн 2261,6 2066,4 -Рівень рентабельності, % 20,9 19,7

Слайд 16

Висновки Племінна робота зі стадом худоби проводиться з урахуванням лінійної належністі корів. Корови стада належить до ліній Радоніса, Забавного, Воїна, Галіса. Враховуючи генеалогічну структуру маточного поголів’я стада, якість і лінійну належність плідників, тип і молочну продуктивність дочок одержаного потомства в господарстві ведеться і на найближчу перспективу передбачається проведення поглибленої селекційно-племінної роботи з кращими лініями, а саме Радоніса та Забавного.

Слайд 17

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне