X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Професійна компетентність учителя

Завантажити презентацію

Професійна компетентність учителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Професійна компетентність учителя Професійна компетентність учителя відзначається вмінням: Будувати навчальний процес, спрямований на досягнення цілей навчання – вибирати та пропонувати способи педагогічної підтримки, створювати умови для прояву ініціативи школярів. Бачити учня в навчальному процесі – пропонувати різні способи включення учня в різні види діяльності у відповідності з віковими особливостями. Створювати навчальне середовище та використовувати його можливості – інформаційні ресурси, ІКТ. Планувати та здіснювати професійну самоосвіту – аналіз власної діяльності, вибір технологій самоосвіти.

Слайд 3

Коцептуальні засади. Кредо. Людина така, в яку себе вірить! У своїй роботі педагог повинен користуватися такими заповідями: Кожна дитина талановита. Кожна дитина має право на помилку. Кожна дитина має право на вільний творчий пошук. У таких умовах педагог повинен бути: ПЕДАГОГ ФІЛОСОФ МАЙСТЕР ПСИХОЛОГ Віра в життя Віра в дитину Віра в себе

Слайд 4

“… базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях…”; “… не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості”; “… вміння – це компетенція в дії”. Компетентність - це загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню:

Слайд 5

Структура компетентності КомКК Компетент ність З Знання глибокі систематичні поліфункціо нальні Особистісні якості Ціннісні установки Мотивація діяльності Діяльність Використання знань у стандартних ситуаціях Використання знань у нестандартних ситуаціях Уміння і навички

Слайд 6

Ключові компетентності (бачення українських учених) Категорії ключових компетентностей Автономна дія Інтерактивне використання Вміння функціонувати засобів в соціально гетерогенних групах Перелік ключових компетентностей Вміння вчитися загальнокультурна ІКТ Громадянська Здоров`язберігаюча Підприємницька Соціальна Предметні компетентності Знання Вміння Навички Ставлення

Слайд 7

Групи компетентностей - соціальні (характеризують вміння людини повноцінно жити в суспільстві) – брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацій;

Слайд 8

Групи компетентностей - полікультурні – не тільки оволодіння досягненнями культури, але й розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального становища;

Слайд 9

Групи компетентностей - комунікативні – вміння спілкуватися усно та писемно, рідною та іноземними мовами; - інформаційні – вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел;

Слайд 10

Групи компетентностей - саморозвитку і самоосвіти – мати потребу й готовність постійно навчатися протягом усього життя; - продуктивної творчої діяльності – вміння діяти в нестандартних ситуаціях, активізація творчих здібностей учнів, реаліза ція творчого потенціалу учнів.

Слайд 11

Як ми формуємо компетентності Мета. Формування та розвиток особистості. Методи навчання. Активні та інтерактивні. Форми організації навчальної діяльності. Групові та індивідуальні. Засоби навчання. Ситуативні, програми самоосвіти.

Слайд 12

Фоторепортаж “ Плекаймо компетентність ”

Слайд 13

Урок зарубіжної літератури в 6 класі учитель Фєсєнко Вікторія Вікторівна На уроці за темою “Стівенсон “Острів скарбів” учні підготували проектні роботи. Творчий пошук матеріалу, підготовка ілюстрацій, використання додаткової літератури сприяли формуванню таких компетентностей: комунікативної – спілкування учнів української мовою; інформаційної - використання інформації з різних джерел; продуктивної творчої діяльності – активізація творчих здібностей учнів, реалізація творчого потенціалу.

Слайд 14

Урок к зарубіжної літератури в 7 класі вчитель Фєсєнко Вікторія Вікторівна Уміння вести діалоги – важливий компонент життя кожної людини, тому, пропонуючи учням розіграти діалог між героями твору,взяти інтерв`ю в улюбленого персонажа, експромтом придумати уявну розмову з літературним героєм – все це сприяє формуванню в учнів полікультурної компетентності.

Слайд 15

Урок української літератури в 11 класі учитель Голубова Наталія Володимирівна Під час аналізу роману О.Гончара “Собор” одинадцятикласники з`ясовують проблематику твору колективно, потім кожна група працює над розкриттям окремої проблеми: Духовне життя українського суспільства середини ХХ ст. Собор – символ історичної пам`яті нації. Духовність, кохання в романі. Формування комунікативних компетентностей через групові форми роботи.

Слайд 16

Урок української мови в 6 класі учитель Голубова Наталія Володимирівна Формування інформаційної компетентності шляхом вироблення вмінь складати схеми й читати їх. Ми бачимо виконання шестикласниками творчого спостереження з елементами аналізу: виразно читають текст; визначають тему та основну думку; виписують спільнокореневі слова; з`ясовують, з яких морфем вони складаються; складають самостійно схему розбору слова за будовою

Слайд 17

Урок української мови в 9 класі учитель Гречаниченко Олександр Дмитрович Реалізація нестандартної форми уроку, що передбачає активізацію творчого потенціалу учнів. Розвиток компетентності продуктивної творчої діяльності через групову форму роботи.

Слайд 18

Проект учнів 7 - А класу “Моя козацька республіка”, учитель української мови Фєсєнко Вікторія Вікторівна Формування засобами предмета патріотичних почуттів, поваги до історії, традицій українського народу, рідної мови є пріоритетним завданням учителів української філології. Тому, проводячи такі свята, учитель формує в учнів соціальну компетентність.

Слайд 19

Урок-захист проектів з літератури в 11 класі учитель Чирва Ірина Ігорівна за темою “Поезія “срібного століття”” Готуючись до уроку-захисту проектів, одинадцятикласники шукали інформацію, проводили дослідження, працювали в групах. Через пошукову роботу, роботу в групах розвивали: комунікативну компетентність; інформаційну компетентність; компетентність самоосвіти і саморозвитку.

Слайд 20

Гурток “Театральний”, керівники вчителі російської мови та літератури Чирва Ірина Ігорівна, Пронська Світлана Віталіївна Виступ гуртка “Театральний” , присвячений роковинам Гоголя. Постановка уривка з твору “Ніч перед Різдвом”. Учні оволоділи акторською майстерністю, що сприяло розвитку комунікативної компетентності; компетентності саморозвитку; продуктивної творчої діяльності.

Слайд 21

Учнівський проект .”Моя козацька республіка ” Говорячи про компетентнісний підхід до навчання, не слід забувати про зустрічі з живими носіями інформації, що розвиває інформаційну компетентність. Семикласники відвідали Землянківський козацький загін

Слайд 22

Наші досягнення Учителі російської мови та літератури Чирва Ірина Ігорівна Пронська Світлана Віталіївна Творчий колектив гуртка “Театральний” посів ІІ місце в конкурсі інсценізації уривків з повісті “Ніч перед Різдвом” міського фестивалю творчості “Сорочинський ярмарок”.

Слайд 23

Фєсєнко Вікторія Вікторівна

Слайд 24

Творчі роботи учениці 8 – А класу Сердюк Віолетти удостоєні грамот міського рівня.

Слайд 25

Рудим Тамара Михайлівна

Слайд 26

Перлини педагогічної мудрості Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Пам`ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання. Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку. Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета. Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.

Слайд 27

Відеоколаж “Плекаймо компетентність”

Слайд 28

Слайд 29

Дякуємо за увагу! На все добре.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка